h

SP wil huishoudelijke zorg in Assen behouden

22 oktober 2014

SP wil huishoudelijke zorg in Assen behouden

De SP fractie komt in de raad van a.s. donderdag met een motie om huishoudelijke zorg in Assen te behouden. Het college van B&W stelt namelijk voor om de huishoudelijke hulp per 1 mei 2015 af te schaffen als maatwerkvoorziening. Mensen moeten vanaf dan zelf opdraaien voor de kosten, en alleen voor een beperkte groep inwoners op het minimum blijft er wat bijzondere bijstand mogelijk.

De SP is het hier niet mee eens. SP fractievoorzitter Jan Broekema: "Huishoudelijk verzorgenden maken niet alleen schoon. Zij verzorgen ook en zijn opgeleid om problemen bij cliënten te signaleren. Hierdoor kunnen ouderen en gehandicapten zo lang mogelijk thuis blijven wonen, blijven ze in hun sociale omgeving en hebben ze een vast aanspreekpunt. Het schrappen van voorzieningen met stoom en kokend water, zonder te kijken naar iemands persoonlijke situatie, is onverantwoord. Ook is bijvoorbeeld onduidelijk wat de effecten op korte en lange termijn zullen zijn, zowel financieel als voor het welzijn van de inwoners."

De SP stelt daarom voor dat er voor iedereen die dat nodig heeft een reële mogelijkheid moet blijven om hulp in de huishouding te krijgen. De bezuinigingen moeten daarom niet per 1 mei worden ingevoerd, maar op zijn minst worden uitgesteld. In de tussentijd moet het college aan de slag om in overleg met o.a. cliënten, zorgorganisaties, belangengroepen en buurtteams te komen tot een echte inhoudelijke visie en aanpak op dit onderwerp.

Broekema: “Er valt vast en zeker winst te behalen, maar nu zo rücksichtslos het mes te zetten in de huishoudelijke zorg is een slecht plan. Laten we hier de tijd voor nemen, kijken wat werkt, wat niet werkt en nodig is. Als het college dit in kaart brengt dan kunnen we dit zo sociaal als mogelijk proberen uit te werken, blijft zorg voor mensen die dat nodig hebben beschikbaar, en is er pas echt sprake van de zogenoemde “zachte landing”."

Reacties

Hebben jullie dit ook gelezen? http://www.actueelnieuwsnederland.nl/artikel/100018444/schrappen-huishoudhulp-is-tegen-de-wet.html Het afschaffen of schrappen van de huishoudelijke hulp is voor sommige ouderen en chronisch zieke mensen die nu hulp krijgen niet te vatten. Zeker die mensen die er alleen voorstaan en geen of slecht contact hebben met hun omgeving - kinderen of andere familieleden. Opnieuw worden de zwakkeren in de samenleving uitgekleed vind ik. Hoe moet dat nou verder voor hun?

U bent hier