h


13 juni 2021

Herstelagenda na corona: SP wil minimaregeling voor volwassenen

Het college heeft een herstelagenda opgesteld om de Asser samenleving en economie na corona een extra oppepper te geven. Op voorstel van de SP worden er naast economie en werk ook sociaal maatschappelijke thema’s toegevoegd en wordt vanuit de praktijk gekeken naar wat nodig is.
De eerste concrete voorstellen kunnen op steun van de SP rekenen. Vanaf nu meer lokaal inkopen, extra ondersteuning voor kleine ondernemers, extra inzet op werk, werkgelegenheid en opleiden.

Lees verder
16 april 2021

Assen heeft nieuwe woonvisie: 600 nieuwe sociale huurwoningen erbij

De gemeenteraad stelde donderdag de nieuwe woonvisie vast en de SP stemde voor. Veel belangrijke SP punten kregen een plek in de visie en worden de komende jaren werkelijkheid.

Er is sprake van een wooncrisis met hoge wachtlijsten voor sociale huurwoningen. De SP is daarom tevreden met deze nieuwe visie want er worden belangrijke stappen gezet om hier verbetering in te krijgen.

Lees verder
18 december 2020

Ondersteuning in Assen gedupeerde ouders toeslagenaffaire

Foto: sp.nl

De SP fractie heeft vragen gesteld aan het college over gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire in Assen. De fractie wil hen zo optimaal mogelijk ondersteunen en wilde dat de 750 euro aan compensatie ook daadwerkelijk bij deze ouders terecht zou komen. Het college heeft deze week de vragen beantwoord en de SP is hier tevreden over.

SP fractievoorzitter Jannie Drenthe: “Goed om te horen dat het college direct actie heeft ondernomen, een meldpunt voor ouders heeft ingericht en alles op alles zet om juist deze getroffen ouders goed te ondersteunen.”

Lees verder
30 september 2020

SP wil betere buurtbetrokkenheid Klenckestraat

De afgelopen maanden is de SP fractie opnieuw met inwoners van de Klenckestraat en omgeving in gesprek gegaan over hun buurt. Hieruit kwam naar voren dat veel inwoners overlast ervaren vanuit zorglocaties in hun buurt. Zorgen zijn er over het gebruik en dealen van softdrugs en geluidsoverlast. Daarnaast is er onvrede over de plek waar de gemeente in de nieuwbouwplannen een speeltuin wil realiseren. Hierover stelt de fractie vragen aan het college van B&W.

De SP-fractie vindt al jaren dat inwoners in deze buurt beter gehoord en betrokken moeten worden bij hun directe omgeving. De fractie stelt daarom nu voor om een periodiek afstemmingsoverleg te organiseren in de buurt. Hierin zitten bewoners, gemeente, Actium, projectontwikkelaar en beslissingsbevoegde medewerkers van de zorgorganisaties. Daarnaast wil de fractie een betere en door inwoners gedragen oplossing voor de speeltuin in de buurt.

Lees verder
14 september 2020

SP positief over corona aanpak college

Geen huurverhogingen, extra steun voedselbank, kwijtschelding van huur van buurtcentra en sport, snelle uitvoering tijdelijke ondersteuning zzp-ers. Een paar goede maatregelen die het college, waar de SP deel van uitmaakt, heeft genomen om de coronacrisis het hoofd te bieden.

De gemeenteraad besprak donderdag de corona aanpak van het college. SP fractievoorzitter Jannie Drenthe: "We zien dat het college goed in contact is met de Asser samenleving. Wethouders hebben buurtcentra bezocht, ondernemers en sportclubs gesproken en zelfs gebeld met mantelzorgers om te vragen of ze meer ondersteuning nodig hebben. Er wordt een goed en redelijk volledig beeld geschetst, met een goede analyse op wat nodig is.
Maatregelen worden genomen om basisvoorzieningen overeind te houden. Dit is wat wij verwachten en willen zien. Oplossingen voor ontstane knelpunten."

Lees verder
27 juni 2020

Beeldenstorm

De geschiedenis willen uitwissen en herschrijven is een zich herhalend fenomeen. Ideologieën, wereldmachten en religies komen op en verdwijnen, of leiden nog een bestaan in de marge. De symbolen daarvan zeggen ons niets meer, of worden zelfs gehaat. Vooral in revolutionaire tijden moeten ze het ontgelden. Bij de val van de Sovjet Unie is menig beeld van Lenin en Stalin gesneuveld, Nazisymbolen van het Derde Rijk zijn alleen nog in musea te vinden. Nog verder terug, tijdens de Reformatie, een religieuze revolutie, verdwenen heiligenbeelden uit voorheen Katholieke kerken. Sindsdien aangeduid als de Beeldenstorm. Sinds de dood van de zoveelste zwarte Amerikaan door politiegeweld is er wereldwijd een nieuwe revolutie opgelaaid tegen racisme. Er is een kookpunt bereikt en weer wordt geroepen om een herijking van onze geschiedenis en is er een Beeldenstorm opgestoken. Onderzoek heeft aangetoond dat er ook in Nederland institutioneel racisme bestaat. Daar kunnen we niet omheen. Als er soms al wrijving is tussen Friezen en Groningers, valt niet vol te houden dat het met de discriminatie van mensen met nog grotere cultuurverschillen wel wat meevalt. Het bestaat en we moeten er met zijn allen wat aan doen. Maar alles staat of valt met het draagvlak onder de bevolking. Dat geldt voor het navolgen van de Coronamaatregelen, maar ook wat betreft de bereidheid om te erkennen dat er sprake is van racisme en er wat aan te willen doen. Daar maak ik mij in het laatste geval zorgen om. Acties tegen nationale symbolen als straatnamen en monumenten, het eisen van excuses voor het slavernij verleden en selectieve verontwaardiging, tasten het draagvlak aan. Mensen voelen zich daardoor aangevallen en zetten de hakken in het zand. Persoonlijk heb ik bijvoorbeeld grote moeite mij verantwoordelijk te voelen voor de slavenhandel. Ik kom uit een geslacht van boerenarbeiders, veenarbeiders en kleine zelfstandigen, die vaak in armoede leefden. Mijn vader heeft in zijn jeugd zelfs nog honger geleden, toen mijn pake niet langer het zware boerenwerk kon doen nadat hij de Spaanse griep had overleefd. Zij stonden ver van de bewoners van de kapitale grachtenpanden die hun portretten lieten schilderen door onze Hollandse meesters. Mijn voorgeslacht werkte als kind al voor de boer en kon 's winters bijna verrekken, als er geen werk was op het land. Hoezo moet er dan namens mij excuses worden gemaakt? Mijn voorouders hadden het nauwelijks beter dan de zwarte slaven. De mensen in de koloniale tijd hadden een totaal afwijkend wereldbeeld en handelden daaruit. Feit is dat zij mede ons land daardoor hebben gemaakt tot wat het nu is. Dat hoeven we niet te ontkennen of uit te wissen, wel in de juiste historische context plaatsen. Feit is dat er in de VS een veelvoud zwarte Amerikanen omkomt door onderling geweld, dan door de politie. Ging men daar de straat voor op? Ook de zwarte Piet discussie heeft eerder schade dan voordeel opgeleverd voor de anti racisme beweging. Niet door de discussie zelf, maar wel door de wijze waarop actie werd gevoerd. laten we met respect voor elkaar en elkaars geschiedenis vooruit kijken en werken aan een racisme vrije samenleving.
 

(Deze blogs zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van de SP.)
Lees verder
19 juni 2020

SP wil plek en financiële ondersteuning voor jongereninitiatief

In Assen is er te weinig voor jongeren te doen. Een groep jongeren heeft ideeën om dit te verbeteren. De SP ondersteunt deze oproep en stelde vanavond vragen aan de wethouder hierover in de Asser gemeenteraad.

De afgelopen weken is het jongereninitiatief New Wave volop in de aandacht geweest. Afgelopen jaar heeft ROOD, de jongerenorganisatie van de SP, onderzoek gedaan onder jongeren over wat er onder jongeren in Assen leeft. Daaruit kwam een eenduidig beeld naar voren. Veel jongeren gaven aan dat er niks voor hen in Assen te doen is: zij willen een eigen plek in Assen. Ook de enquête die New Wave heeft gedaan is in korte tijd meer dan 1000 keer ingevuld en laat hetzelfde beeld zien. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. De socialisten voerden daarom al eerder actie voor een hangplek voor de Asser jeugd.

Lees verder
11 juni 2020

SP wil oplossing voor scootmobielgebruikers zonder vervoer

De SP-fractie heeft vandaag vragen aan het college gesteld over het feit dat inwoners met een scootmobiel niet meer gebruik kunnen maken van een taxi in het kader van de WMO.  

Omdat mensen uit de scootmobiel geholpen worden bij het instappen en omgekeerd bij het uitstappen zijn er veel contactmomenten. Volgens landelijke brancherichtlijnen mag dit niet. Mensen in een rolstoel kunnen wel mee omdat zij met rolstoel en al de taxi ingereden kunnen worden.

Lees verder
22 mei 2020

SP Assen in actie tegen huurverhogingen

De SP in Assen komt in actie tegen de huurverhogingen die de komende maand bij veel huurders van een sociale of particuliere huurwoning op de mat vallen. Vandaag werd een oproep van de lokale SP naar 25 verhuurders in Assen verstuurd waarin verzocht wordt dit jaar de huren niet te verhogen.

SP fractievoorzitter Jannie Drenthe: wij vinden 0% is genoeg. Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur. En velen krijgen het nu nog moeilijker, omdat op dit moment veel huishoudens in Nederland door de coronacrisis te maken hebben met een terugval in inkomsten. Maar ondertussen gaan de huren per 1 juli voor velen nog verder omhoog. De SP start daarom de actie: '0% is genoeg'.

Naast deze oproep volgen de komende weken nog meer acties waarin de SP samen met de huurders opkomt voor betaalbare wonen in Assen.

Voor meer informatie graag contact opnemen met SP fractievoorzitter Jannie Drenthe 06-43714155

Lees verder
27 april 2020

BERICHT VAN ONZE VOORZITTER

Beste SP leden.

We zitten allemaal in een zorgelijke tijd. Familie en vrienden komen nu niet bij elkaar op bezoek. Als je een dierbare in een verpleeghuis of instelling hebt kun je daar niet naar toe. De horeca is gesloten,
vele winkels en bedrijven ook. En dan nog alle voorzorgsmaatregelen die we in acht moeten nemen om te voorkomen dat we ziek worden. Zo eindigt onverwachts een voorspoedig begin van de activiteiten die de SP Assen aan het ondernemen was in het nieuwe jaar.

 
Waar waren wij de afgelopen tijd als SP-Assen mee bezig?

Na de onderhandelingen over de toetreding van de SP Assen tot het het college zijn we actief en zichtbaar gebleven voor de bewoners van Assen.
SP wethouder Jan Broekema, Jannie Drenthe ( fractievoorzitster van de gemeenteraad), Bas Ananias (gemeenteraadslid), Hans Preuss en diverse andere (bestuurs-)leden stonden in de wijken bij de winkels waardoor de inwoners van Assen vragen konden stellen aan een raadslid. Een goede actie waar veel inwoners ook gebruik van maakten.

Daarnaast liep er een onderzoek naar de armoede in Assen en de vraag hoe de inwoners met een minimumbudget kunnen rondkomen en waar ze tegenaan lopen. Hiervoor bezochten we inwoners thuis, die zich hadden opgegeven via de voedselbank en/of buurtsupport.

Ook werden er werkbezoeken afgelegd zoals bij de voedselbank, budgetsupport, de gemeentelijke kredietbank en Werkplein Drentse AA waarmee de SP inzicht kon krijgen waar de inwoners van Assen terecht konden met hun eventuele aanvragen of problematiek. Vele activiteiten zijn nu gestopt en uitgesteld omdat het virus zoveel impact heeft dat we daar niet mee verder kunnen werken.

Wat gaan we nu ondernemen in deze tijd?

We willen nu graag u, als lid van de SP, vragen of we ergens mee kunnen helpen. Bijvoorbeeld als u onder een risicogroep valt of wanneer u slecht ter been bent en boodschappen nodig heeft. Ook als u ergens anders hulp voor nodig heeft en wij u misschien kunnen helpen. Mocht u denken: ik kan nu wel jullie hulp gebruiken dan kunt u ons direct bellen op het nummer: 06 43714155

Wanneer u de hulp en zorg nu niet of minder krijgt dan voor de Coronacrisis, bel ons dan. In de Tweede Kamer heeft onze SP-fractie het voor elkaar gekregen dat de Minister gaat toezien dat dit gebeurt. Onze Lilian Marijnissen en Maarten Hijink hebben de volgende motie aangenomen gekregen:

“Verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat zorgaanbieders noodzakelijke zorg blijven aanbieden met inachtneming van de gezondheid van zorgverleners”.

Voor nu zeggen wij: “zorg goed voor uzelf en uw naasten”.

Lees verder

Pagina's