h
12 februari 2016

FOC sprookjes

Foto: SP

Assen gaat toch 21.000 m2 winkeloppervlak bijbouwen terwijl de leegstand nu al schrikbarend oploopt. Met 19 stemmen voor en 14 tegen werd het voorstel voor het bouwen van een Factory Outlet buiten de stad aangenomen.

Lees verder
12 februari 2016

SP stelt vragen over overname TSN door Buurtzorg

Foto: SP

Voor Bijna 400 cliënten en een kleine 100 medewerkers van TSN thuiszorg in Assen is het een zeer onzekere tijd. TSN staat op het puntje failliet te gaan. Afgelopen week kwam er veelbelovend nieuws: Buurtzorg Nederland, een publieke organisatie zonder winstoogmerk, heeft aangegeven hen over te willen nemen. De SP is hier enthousiast over en wil van het college weten of het college dit deelt.

Lees verder
9 februari 2016

Harry van Bommel en Michiel Servaes naar Assen voor debat referendum Oekraïne

Foto: SP

Op 6 April vindt er een raadgevend referendum plaats over een associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Wij, Nederlanders, mogen dan van ons democratisch recht gebruik maken en aangeven wat wij hiervan vinden. De precieze vraag van het referendum is: 'bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?'

Lees verder
29 januari 2016

Assen heeft wat te bieden: daar hebben wij geen FOC voor nodig

Foto: Assercourant / assercourant.nl

Afgelopen donderdag besprak de gemeenteraad het raadsvoorstel van het college van B&W om een Factory Outlet Centre bij de TT baan mogelijk te maken. De SP is heel duidelijk: Geen FOC maar aandacht naar onze binnenstad.

Lees verder
18 december 2015

SP zegt nee tegen Outlet in Assen

Foto: SP

Afgelopen donderdag debatteerde de gemeenteraad van Assen voor de eerste keer over het beoogde Factory Outlet Centrum (FOC) bij Assen-Zuid.
De afgelopen periode is er heel veel over gesproken. Er is een onderzoek gedaan, er zijn diverse hoorzittingen gehouden door de gemeenteraad, er is een informatieavond georganiseerd door oa. het MKB Binnenstad. Nu was de gemeenteraad aan zet en kon aangeven wat zij van belang vinden.

Lees verder
14 december 2015

IJsbaan Assen: toch nog geen miljoenen volgens college

Foto: ANP

Afgelopen maand stelde de SP schriftelijke vragen over het IJsbaancomplex in Assen. Burgemeester Out vertelde in de media dat de gemeente Assen enkele miljoenen wilde investeren. Dit zonder onderbouwde plannen, zonder de raad hierin te kennen, en zonder dat er geld beschikbaar is. Wat de SP betreft een slechte zaak.

Lees verder
7 december 2015

SP: Gemeente Assen handelt in strijd met regels rond WMO

Foto: Martin van Rijn / 2015 YouTube

De gemeente Assen houdt zich volgens de Asser SP fractie niet aan de regels rond de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Na eigen onderzoek en een brief van staatssecretaris van Rijn hierover trekt de SP opnieuw aan de bel.

Lees verder
17 november 2015

SP stelt vragen over miljoenen voor ijsbaan Assen

Foto: dvhn.nl

De SP-fractie heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over de uitspraak van burgemeester Out in de media dat Assen bereid is om enkele miljoenen op tafel te leggen voor de realisering van een ijsbaan in Assen. Dit lijkt namelijk zeer tegenstrijdig met de vastgestelde begroting en uitspraken eerder deze maand door het college.

Lees verder
7 november 2015

Algemene beschouwingen in Assen

Foto: SP

Afgelopen week waren de algemene beschouwingen in de gemeenteraad van Assen. Het moment waarop de plannen van het college voor 2016 en verder worden besproken. De SP fractie vroeg hierin aandacht voor onder andere de volgende zaken:

Lees verder
30 oktober 2015

Monique Veldhuizen-Knapper geïnstalleerd als plaatsvervangend raadslid

Foto: SP

Donderdag heeft Burgemeester Out Monique Veldhuizen-Knapper geïnstalleerd als plaatsvervangend raadslid voor de SP in Assen. Zij kan vanaf nu in informerende en opiniërende vergaderingen namens de SP het woord voeren.

Lees verder

Pagina's