h

Wij willen graag jouw verhaal horen. Hoe is het, wanneer je te maken krijgt met organisaties, betrokken bij de jeugdhulp in Assen. Klik of tap mij om je ervaring te delen..
 


11 juni 2020

SP wil oplossing voor scootmobielgebruikers zonder vervoer

De SP-fractie heeft vandaag vragen aan het college gesteld over het feit dat inwoners met een scootmobiel niet meer gebruik kunnen maken van een taxi in het kader van de WMO.  

Omdat mensen uit de scootmobiel geholpen worden bij het instappen en omgekeerd bij het uitstappen zijn er veel contactmomenten. Volgens landelijke brancherichtlijnen mag dit niet. Mensen in een rolstoel kunnen wel mee omdat zij met rolstoel en al de taxi ingereden kunnen worden.

Lees verder
22 mei 2020

SP Assen in actie tegen huurverhogingen

De SP in Assen komt in actie tegen de huurverhogingen die de komende maand bij veel huurders van een sociale of particuliere huurwoning op de mat vallen. Vandaag werd een oproep van de lokale SP naar 25 verhuurders in Assen verstuurd waarin verzocht wordt dit jaar de huren niet te verhogen.

SP fractievoorzitter Jannie Drenthe: wij vinden 0% is genoeg. Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur. En velen krijgen het nu nog moeilijker, omdat op dit moment veel huishoudens in Nederland door de coronacrisis te maken hebben met een terugval in inkomsten. Maar ondertussen gaan de huren per 1 juli voor velen nog verder omhoog. De SP start daarom de actie: '0% is genoeg'.

Naast deze oproep volgen de komende weken nog meer acties waarin de SP samen met de huurders opkomt voor betaalbare wonen in Assen.

Voor meer informatie graag contact opnemen met SP fractievoorzitter Jannie Drenthe 06-43714155

Lees verder
27 april 2020

BERICHT VAN ONZE VOORZITTER

Beste SP leden.

We zitten allemaal in een zorgelijke tijd. Familie en vrienden komen nu niet bij elkaar op bezoek. Als je een dierbare in een verpleeghuis of instelling hebt kun je daar niet naar toe. De horeca is gesloten,
vele winkels en bedrijven ook. En dan nog alle voorzorgsmaatregelen die we in acht moeten nemen om te voorkomen dat we ziek worden. Zo eindigt onverwachts een voorspoedig begin van de activiteiten die de SP Assen aan het ondernemen was in het nieuwe jaar.

 
Waar waren wij de afgelopen tijd als SP-Assen mee bezig?

Na de onderhandelingen over de toetreding van de SP Assen tot het het college zijn we actief en zichtbaar gebleven voor de bewoners van Assen.
SP wethouder Jan Broekema, Jannie Drenthe ( fractievoorzitster van de gemeenteraad), Bas Ananias (gemeenteraadslid), Hans Preuss en diverse andere (bestuurs-)leden stonden in de wijken bij de winkels waardoor de inwoners van Assen vragen konden stellen aan een raadslid. Een goede actie waar veel inwoners ook gebruik van maakten.

Daarnaast liep er een onderzoek naar de armoede in Assen en de vraag hoe de inwoners met een minimumbudget kunnen rondkomen en waar ze tegenaan lopen. Hiervoor bezochten we inwoners thuis, die zich hadden opgegeven via de voedselbank en/of buurtsupport.

Ook werden er werkbezoeken afgelegd zoals bij de voedselbank, budgetsupport, de gemeentelijke kredietbank en Werkplein Drentse AA waarmee de SP inzicht kon krijgen waar de inwoners van Assen terecht konden met hun eventuele aanvragen of problematiek. Vele activiteiten zijn nu gestopt en uitgesteld omdat het virus zoveel impact heeft dat we daar niet mee verder kunnen werken.

Wat gaan we nu ondernemen in deze tijd?

We willen nu graag u, als lid van de SP, vragen of we ergens mee kunnen helpen. Bijvoorbeeld als u onder een risicogroep valt of wanneer u slecht ter been bent en boodschappen nodig heeft. Ook als u ergens anders hulp voor nodig heeft en wij u misschien kunnen helpen. Mocht u denken: ik kan nu wel jullie hulp gebruiken dan kunt u ons direct bellen op het nummer: 06 43714155

Wanneer u de hulp en zorg nu niet of minder krijgt dan voor de Coronacrisis, bel ons dan. In de Tweede Kamer heeft onze SP-fractie het voor elkaar gekregen dat de Minister gaat toezien dat dit gebeurt. Onze Lilian Marijnissen en Maarten Hijink hebben de volgende motie aangenomen gekregen:

“Verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat zorgaanbieders noodzakelijke zorg blijven aanbieden met inachtneming van de gezondheid van zorgverleners”.

Voor nu zeggen wij: “zorg goed voor uzelf en uw naasten”.

Lees verder
27 april 2020

Drie maanden SP in gemeentebestuur Assen

Begin januari stemde de ledenvergadering van de SP Assen, in aanwezigheid van landelijk voorzitter Jannie Visscher en organisatiesecretaris Arnout Hoekstra, unaniem in met deelname van de SP aan het college in Assen.
Jan Broekema werd op 16 januari als 1e SP wethouder in Drenthe geïnstalleerd.

De grootste opgave was om het bestuursakkoord te vertalen in een herstelplan. Een plan om de financiën van Assen weer op orde te krijgen, en om de ambities van dit college te laten zien. Dit is gelukt, er is zeer zorgvuldig en breed gekeken naar waar de gemeente kan bezuinigen en waarop niet, zoals regelingen voor de meest kwetsbare groepen.

Lees verder
27 april 2020

Volhouden!

Er is momenteel maar één nieuwsitem.
Het dagelijkse leven is omgegooid.
Gelukkig hebben we nog geen Brabantse toestanden. Het is stil op straat.
De marktkramen afgezet met linten. In de supermarkt zijn ontsmette karretjes. Echtgenote werkt alleen nog vanuit huis en ik speel voor koffiejuffrouw. Zeilplannen staan in de wacht en misschien komt het er dit seizoen niet meer van.

Ondertussen halen de veiligheidsregio's steeds meer regels uit de kast om duidelijk te maken dat de hoofdregel: "Blijf zoveel mogelijk thuis", voor iedereen geldt.
Ik volg zeilers fora en je merkt dat men creatief is in het bedenken van redenen waarom zij zijn uitgezonderd. Als reactie worden campings en jachthavens gesloten, boten niet meer te water gelaten en zelfs ankerverboden ingesteld.
Het is triest dat het nodig is.

De komende weken, vooral het Paasweekeinde zijn de lakmoesproef of men offers wil brengen voor het algemeen belang.
Is er in onze individualistische maatschappij genoeg gemeenschapszin over om ons door deze crisis te helpen? Er zijn trendwatchers die voorspellen dat de crisis blijvende
gevolgen zal hebben. De publieke zaak krijgt de aandacht die ze verdient.
Cruciale beroepen worden hoger gewaardeerd en we worden minder afhankelijk voor de productie van onmisbare spullen. Welzijn wordt belangrijker dan materiële welvaart. Het idee van concurrentie in de zorg is plots belachelijk , nu alleen samenwerking ons kan redden.
Een SP toekomstperspectief.

Levert deze crisis dan toch nog iets goeds op? De eerdere financiële crisis bracht wel wat verandering, maar het was al gauw business as usual.
Nu met de economische achteruitgang, zal na de crisis de focus liggen op het op gang helpen van de economie. Belangrijk.
Het gevaar is dat de sentimenten tijdens de crisis zullen worden vergeten. De SP zal vol aan de bak moeten om ons deze periode te herinneren. Nu vooral volhouden!

Lees verder
24 april 2020

Herstelplan Assen aangenomen

De afgelopen tijd is door het college, waar de SP sinds januari deel van uitmaakt, gewerkt aan een herstelplan om de financiën weer op orde te krijgen.  Dit plan is vanavond door de raad van Assen aangenomen.

Volgens de SP fractie ligt er een sociaal en solidair pakket maatregelen die een solide basis geven voor de toekomst. We stellen orde op zaken, ondanks alle onzekerheden die er nu spelen.

SP fractievoorzitter Jannie Drenthe: "Onze inzet is dat we juist in moeilijke tijden de menselijke maat niet uit het oog moeten verliezen. We zien dit goed terug komen. Het is juist nu van belang om alles op alles te zetten om de gewone man niet de dupe te laten worden van de corona-crisis. Ook nu moeten we werken aan een gelijkwaardiger samenleving. En de solidariteit die we nu overal om ons heen zien, moeten we zien vast te houden."

Lees verder
11 februari 2020

Kamervragen over het afsluiten van de stroom op camping Anloo

Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP) heeft vragen gesteld aan minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) over het afsluiten van de stroom op Camping Anloo.

Beckerman wil onder meer weten of de minister er weet van heeft dat de stroom is afgesloten op het vakantiepark. ,,Waardoor oudere en kwetsbare mensen niet naar het toilet kunnen, geen verwarming kunnen gebruiken, in het donker zitten en hun medische apparatuur niet kunnen opladen”, schrijft het Kamerlid.

Lees verder
10 januari 2020

SP in gemeentebestuur Assen

Vanaf 16 januari 2020 heeft de SP een wethouder in het college van Assen. Dat is uniek: voor het eerst bestuurt de SP in Drenthe mee. De ledenvergadering van de afdeling is afgelopen woensdag akkoord gegaan met deelname en de voordracht van Jan Broekema als wethouder. 

Het is niet het meest leuke of logische moment om mee te doen, halverwege een bestuurstermijn, met een tekort van miljoenen in de begroting en onder financieel toezicht van de provincie. Maar de SP voelt zich medeverantwoordelijk voor een goed stadsbestuur en wil niet voor problemen weglopen.

Lees verder
7 oktober 2019

SP pleit opnieuw voor moratorium voor windmolenparken in Drenthe en Groningen

Foto: DvhN

Wat de SP al aan zag komen is gebeurd. Aktievoerders in Oost-Drenthe lijken ten einde raad en hebben het recht in eigen hand genomen.

Doordat de diverse overheden het gebrek aan draagkracht onder de bevolking zijn blijven negeren, worden er bedrijven bedreigd om af te zien van deelname aan de bouw van windmolens. En er zijn acties gevoerd tegen die bewoners die van de opbrengst van wind energie gaan profiteren. Hoewel de SP begrip heeft voor het verzet tegen de windmolens kunnen gewelddadige acties volgens ons natuurlijk niet worden goed gekeurd.
Maar de manier waarop de landelijke en regionale overheden de tegenstanders hebben geschoffeerd, kan de SP niet negeren.

Lees verder
7 oktober 2019

SP pleit voor meer sociale woningbouw in Havenkwartier Assen

De SP fractie heeft samen met de PvdA een motie ingediend waarin het college wordt opgedragen maximaal in te zetten op sociale huurwoningen in de nieuwe wijk Havenkwartier. De wachttijden in de sociale huursector, tot wel 5 jaar, vinden de partijen onhoudbaar.

Lees verder

Pagina's