h

SP wil aanpak woekerwinsten met zorggeld in Assen

2 februari 2018

SP wil aanpak woekerwinsten met zorggeld in Assen

Foto: SP

De Rekenkamer deed in opdracht van de raad onderzoek naar winsten door zorginstellingen in Assen. Hieruit bleek dat 66 procent van de instellingen geen financiële openheid van zaken gaf en dat bij veel instellingen die dit wel deden enorme winsten gemaakt werden, soms tot wel 32 procent. Voor de SP fractie aanleiding om maatregelen voor te stellen om dit te stoppen.

SP fractievoorzitter Broekema: "We zien woekerwinsten met geld, met publiek geld, dat bedoeld is voor de zorg dat niet aan de zorg wordt besteed. De SP vindt dit schandalig. Het is niet voor niks dat de SP tegen marktwerking in de zorg is. Samenwerking zonder winst, zodat zorggeld echt naar zorg gaat zou het uitgangspunt moeten zijn.

De SP wil daarom af van de aanbestedingen en marktwerking, en stelde voor per direct harde voorwaarden en regels vast te stellen waar instellingen aan moeten voldoen.
Broekema: "Met alle instellingen moeten duidelijke voorwaarden worden afgesproken dat, doen ze zaken met Assen, ze volledig transparant moeten zijn over hun financiële boekhouding. En let wel: voor een groot deel van de zorg geldt een verbod op het maken van winst. Ze omzeilen dit door allerlei financiële constructies op te richten. Wat de SP betreft worden daar ook direct afspraken over gemaakt. We doen als Assen geen zaken meer met organisaties die kiezen voor dit soort constructies. Het wordt volstrekt normaal en transparant dat elke cent aan zorggeld ook echt aan zorg wordt besteedt.

De SP pleitte daarnaast voor een vervolgonderzoek waarin alle zorginstellingen onder de loep worden genomen en een verdiepend onderzoek waarin gekeken wordt naar de kwaliteit van de zorg. Niet alleen vanachter een bureau, maar vooral door de ervaringen van cliënten en werknemers te horen. Over 2 weken neemt de raad hierover een besluit.

Zie ook:

U bent hier