h

Zorg / WMO

4 juli 2022

De SP wil gokreclames in Assen verbieden

In Assen zien we de laatste tijd in veel reclame-uitingen voor online gokken in de openbare ruimte. Deze reclames bevinden zich op reclamezuilen langs drukke wegen en bij bushaltes. Door de reclame lijkt online gokken een leuke en gezellige activiteit en kan je prima een gokje wagen. Maar voor veel mensen is gokken helemaal niet onschuldig. Vanuit verslavingszorg en schuldhulpverleners komen geluiden die oproepen zo snel mogelijk te stoppen met gokreclames.

De SP heeft hierover, samen met de ChristenUnie, vragen aan het college gesteld. Hierin stellen de partijen voor om in Assen waar dit kan dit te verbieden.

SP raadslid Tirza van Brakel - Engberts: “ We doen in Assen op alle mogelijke manieren ons best om schulden onder de inwoners te voorkomen. We zetten in op vroegsignalering van schulden, op preventie van armoede en op het tegengaan van allerlei soorten verslavingen. We zien wat verslavingen doen met mensen, met gezinnen en met onze samenleving. We weten uit ervaring dat gokschulden enorm ingrijpend zijn, met groot persoonlijk en maatschappelijk leed tot gevolg.”

Lees verder
11 juni 2020

SP wil oplossing voor scootmobielgebruikers zonder vervoer

De SP-fractie heeft vandaag vragen aan het college gesteld over het feit dat inwoners met een scootmobiel niet meer gebruik kunnen maken van een taxi in het kader van de WMO.  

Omdat mensen uit de scootmobiel geholpen worden bij het instappen en omgekeerd bij het uitstappen zijn er veel contactmomenten. Volgens landelijke brancherichtlijnen mag dit niet. Mensen in een rolstoel kunnen wel mee omdat zij met rolstoel en al de taxi ingereden kunnen worden.

Lees verder
15 juli 2018

Eerste motie nieuwe fractie SP Assen over communicatie met WMO cliënten

De SP fractie in de gemeenteraad Assen heeft een motie ingediend over betere communicatie met cliënten die huishoudelijke hulp ontvangen in het kader van de WMO.

De wethouder heeft toegezegd in de raadsvergadering van 5 juni dat zij dit punt mee gaat nemen in haar overleg met de zorgaanbieders. Inwoners moeten bij veranderingen eerder en beter geïnformeerd worden en niet pas een paar dagen van te voren.

Lees verder
15 juli 2018

Onderzoek van de SP Assen naar de gebruikerservaring van WMO-pashouders

Het collectief WMO-vervoer in de gemeente Assen vervoert u maximaal 25 km van en naar uw woning.
Er komen bij de SP echter regelmatig klachten binnen over de lange wachttijden voor WMO-vervoer. En soms komt de taxi helemaal niet opdagen.

Lees verder
2 februari 2018

SP wil aanpak woekerwinsten met zorggeld in Assen

Foto: SP

De Rekenkamer deed in opdracht van de raad onderzoek naar winsten door zorginstellingen in Assen. Hieruit bleek dat 66 procent van de instellingen geen financiële openheid van zaken gaf en dat bij veel instellingen die dit wel deden enorme winsten gemaakt werden, soms tot wel 32 procent. Voor de SP fractie aanleiding om maatregelen voor te stellen om dit te stoppen.

Lees verder
20 januari 2018

Eindelijk: na jaren van SP verzet verlaagt college eigen bijdrage WMO

De afgelopen jaren pleitte de SP Assen consequent voor een verlaging van de eigen bijdrage bij de WMO. Het college en een meerderheid in de Asser gemeenteraad hield altijd vol aan de in veel gevallen torenhoge bijdragen die mensen die zorg nodig hebben moesten betalen.

Lees verder
24 oktober 2014

Verordeningen WMO en Jeugdwet krijgen geen steun van SP

De SP fractie heeft afgelopen donderdag niet ingestemd met de verordeningen voor de WMO en Jeugdzorg. De Kadernota’s zaten vol goede punten en mooie woorden, in de verordeningen moet de uitwerking worden geregeld. Voor de SP waren beide verordeningen echter zwaar onvoldoende.

De raad delegeert alles, het college krijgt een vrijbrief om deze zeer ingrijpende veranderingen naar eigen goeddunken uit te voeren. Het eerste voorbeeld lag al op tafel. Het college besloot direct om de huishoudelijke hulp in Assen voor 1000 gezinnen af te schaffen. De SP diende dan ook een motie in om dit te voorkomen. Daarnaast diende de SP samen met andere partijen moties en amendementen in, of steunden wij deze.  

Lees verder
22 oktober 2014

SP wil huishoudelijke zorg in Assen behouden

De SP fractie komt in de raad van a.s. donderdag met een motie om huishoudelijke zorg in Assen te behouden. Het college van B&W stelt namelijk voor om de huishoudelijke hulp per 1 mei 2015 af te schaffen als maatwerkvoorziening. Mensen moeten vanaf dan zelf opdraaien voor de kosten, en alleen voor een beperkte groep inwoners op het minimum blijft er wat bijzondere bijstand mogelijk.

Lees verder

In VARA's Kanniewaarzijn: de zorgfietsen, SP versus wethouder

 

(Screenshot VARA's Kanniewaarzijn 07-02-2014) 

In VARA's tv-programma Kanniewaarzijn een ludiek item over de succesvol door SP Assen ingediende motie om het besluit van het college om reeds verstrekte zorgfietsen per 1 januari terug te vorderen, terug te draaien. (Kijken vanaf 18 min. 30 sec. ) 

Lees verder
13 december 2013

Gemeente vordert zorgfietsen toch niet terug

In de raadsvergadering van 12 december heeft SP Assen succesvol een motie ingediend om het besluit van het college om reeds verstrekte zorgfietsen per 1 januari terug te vorderen, terug te draaien. De motie werd in de raad al breed gesteund door PLOP, CDA, GroenLinks, en de fractie Duut/Prent. Wethouder Langius heeft na de eerder al door de SP gestelde vragen, gevolgd door de motie van gisteren, aangegeven dat het besluit niet goed is genomen.
Lees verder

Pagina's

U bent hier