h

Verordeningen WMO en Jeugdwet krijgen geen steun van SP

24 oktober 2014

Verordeningen WMO en Jeugdwet krijgen geen steun van SP

De SP fractie heeft afgelopen donderdag niet ingestemd met de verordeningen voor de WMO en Jeugdzorg. De Kadernota’s zaten vol goede punten en mooie woorden, in de verordeningen moet de uitwerking worden geregeld. Voor de SP waren beide verordeningen echter zwaar onvoldoende.

De raad delegeert alles, het college krijgt een vrijbrief om deze zeer ingrijpende veranderingen naar eigen goeddunken uit te voeren. Het eerste voorbeeld lag al op tafel. Het college besloot direct om de huishoudelijke hulp in Assen voor 1000 gezinnen af te schaffen. De SP diende dan ook een motie in om dit te voorkomen. Daarnaast diende de SP samen met andere partijen moties en amendementen in, of steunden wij deze.  

SP fractievoorzitter Broekema: "Deze voorstellen zijn onmisbaar om het collegebeleid nog enigszins bij te kunnen sturen straks of nu al aan te scherpen. Met name het met de botte bijl weghakken van de huishoudelijke hulp, en de volstrekte onduidelijkheid over zaken als toegang tot zorg en een goede klachtenregeling moeten verbeterd worden."

Na een lang en stevig debat kreeg een aantal voorstellen de steun van de meerderheid van de raad. Zo komt er een ombudsman/vrouw en zijn er verbeteringen voor (jonge) mantelzorgers. Hier is de SP erg blij mee, dit zijn voorstellen waar wij al jaren voor hebben gepleit. De raad wilde echter niet instemmen met het behoud van de huishoudelijke zorg en met duidelijke afspraken over toegang en kwaliteit tot/van zorg.

De SP gaf in een stemverklaring aan dat dit maakt dat de fractie dan ook niet mee kan instemmen met de beide verordeningen.

Reactie toevoegen

U bent hier