h
9 april 2015

Buurthuis De Steiger op rand van afgrond

In het vragen halfuur van de raad van afgelopen donderdag heeft raadslid Alie Dekker mondelinge vragen gesteld over de op handen zijnde sluiting van de Steiger. De wethouder bleef bij het standpunt dat de Steiger per 1 juli dicht moet.

Van de andere partijen kwam ook geen bijval voor de oproep van de SP om buurthuis de Steiger te behouden voor de wijk de Lariks. 

Lees hieronder haar bijdrage:

"We vragen als overheid op het gebied van zorg en welzijn een totale omwenteling in denken en doen van onze inwoners. Ze moeten zelf activiteiten ontplooien. Elkaar ontmoeten, ze moeten betrokken zijn bij hun wijk. Dat is een proces wat je niet 1,2,3 kunt afdwingen. Dat moet groeien en vergt tijd en geduld en dat kun je als terugtrekkende overheid op een positieve manier ondersteunen. Ook het in stand houden van de fysieke infrastructuur, een buurthuis, is daarbij heel erg belangrijk.

Lees verder
6 maart 2015

SP staat niet te juichen over verzelfstandiging openbaar basisonderwijs

In de opiniërende vergadering van de raad van 5 maart werd gesproken over de verzelfstandiging van Plateau openbaar basisonderwijs. De SP stond als enige niet te juichen bij het voornemen om het openbaar basisonderwijs te verzelfstandigen. Raadslid Alie Dekker: "Ik was eerlijk gezegd erg verrast dat iedereen zo enthousiast was en gelijk kiest voor de meest vergaande bestuursvorm. Met de keuze voor een stichting met Raad van Toezicht kan de gemeente alleen nog ingrijpen als er sprake is van ernstige taakverwaarlozing of handelen in strijd met de wet."

Lees verder
6 maart 2015

SP wil echte oplossing voor medewerkers en cliënten Hofstede

Tijdens de raadsvergadering op 5 maart diende de PvdA een motie in over de stopzetting van de subsidie van de Hofstede en daarmee het ontslag van medewerkers en verdwijnen van re-integratieplekken.

SP fractievoorzitter Broekema: "wij leggen ons niet neer bij dit besluit. Medewerkers zijn niet zomaar werkzaam bij de Hofstede, het is ongelofelijk waardevol wat deze stichting doet en heeft gedaan voor Assen. Er dreigen nu mensen tussen wal en schip te vallen en dit staat haaks op alles wat constant door het college is beloofd. Wij zien om ons heen steeds meer de voor veel mensen verschrikkelijke gevolgen van de enorme bezuinigingen van dit kabinet op het sociaal domein. Ook zien we de effecten van een college dat hier zelf geen euro extra in wilde investeren, maar wel vele miljoenen wil vrijmaken voor hun prestigeprojecten. Dit is ontzettend wrang voor vooral de medewerkers en mensen in een traject bij de Hofstede."

Lees verder
5 maart 2015

SP dient met VVD motie in om betaald parkeren 's avonds terug te draaien

De SP dient vanavond met de VVD een motie in om het betaald parkeren in de binnenstad in de avonden en op zondag terug te draaien. De afgelopen maanden kreeg de SP veel klachten van inwoners en ondernemers over het betaald avondparkeren. Het zorgt voor een verlaten stadscentrum en voor ondernemers die afhankelijk zijn van bezoekers in de avonden voor grote problemen.

SP raadslid Erik van Eekelen: "we moeten niet afwachten tot de evaluatie over een jaar maar nu de geconsteerde problemen oplossen. Het Mkb wordt de dupe van dit beleid, inwoners hebben grote moeite, dit zijn zaken die we nu moeten aanpakken."

Lees verder
26 februari 2015

Van de zotte dat St. Hofstede en mensen zo aan de kant worden gezet

De SP in Assen is verbolgen over het nieuws dat stichting de Hofstede gedwongen is zich op te heffen door het stopzetten van gemeentelijke subsidie. De vele mensen die daar in een traject richting werk zitten moesten het nieuws zelfs uit de media halen. Assen krijgt straks een mega groot en peperduur milieu educatief centrum, maar voor de mensen lijkt geen plek. Onbegrijpelijk volgens de partij. De partij heeft inmiddels vragen gesteld aan het college.

Lees verder

Assercourant.nl: "SP Assen: Met ’s avonds en op zondag betaald parkeren jaag je mensen het stadscentrum uit"

Te lezen op assercourant.nl : een artikel van Robbert Willemsen over het nieuwe parkeerbeleid in Assen, en de visie van  SP Assen daarop, verwoord door SP-raadslid Erik van Eekelen.

Lees verder
13 februari 2015

Verkiezingsposters geplakt

Foto: SP

De verkiezingen komen er aan. Woensdag 18 maart is het weer zover en kunnen inwoners hun stem uitbrengen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten. De SP heeft in Assen de verkiezingsborden weer beplakt. 

Reken af! is de heldere boodschap die op de posters staat. Reken af met met het kabinetsbeleid van PvdA en VVD, reken af met de neppositie zoals van D66 die dit beleid mede mogelijk maakt, en zorg voor een sterk sociaal geluid in het Drents parlement. 

Een stem op de SP op 18 maart telt 3x: Een stem op de SP in de Staten van Drenthe, een stem voor een sterke SP in de Eerste Kamer en een stem tegen dit kabinet!

Lees verder
12 februari 2015

Huishoudelijke zorg: college neemt voorstel SP over: iedereen geïnformeerd en een mogelijkheid voor keukentafelgesprek

Afgelopen donderdag kwam de huishoudelijke zorg weer op de agenda van de raad. De SP had een motie ingediend, omdat het veel signalen kreeg dat het hier mis ging. Mensen kregen onvoldoende informatie, kregen geen keukentafelgesprek wat zorgde dat er niet gekeken werd naar hun individuele omstandigheden. Volgens de SP moest dit anders.

Waar twee weken geleden de wethouder nog aangaf hier geen extra stappen in te willen zetten werd nu duidelijk dat hij had geluisterd naar de kritiek en suggesties uit de raad en vanuit de cliënten.

Lees verder
30 januari 2015

Draaikolk?

Foto: De Nieuwe Kolk, Assen

De raad werd gisteren gevraagd om 46.000 euro van het ene naar het andere potje te verschuiven in verband met de financiële problemen bij  stichting Theater en Bioscoop de Nieuwe Kolk. Jaarlijks besteedt de gemeente Assen 4,2 miljoen aan de Nieuwe Kolk. Een buitenstaander zou denken dat Assen heel erg cultuur minded is. Helaas gaat maar een fractie van die miljoenen naar de exploitatie van het Theater. Ongeveer 94% van dat bedrag gaat naar de kosten voor een, volgens de SP, veel te duur gebouw.

Raadslid Alie Dekker: "We wilden vanaf het begin heel graag culturele broedplaatsen, veel creativiteit en een bruisend hart. Maar dan niet in een veel te duur gebouw van 81 miljoen. We waren in 2008 de roepende in de woestijn die vond dat het best een tandje minder luxe mocht. Elke keer als er gesproken wordt over de financiële problemen bij de nieuwe Kolk is dat erg wrang voor onze fractie. We hopen maar dat er snel een oplossing komt."

Lees verder
29 januari 2015

SP dient motie in voor zorgvuldige afweging bij veranderingen thuiszorg

Het college schaft in Assen de huishoudelijke hulp af en voert hierover met een grote groep Assenaren geen keukentafelgesprek. In zo'n gesprek moet gekeken worden naar de persoonlijke omstandigheden, en moet er een individuele afweging worden gemaakt of iemand het zonder hulp redt of dat er toch zorg nodig blijft.

De SP is van mening dat dit niet mag, en diende een motie in om dit te regelen. SP fractievoorzitter Broekema: "Het college kiest voor een formele, juridische afweging, maar vergeet dat het om mensen gaat die zorg nodig hebben. Veel mensen hebben zich bij ons gemeld en maken zich grote zorgen, weten niet hoe ze het straks moeten gaan redden."

Lees verder

Pagina's