Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Assen

Voor jezelf, Voor Elkaar

“We maken samen de stad”

Interview met Jannie Drenthe, lijsttrekker SP

Jannie Drenthe, 66 jaar, geboren en getogen Assenaar. Ze stond de afgelopen 15 jaar als beleidsadviseur Zorg in SP-bolwerk Pekela aan de wieg van veel ijzersterk sociaal beleid. Daarvoor was ze tien jaar hoofd werkgelegenheid bij de gemeente Emmen. Jannie is moeder van twee dochters en mantelzorger. Haar motto: 'Voor elkaar, voor Assen'.

Assen is een fijne stad om in te wonen. Wij zijn trots op onze geschiedenis, onze mooie bossen, de gezelligheid. Maar de SP wil meer!

‘We hebben op veel onderwerpen een stevig sociaal geluid laten horen’, kijkt Jannie terug op de afgelopen jaren. 'We hebben geknokt voor goede en toegankelijke thuiszorg en huishoudelijke hulp en steeds gepleit om geld dat bedoeld is voor de zorg en participatie ook daaraan te besteden. Nu zijn er miljoenen, bedoeld voor zorg en participatie, naar de algemene middelen van de gemeente gegaan terwijl er op deze terreinen nog zoveel te verbeteren valt. Kijk bijvoorbeeld naar de gezinnen die in armoede leven. 1800 kinderen in Assen groeien op in een gezinssituatie van armoede en stress om het dagelijks bestaan.
Die kinderen zijn niet alleen geholpen met een fiets of een laptop uit een gemeentelijk fonds. Er is veel meer nodig. Dat blijkt ook uit onderzoek van de landelijke kinderombudsman.
Het hele gezin moet ondersteund en geholpen worden waardoor er minder stress is en kinderen weer onbevangen kunnen opgroeien. Besteed het geld daaraan!'

En verder, wat vind je nog meer belangrijk?

‘Er staan nog te veel mensen aan de kant. Mensen die om wat voor reden dan ook uit het arbeidsproces zijn gevallen en die het niet lukt een geschikte baan te vinden. Ook hier zijn deze miljoenen voor bedoeld die nu in de grote spaarpot van de gemeente zijn verdwenen.’

Dat zijn sociale onderwerpen waar de SP bekend om staat. Heb je ook punten over bijvoorbeeld de economie?

‘Nou en of. Dat hebben we de afgelopen jaren laten zien en zullen we ook de komende periode doen. De SP staat pal voor het lokale MKB, de kleine en middelgrote bedrijven. Zij zijn de banenmotor voor onze economie. Wij willen een bruisende, levendige binnenstad, geen groot Outletcentrum in een weiland waardoor ons centrum verder leeg trekt. Wij willen een beter parkeerbeleid, om bezoeken van het centrum aantrekkelijker te maken voor inwoners en omwonenden. Daar zullen we ons hard voor blijven maken, samen met de stad en het MKB. Want juist die kleine ondernemers hebben we nodig om onze stad aantrekkelijk te houden. 

En Assen is een zorgstad. Dat biedt ook enorme kansen voor de werkgelegenheid. Door meer te investeren in het sociale domein investeren we ook heel direct in werkgelegenheid.’

Het roemruchte Sensorenproject van Assen. Hoe kijken jullie daar tegenaan?

‘We hebben er actie tegen gevoerd. Daar zijn miljoenen gemeenschapsgeld in gaan zitten, zonder de beloofde resultaten. Wij hebben alles op alles gezet om dat te stoppen, een streep te zetten en te zeggen: geen cent meer naar sensoren.’

Kun je nog wat andere SP-punten noemen?

‘Wij willen de menselijke maat terug in de omgang van de gemeente met haar inwoners en die inwoners beter betrekken bij besluiten. Het hoeft niet altijd groot, groter, groots. Geen grote nieuwe prestigeprojecten, maar echte aandacht voor onze inwoners. Zoals al die kinderen in armoede.  

Ook willen we veel aandacht voor de wijken. Het college heeft wijkgebouwen afgestoten en zelfs gesloopt. Het gaat om meer dan steen. Een buurt heeft een thuis nodig. Een plek om elkaar te kunnen ontmoeten, elkaar te zien, de zorg dichtbij te organiseren. Eenzaamheid, vooral onder ouderen, neemt toe. De buurt en buurtactiviteiten kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het aanpakken hiervan. Dat blijkt ook uit onderzoek.

En we zijn trots op ons groen. Het college wilde dit verkopen. Daar hebben we een stokje voor gestoken, want de Asser natuur privatiseren: dat dacht ik niet. We moeten wel meer werk maken van onderhoud. We willen graag de inwoners en instellingen daarbij betrekken.’

Nog even kort en krachtig: waarom verdient de SP de stem van de Assenaren?

‘Wij maken solidaire keuzes. Investeren in zorg, in het welbevinden van onze inwoners, in sociale woningbouw, in mensen. Geld dat we krijgen voor het sociaal domein zetten we daar ook op in. Geen prestige maar kleinschalig en dichtbij. Dat is waar het echt om gaat, de menselijke maat voorop.’

Lijsttrekker: Jannie Drenthe

Agenda

Jongerendebat - De Nieuwe Kolk

woensdag 21 maart 2018
09:00 tot 11:00 uur
 
 
Locatie:
De Nieuwe Kolk, Weiersstraat 1, 9401 ET Assen

Verkiezingscafé - De Nieuwe Kolk

woensdag 21 maart 2018
21:00 tot 01:00 uur  
 

Vanaf 21:00 uur organiseert de gemeente een verkiezingscafé in De Nieuwe Kolk. Rond 23.00 uur presenteert burgemeester Marco Out de eerste tussenstand.

Belangstellenden zijn van harte welkom!

Locatie:
De Nieuwe Kolk, Weiersstraat 1, 9401 ET Assen

1. Jannie Drenthe

Meer informatie

2. Martine Deen

Meer informatie

3. Aaldrik de Vries

Meer informatie

4. Gea Busscher

Meer informatie

5. Bas Ananias

Meer informatie

6. Gonny van der Laan

7. Vincent Huijsdens

8. Henk Schuringa

9. Jan Meruma

10. Alan Staples

11. Harm de Groot

12. Elma van Lienen-Mozer

13. Carla van der Zwaag

14. Lummy Boelens

15. Janny Dijkslag-Eisenga

16. Joke Prescher

17. Evert Brouwer

Verkiezingsprogramma 2018

                >> Bekijk of download hier ons programma in PDF-formaat <<

Voorwoord

1. Voor de zorg

2. Voor gelijke kansen

3. Voor de wijken

4. Voor Assen

5. Voor een duurzame toekomst

6. Voor beter bestuur

Er valt wat te kiezen

Het nieuwe verkiezingsprogramma van de SP Assen is goedgekeurd door de leden. Er zit een enthousiaste, compleet nieuwe ploeg, klaar om de komende vier jaar in de Raad het SP geluid te laten horen. Het zou prachtig zijn als we onze mooie plannen binnen het College in uitvoering kunnen krijgen.

De menselijke maat komt weer terug in de stad. We hebben al genoeg megalomane- en geld verslindende projecten gehad. Geldschieters hebben groot gelijk als ze aarzelen geld in de binnenstad te steken met de dreiging van een Factory Outlet Centre om de hoek. We kiezen voor onze eigen ondernemers!
Laat ondernemers dan ook doen waar ze het beste in zijn. De SP ondersteunt daarbij het MKB waar ze kan. Landelijk door bijvoorbeeld de belastingontduiking van multinationals aan te pakken. Lokaal om actie te voeren tegen het FOC.

De gemeente moet geen geld van ons in ondernemingen steken. Met de SP aan het roer waren er vast geen Sensor City miljoenen op 'n knullige manier verdwenen, zoals gebeurde onder verantwoordelijkheid van een D66 wethouder.

Bestuurders moeten weer doen waarvoor ze zijn aangesteld, zorgen voor de veiligheid en het welzijn van haar bewoners, waar een goed ondernemersklimaat vanzelfsprekend bij hoort. Wat zou het mooi zijn als de SP hier haar bijdrage aan zou kunnen leveren. We geven zorggeld weer uit aan zorg in plaats van aan winst van commerciële aanbieders. We drongen vanaf het begin al aan op verlaging van de WMO bijdrage, omdat zorggeld aan zorg moet worden besteed en niet omdat de verkiezingen er aan komen.

We brengen zorg weer in de buurt en zorgen dat er na de afbraak door de "ogen en oren van de stad" PLOP-partij, weer plaatsen komen waar de wijkbewoners zorg, hulp en elkaar kunnen vinden. Dus willen we onderzoek naar het effect van de privatisering en sluiting van onze buurthuizen.

We zijn zuinig op onze natuur en onderhouden die gewoon zelf.
Iedereen moet een huis kunnen huren. We werken niet mee aan slavernij van werken met behoud van uitkering, terwijl er geen zicht is op een echte baan. Wij zijn zuinig op het geld van ons allemaal. We geven het voorbeeld door de Raadsvergoedingen te verlagen en willen veel minder dure consultants inhuren.

Ja, we houden ons op het eerste gezicht misschien wat minder bezig met degenen die toch wel goed voor zichzelf kunnen zorgen. We komen op voor degenen die dat niet kunnen, en niet alleen als verkiezingsstunt. Sociale uitsluiting en botte bezuinigingen raken ons immers allemaal! Die overbelaste leraar, flexwerkers tegen wil en dank, bouwvakkers die nog door moeten met een versleten lijf, ZZP 'ers met wurgcontracten, allemaal hebben ze te winnen met een socialer beleid.

Je aardige oude buurvrouw raakt ernstig ziek, omdat ze geen medicijnen meer neemt door het hoge eigen risico. Je hebt last van hangjeugd in je wijk, omdat er geen jeugdhonk is en jeugd- en opbouwwerkers zijn wegbezuinigd. Psychiatrische patiënten zwerven op straat. Het vriendinnetje van je dochter wordt uitgezet naar een land waar ze nog nooit is geweest. De huren rijzen de pan uit. De afbraak van het sociale- en publieke domein moet stoppen!

Ben je er ook al achter dat die Heilige Markt niet alles op kan lossen? Stem dan SP! Het begint lokaal, dan nationaal en uiteindelijk internationaal, want de globalisering kent teveel verliezers.

Rouwende scholieren in de VS durven het op te nemen tegen de almachtige National Rifle Association. Dat is pas lef! Voorlopig hoef jij alleen maar een potlood te pakken en het stembiljet ROOD te kleuren, maar wat een prachtig begin!

 

..meer blogs van Jelle vindt u hier.

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website