h

Eindelijk: na jaren van SP verzet verlaagt college eigen bijdrage WMO

20 januari 2018

Eindelijk: na jaren van SP verzet verlaagt college eigen bijdrage WMO

De afgelopen jaren pleitte de SP Assen consequent voor een verlaging van de eigen bijdrage bij de WMO. Het college en een meerderheid in de Asser gemeenteraad hield altijd vol aan de in veel gevallen torenhoge bijdragen die mensen die zorg nodig hebben moesten betalen.

SP fractievoorzitter Broekema: We kennen allemaal de verhalen van mensen die soms wel honderden euro's per maand meer moesten betalen aan zorg, die de broodnodige zorg moesten stoppen vanwege deze financiële drempels. Onnodig roepen wij al jaren. De zorg moet goed toegankelijk zijn, en bovendien is het geld er ook voor.

Aan het einde van de raadsperiode stelt het college voor om de eigen bijdrage voor verschillende WMO onderdelen zoals begeleiding en dagbesteding, te maximeren op 17,60 per 4 weken. Broekema verzucht: "hehe, eindelijk. Wij stelden dit al jaren voor. Het is laat, maar goed dat het college nu ook inziet dat het anders moet, met de SP meegaat en dit verlaagd.

U bent hier