h

Aa en Hunze - Nieuws

 
14 mei 2022

Opschoonactie 14 mei 2022 tussen Anloo en Gasteren

 (foto: Trudy Wagenaar)  
 

De gemeente Aa en Hunze maait als proef sinds 2021 nog maar twee keer per jaar de bermen. De eerste keer is rond mei/juni, de tweede keer rond oktober. Dit geeft bloemen en planten tijdens het bloeiseizoen de kans tot volledige ontwikkeling (en dus bloei) te komen, waardoor insecten worden aangetrokken. En dat is goed voor de biodiversiteit. Het maaisel wordt later als compost gebruikt door de agrarische sector.

De SP Aa en Hunze is hier een voorstander van, want dit beleid lijkt ons goed voor de broodnodige verbetering van de biodiversiteit. Wel zien één groot nadeel, namelijk dat zwerfvuil, dat in het gras van de bermen terecht komt, bij de maaibeurten stukgemaaid wordt. Vooral bij de tweede keer, als zwerfvuil in het hoge gras nauwelijks meer te vinden (en op te ruimen) is. Zo belandt het vermalen zwerfvuil in de compost. Er zijn boeren die de vervuilde compost niet willen hebben.

Daarom heeft de werkgroep van de SP Aa en Hunze op 14 mei, voorafgaande aan de eerste maaibeurt, tussen Anloo en Gasteren zwerfvuil opgeruimd. Over de afstand van ongeveer 2,5 kilometer vonden we genoeg afval om vier vuilniszakken grotendeels mee te vullen. Vuil, dat nu niet meer vermalen zal worden en dus niet in het milieu terecht zal komen. Alle beetjes helpen, vinden wij.

Maar jammer genoeg blijken veel mensen milieuvervuiling door zwerfvuil geen probleem te vinden. Binnen enkele weken lagen er op dit traject al weer nieuwe papieren zakken, lege blikjes, wikkels van snoep, plastic bakjes, sigarettenverpakkingen en gebruikte papieren zakdoekjes.

Het is ons een raadsel waarom mensen hun rommel niet gewoon in een afvalbak gooien; die staan er volop, ook tussen Anloo en Gasteren. Is dat onwetendheid? Of gewoon onverschilligheid?

Wij dringen er op aan dat iedereen zijn/haar afval gewoon mee naar huis neemt, of in een van de bakken langs de wegen in onze gemeente gooit. Doe je dat niet, dan geeft dat uiteindelijk grote problemen; als microplastic komt het in ons voedsel terecht, of stroomt via sloten, rivieren (Drentsche Aa) en kanalen uiteindelijk naar zee (plasticsoep) of dieren eten het op en sterven een langzame dood omdat hun maag vol zit met onverteerbaar plastic.

De SP is voor een schoon milieu, en dat begint bij iedereen zelf.

 


21 maart 2022

SP Aa en Hunze richt werkgroep op

(foto: Jochem Ton)

 
In de loop van 2021 is de Socialistische Partij (SP) in de gemeente Aa en Hunze een werkgroep begonnen. De partij wil hiermee in de gemeente aan de slag door aandacht te vragen voor lokale problemen en misstanden.

De SP signaleert dat beleidsmakers in Aa en Hunze zich niet altijd om de standpunten van de bevolking bekommeren. Een slechte zaak, vindt Leo Martinus, oprichter van de werkgroep. “Als je ziet hoe het college is omgegaan met de bomenkap in Nooitgedacht, dat is toch echt niet goed gegaan. Heel Nooitgedacht was tegen de bomenkap en daar is zelfs een actiegroep voor opgericht. Toch heeft het college dat genegeerd en is daar veel groen verdwenen, soms zelfs zonder de benodigde vergunning. Ook bij het resort op het Gasselterveld werden bezwaren van omwonenden genegeerd. Zo ga je niet met de mensen om.”
De werkgroep wil met acties misstanden onder de aandacht brengen. Bijvoorbeeld bij knelpunten in het sociale domein of op de woningmarkt. Of waar de omgeving onder druk komt te staan. De werkgroep ziet het grote belang van een gezonde natuur, en een maximaal bescherm landschap. Maar nu staan natuur en landschap fors onder druk, mede doordat collegepartijen andere prioriteiten stellen. Daarom is de SP in Aa en Hunze een felle tegenstander van de verbreding van de N34 en de voorgenomen bomenkap langs de weg van Rolde naar Gieten.
“Onze werkgroep is geen vergaderclub,” zegt Leo Martinus, “maar we steken de handen juist uit de mouwen. Zo is de enorme hoeveelheid zwerfvuil ons een doorn in het oog. Daarom hebben we op de Landelijke Opschoondag van 19 maart zwerfvuil opgeruimd in Rolde. Vooral in het buitengebied vormen plastic, blik en glas een groot probleem. Door het ecologische maaibeleid van de gemeente wordt afval in de bermen mee versnipperd en komt het maaisel (met afvalsnippers) vervolgens op weide- en akkerpercelen als compost terecht. Schone bermen zijn daarom van cruciaal belang. Een enkel stuk plastic kun je nog opruimen, eenmaal versnipperd en uitgestrooid over het land is het een verloren zaak.”
Hoewel de SP nu nog niet deelneemt in de gemeenteraad wil de partij in de toekomst wel aan verkiezingen meedoen. “Veel dingen kunnen een stuk beter,” besluit Leo Martinus. “Vanuit de gemeenteraad gaat dat natuurlijk het beste. De werkgroep is daar onze eerste aanzet toe.”
Wie meer informatie over de werkgroep wil kan via info@leomartinus.org contact opnemen.

U bent hier