h

Ondersteuning in Assen gedupeerde ouders toeslagenaffaire

18 december 2020

Ondersteuning in Assen gedupeerde ouders toeslagenaffaire

Foto: sp.nl

De SP fractie heeft vragen gesteld aan het college over gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire in Assen. De fractie wil hen zo optimaal mogelijk ondersteunen en wilde dat de 750 euro aan compensatie ook daadwerkelijk bij deze ouders terecht zou komen. Het college heeft deze week de vragen beantwoord en de SP is hier tevreden over.

SP fractievoorzitter Jannie Drenthe: “Goed om te horen dat het college direct actie heeft ondernomen, een meldpunt voor ouders heeft ingericht en alles op alles zet om juist deze getroffen ouders goed te ondersteunen.”

Hieronder ziet u de beantwoording van de SP vragen door het college:

Het college voelt zich betrokken bij de gedupeerden van de Kinderopvangtoeslagaffaire. We zien dat deze mensen onrecht is aangedaan en dat zij door de affaire in een kwetsbare situatie terecht zijn gekomen. Ook in onze gemeente wonen gedupeerde ouders. Wij doen ons uiterste best om deze getroffen ouders waar nodig op een goede manier te ondersteunen. Meteen nadat we de ledenbrief van de VNG over dit onderwerp hadden ontvangen, zijn we gestart met het inrichten van een goede ondersteuning voor de betreffende inwoners.

1: Wat zijn de laatste cijfers van het aantal gedupeerden die bij de gemeente Assen bekend zijn?

Het meest recente overzicht dat wij via de Belastingdienst hebben ontvangen vermeldt dat er in Assen 18 gedupeerden geïdentificeerd zijn. Het betreft hier ouders die zich zelf al bij de Belastingdienst hebben gemeld.

2: Is iedere gedupeerde hiermee in beeld? Zo niet: wat gaat de gemeente doen om iedereen die getroffen is we! te bereiken en te kunnen ondersteunen?

Nee, in het overzicht van de Belastingdienst staan alleen ouders die zich zelf reeds bij de Belastingdienst hebben gemeld. De gemeente roept daarom gedupeerde ouders op om zich te melden en heeft daarvoor een meldpunt geopend. Daarnaast hebben we berichten geplaatst in Berichten van de Brink' en op onze website.

3: Kan het college aangeven hoe de communicatie de afgelopen tijd betreffende dit onderwerp is gegaan met de belastingdienst?

De communicatie met de Belastingdienst verloopt tot nu toe op rijksniveau en via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Helaas ontvangen wij niet rechtstreeks gegevens van de Belastingdienst over de getroffen ouders. We weten alleen het aantal getroffen ouders dat zich tot nu toe bij de Belastingdienst heeft gemeld. We weten echter niet om wie het gaat. Hierdoor is het voor ons een stuk lastiger om met de betreffende inwoners in contact te komen. Mede daarom hebben we de berichten in Berichten van de Brink' en op onze website geplaatst. Op die manier willen we mensen oproepen om zich te melden.

4: De ouders hebben een enorme behoefte aan een betrouwbare, gespecialiseerd persoon als aanspreek- en oplossingspunt die hen helpt bij het (her)bouwen van hun !even, hen proactief adviseert, ondersteunt en helpt waar nodig. In de afspraken tussen VNG en het Rijk zijn hier afspraken over gemaakt dat gemeenten dit uitvoeren. Hoe geeft het college hier uitvoering aan?

Het college vindt dit ook van groot belang en heeft het Werkplein Drentsche Aa gevraagd als aanspreek- en oplossingspunt te fungeren. Binnen het WPDA is hiervoor capaciteit vrijgemaakt en is een meldpunt ingericht. Alle inwoners die zich bij dit meldpunt melden, worden benaderd door de betreffende medewerkers van het WPDA. De medewerkers van het WPDA zijn toegerust op deze taak en zoeken, waar nodig, afstemming met andere betrokken organisaties. Hun focus ligt op het herstellen van het vertrouwen in de overheid van de getroffen ouders.

5: Heeft het college al stappen ondernomen om te garanderen dat die 750 euro rechtstreeks bij de gedupeerden terecht komt, en niet wordt verrekend met de uitkering of bij bewindvoerders blijft. Zo ja, hoe?, zo nee, bent u bereid dit alsnog te doen.

Ja, deze stappen zijn direct gezet. Hiervoor is door WPDA reeds een werkproces ingericht. Daarnaast is binnen WPDA en GKB afgestemd over dit onderwerp. Doel daarvan is dat dit bedrag direct bij de betreffende inwoners terecht komt. Navraag bij de GKB Drenthe leert dat er vooralsnog geen gedupeerden in een traject bij de GKB zitten.

U bent hier