h

Aa en Hunze

Werkgroep Aa en Hunze

In het najaar van 2021 is de werkgroep Aa en Hunze van start gegaan. Met de werkgroep wil de SP zich in deze gemeente stevig op de kaart zetten. We willen aandacht vragen voor lokale problemen en misstanden. In de toekomst willen we als zelfstandige afdeling mee doen met gemeenteraadsverkiezingen.

Bij de landelijke verkiezingen van 2021 stemden er in Aa en Hunze procentueel gezien meer mensen op de SP dan het landelijke gemiddelde. Toch wordt de SP niet in de gemeenteraad vertegenwoordigd. Wij vinden dat daar verandering in moet komen. Niet alleen ten gunste van onze kiezers, maar vooral omdat we vinden dat het gemeentelijk beleid veel beter kan en moet. Een kleine greep uit de talrijke voorbeelden:

  • Te vaak worden de belangen van de inwoners door collegepartijen genegeerd.
  • Voor starters, jeugd en sociale minima is op de woningmarkt zo goed als geen plaats; maar wel worden overal dure koopwoningen gebouwd die voor inwoners van Aa en Hunze amper te betalen zijn. Jongeren verlaten daardoor noodgedwongen de gemeente. Sociale huurwoningen worden naar onze mening te vaak verkocht terwijl sociale nieuwbouw amper plaats vindt. Eigenlijk zou 40% van alle nieuwbouw uit sociale huurwoningen moeten bestaan.
  • Vakantieparken, woonwijken en infrastructuur gaan ten koste van ons beschermde landschap. Bomen verdwijnen terwijl de heraanplant, als daar al budget voor is, veel te weinig is om het verlies aan CO2 opslag te compenseren. Onzinnige verdubbeling van de N34 levert geen extra veiligheid op, maar wel een flink hogere stikstofuitstoot en is een enorme aantasting van het omringende landschap

Dat moet echt anders. Wij van de werkgroep Aa en Hunze vinden dan ook dat een sterke SP in de lokale gemeenteraad hard nodig is.

Meedoen?
De werkgroep biedt enthousiaste SP-leden de mogelijkheid actief deel te nemen aan het vormgeven van een krachtige afdeling van onze partij in Aa en Hunze. Deelname aan de werkgroep betekent overigens niet dat je voor de SP in de gemeenteraad moet. Die keus is altijd aan jezelf. Als je het voldoende vindt om af en toe eens te helpen flyeren of bij acties, of alleen maar mee wilt denken tijdens de maandelijkse werkgroepvergaderingen, ben je natuurlijk ook van harte welkom.

Daarnaast willen we ook graag in contact komen met leden die mondig zijn en die het SP geluid op de juiste manier weten te verwoorden en uit te dragen. Wil je eens komen kijken op een van de vergaderingen, laat dat dan even via onderstaand mailadres weten. We vergaderen altijd op de laatste maandag van de maand, ’s avonds vanaf 19:30 uur.

Ook als je in de gemeente Tynaarlo of Noordenveld woont, en je bent benieuwd naar de werkgroep (bijvoorbeeld omdat je vindt dat er in je eigen gemeente ook een werkgroep zou moeten zijn) kun je met ons contact opnemen. Je kunt ook altijd een keer komen kijken als we vergaderen.

Denk je dat de werkgroep iets voor je is en wil je meedoen, of wil je meer informatie, neem dan contact met ons op.

Werkgroep Aa en Hunze
aaenhunze@sp.nl

U bent hier