h

Zorg in Assen

Heeft u net als de SP zorgen om de zorg? Meld het ons!

SP opent meldpunt zorg Assen!

Op zaterdag 6 december 2014 opent de SP Assen een meldpunt voor inwoners van Assen.

Het SP-Meldpunt Zorg Assen wil een platform bieden aan al diegenen die te maken hebben of krijgen met de gevolgen van de decentralisaties van de zorg.  

Vanaf 1 januari 2015 vinden de zogeheten decentralisaties van de zorg plaats. Gemeenten worden dan verantwoordelijk voor jeugd- en gehandicaptenzorg plus de zorg voor ouderen en langdurig zieken. Dit gaat gepaard met forse bezuinigingen.  

Bovendien kunnen erg veel -vaak kwetsbare- ouderen straks niet meer terecht in een verzorgingshuis als de Wet Langdurige Zorg (WLZ) in werking treedt. Mensen met een lichtere zorgindicatie komen nu al niet meer in aanmerking. In totaal zullen zo’n 800 verzorgings- en verpleeghuizen dicht gaan. De zorg voor al deze ouderen komt óók bij de gemeenten te liggen, die vaak nu al korten op het aantal uren thuiszorg.

MELDPUNT ZORG ASSEN: VOOR IEDEREEN!

Of u cliënt bent, medewerker, vrijwilliger, mantelzorger, betrokken familielid, vriend of anders, dat maakt niet uit. Uw melding kan gaan om een verlaging van het aantal uren thuiszorg, over gedwongen vertrek uit een verzorgingshuis, maar ook om ervaringen, klachten of opmerkingen over dagbesteding, gehandicaptenzorg, buurtteams en jeugdzorg. Wij zullen vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.

HOE:

  • Meld uw ervaringen, klachten of mening HIER
  • Bel 06-46460290
  • Mail naar assen@sp.nl o.v.v. Meldpunt Zorg
  • Spreek ons aan wanneer wij aanwezig zijn op campagnedagen, wanneer wij de wijken ingaan of bij zorginstellingen langs komen. We zullen ook flyers verspreiden. Waar en wanneer dat is komt in onze agenda te staan.

MELDPUNT ZORG ASSEN: WAAROM?

Assen is een zorg stad. Er wonen veel mensen in onze wijken die ondersteuning nodig hebben en ondersteuning geven. De SP krijgt steeds vaker meldingen van inwoners over de veranderingen in de zorg. Wij willen uw signalen zowel landelijk als gemeentelijk gebruiken om het afbraak beleid op het sociale terrein aan de kaak te stellen.

Wij zien steeds meer een tweedeling in de samenleving, vooral mensen die weinig inkomen hebben en of veel zorg nodig hebben zitten in de hoek waar de klappen vallen.

De SP vraagt uw ondersteuning om de gevolgen van dit beleid een halt toe te roepen.

Het is te gek voor woorden dat het afhankelijk is in welke gemeente u woont welke zorg u krijgt.. Heeft u net als wij zorgen om de zorg: Meld het.

SP-fractievoorzitter Jan Broekema licht toe:
“Het is tijd de problemen bij de overgang naar het nieuwe systeem in kaart te brengen. Het is belangrijk om te onderzoeken waar het mis gaat of juist goed loopt. Met dit meldpunt zorgen we dat we op de hoogte zijn van hoe de decentralisaties uitpakken en kunnen we het college en de raad erop aanspreken als het beleid niet werkt of slecht uitgevoerd wordt.”

---> NAAR DIGITAAL MELDPUNT <--- 

U bent hier