h

Toekomst bewoners sloop woningen Thorbeckelaan Assen onzeker

15 mei 2018

Toekomst bewoners sloop woningen Thorbeckelaan Assen onzeker

Foto: SP

Woningstichting Actium informeerde onlangs de huurders van 156 sociale huurwoningen aan de Thorbeckelaan over de sloopplannen voor hun woning.

Actium onderzocht de woningen aan de Thorbeckelaan 16 t/m 102 en 99 t/m 234 en kiest ervoor de meer dan veertig jaar oude woningen te slopen. Begin 2020 begint Actium met de sloop van de eerste 44 woningen (Thorbeckelaan 16 t/m 102). Elf maanden later volgens ook de resterende 112 woningen.

Gedurende het onderzoek maakten, volgens Actium, meerdere huurders aan Actium kenbaar dat zij erg blij zouden zijn als de uitkomst van het onderzoek de sloop van hun woning zou betekenen. Actium op haar website: “ Nu er duidelijkheid is, schept dit vooral onder onze huurders veel rust.”

In gesprekken met enkele SP leden die in de betrokken huizen wonen, kwam naar voren dat het allemaal nog niet zo duidelijk was als Actium deed voorkomen.

Bewoners die na 1 januari 2019 verhuizen komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten. Degene die eerder verhuizen dus niet. Verder is het de vraag wat voor huurwoningen er terugkomen. Nu vallen de meeste huizen in een lage prijsklasse, maar voor de nieuwe woningen zal sowieso aanmerkelijk hoger huur worden gevraagd. maar hoeveel is onbekend. En tijdens de voorlichtingsbijeenkomst voor bewoners op 3 mei j.l. melde Actium: “Wat er op de plek van de te slopen woningen teruggebouwd wordt, is nog niet bekend.”

Ook zijn er vragen waar de bewoners geen antwoord op hebben gekregen. Dus heeft de SP contact opgenomen met Actium.

  • Hebben de huidige bewoners recht op terugkeer? De huidige bewoners hebben voorrang bij herplaatsing bij nieuwbouw, ook als die plannen pas later bekend worden, en krijgen bij voorrang een nieuwe woning aangeboden
  • Worden de bewoners begeleid en ondersteund in het zoeken en vinden van betaalbare woningen? Volgens Actium is een jaar tijd genoeg om zelf een passende woning te vinden; althans dat zou hun ervaring zijn. Verder geen duidelijkheid
  • Wat als de huurder geen passende woning heeft gevonden/gekregen op het moment van de start van de sloop. Daar gaat Actium dus niet vanuit, zie vorige vraag.

De SP is van mening dat er veel meer rekening moet worden gehouden met de bewoners. Dus alle bewoners die na 3 Mei 2018 verhuizen moeten ondersteund worden in de verhuiskosten. Er moet nadrukkelijk ook plannen worden ontwikkeld voor bewoners die niet in staat zijn een hogere huur te betalen. De SP gaat er vanuit dat de nieuw te bouwen woningen zo energie neutraal mogelijk worden gebouwd. En als er al hogere huren moeten worden gevraagd, mogen de totale woonlasten niet hoger zijn de woonlasten die bewoners nu betalen. Sociale bouwprojecten in andere gemeenten laten zien dat dit heel goed kan.

Volgens Actium waren er nog geen concrete bouw plannen.
Maar voor de eerste woningen is er in 2016 al een plan gemaakt voor 24 “grondgebonden” eengezinshuizen*.

De SP gaat de ontwikkelingen volgen of er voldoende huizen voor bewoners met de laagste inkomens zijn. Er is nu al een groot tekort aan betaalbare woningen in de sociale sector. Door de huidige huizenmarkt is het zeer de vraag of Actium er in slaagt binnen één jaar alle bewoners een fatsoenlijk alternatief aan te bieden. De SP heeft er een hard hoofd in. Actium kan volgens ons veel beter eerst gaan bouwen voor de laagste inkomens. Anders zal de woningstichting haar doelstelling wellicht niet gaan halen.

*bron: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0106.02BP20171000Q-B001/t_N...

(door Ben Schelleman, voorzitter)

U bent hier