h

Nieuws uit 2014

6 juni 2014

SP stelt vragen over binnenklimaat op scholen

Op de basisschool ademen kinderen vijf keer zo veel  schimmels en bacteriën in als thuis. De lucht in de klas kan leiden tot het ontstaan van (niet-allergische) astma. Dat blijkt onder andere uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Om het binnenklimaat op scholen te verbeteren heeft de Rijksoverheid in 2010 gelden beschikbaar gesteld. In Assen zijn er met deze stimuleringsregeling op een aantal scholen maatregelen uitgevoerd. Uit de jaarrekening 2013 blijkt dat de gemeente Assen 297.000,- euro voor verbetering van het binnenklimaat op scholen heeft teruggestort aan de Rijksoverheid. De SP-fractie heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W.

Lees verder
23 mei 2014

Buurtgebouw de Steiger dicht? Ik dacht het niet!

Afgelopen maand werd door het college van B&W in Assen besloten dat buurtgebouw de Steiger dicht moet wegens bezuinigingen. Voor veel inwoners, gebruikers en de SP is dit onbegrijpelijk en onacceptabel. Door de Steiger te sluiten wordt het hart uit de wijk gehaald. We willen alles op alles zetten om dit te voorkomen.

Woensdag 28 mei 2014 wordt daarom in de Steiger een openbare avond voor inwoners, gebruikers en belangstellenden georganiseerd. Doel is om gezamenlijk te bespreken wat er gedaan kan worden om sluiting te voorkomen en eventueel een actiecomité samen te stellen dat hiermee aan de slag gaat.

Lees verder
20 mei 2014

SP Assen opnieuw in actie voor de zorg

Afgelopen zaterdag was de SP Assen opnieuw op straat te vinden. Om de afbraak van de zorg door Kabinet Rutte tegen te gaan is er in heel Nederland een grote zorg actie op poten gezet. In verzorging- en verpleeghuizen, wijkcentra, doktersposten en op straat worden ansichtkaarten uitgedeeld die mensen kunnen invullen en ondertekenen om de afbraak van de zorg tegen te gaan.

Lees verder
16 mei 2014

SP in actie tegen sluiting verzorgingshuizen

De SP in Assen komt in actie tegen sluiting van verzorgingshuizen. De partij vindt het onbehoorlijk dat de bejaardenhuizen dichtgaan terwijl Nederland vergrijst.

Het kabinet wil ouderen langer thuis laten wonen. Maar ook de thuiszorg verschraalt. Gekwalificeerde medewerkers worden ontslagen en vervangen door ongeschoolden, werklozen en vakantiekrachten. Huisartsen en zorginstellingen slaan ook al alarm. Driekwart van hen signaleert al problemen bij ouderen, die zelfstandig thuis wonen.

Lees verder
15 mei 2014

SP fractie wil opheldering College over sluiting wijkgebouw de Steiger

De SP in Assen is verontwaardigd over het besluit van het college om buurtgebouw de Steiger te sluiten. Naast dat het voor veel buurtbewoners en organisaties een belangrijk wijkcentrum is en door sluiting het hart uit de buurt wordt gehaald zijn er andere zaken niet goed gegaan.

Lees verder
13 mei 2014

Woensdag 21 mei Dag van Europa met o.a. Verkiezingsmarkt

Op woensdag 21 mei, de dag vóór de Europese verkiezingen, organiseert de Statenwerkgroep DrEUn (Drents Europa Netwerk) de Dag van Europa. Het achterliggende thema van de dag is duurzaamheid.

Van 13.00 uur tot 16.00 uur wordt er een Europese Verkiezingsmarkt georganiseerd op het Koopmansplein in Assen. Kandidaten voor het Europees Parlement verstrekken informatie over hun Europese standpunten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier