h

De SP wil gokreclames in Assen verbieden

4 juli 2022

De SP wil gokreclames in Assen verbieden

In Assen zien we de laatste tijd in veel reclame-uitingen voor online gokken in de openbare ruimte. Deze reclames bevinden zich op reclamezuilen langs drukke wegen en bij bushaltes. Door de reclame lijkt online gokken een leuke en gezellige activiteit en kan je prima een gokje wagen. Maar voor veel mensen is gokken helemaal niet onschuldig. Vanuit verslavingszorg en schuldhulpverleners komen geluiden die oproepen zo snel mogelijk te stoppen met gokreclames.

De SP heeft hierover, samen met de ChristenUnie, vragen aan het college gesteld. Hierin stellen de partijen voor om in Assen waar dit kan dit te verbieden.

SP raadslid Tirza van Brakel - Engberts: “ We doen in Assen op alle mogelijke manieren ons best om schulden onder de inwoners te voorkomen. We zetten in op vroegsignalering van schulden, op preventie van armoede en op het tegengaan van allerlei soorten verslavingen. We zien wat verslavingen doen met mensen, met gezinnen en met onze samenleving. We weten uit ervaring dat gokschulden enorm ingrijpend zijn, met groot persoonlijk en maatschappelijk leed tot gevolg.”

De fracties van SP en de ChristenUnie zien dat gokreclames bijdragen aan verslavingsproblematiek. Ook zien we dat de negatieve gevolgen van de reclames vaak mensen treft die zich al in een kwetsbare positie bevinden. We vinden het tegenstrijdig dat we als gemeente aan de ene kant proberen mensen uit de schulden te halen en houden, terwijl we de gokindustrie aan de andere kant volop de mogelijkheid bieden om in onze stad te adverteren.

Daarom hebben we de volgende vragen aan het college:

  1. Onderschrijft het college dat gokreclame in de buitenruimte van Assen om bovenstaande redenen ongewenst is?
  2. Is het college bereid, zonder te wachten op landelijke wet- en regelgeving, een wijziging aan te brengen in de APV en/of reclamevergunningen aan te passen om gokken in de openbare ruimte zoveel mogelijk te verbieden?
  3. Vaak gaan voetbalclubs sponsorrelaties aan met goksites. We vragen ons af of dit in Assen ook speelt. Heeft het college hier inzicht in?
  4. Indien dit in Assen voorkomt, wil het college hierover met voetbalclubs in gesprek gaan om ook hier gokreclames tegen te gaan?

U bent hier