h

SP wil betere buurtbetrokkenheid Klenckestraat

30 september 2020

SP wil betere buurtbetrokkenheid Klenckestraat

De afgelopen maanden is de SP fractie opnieuw met inwoners van de Klenckestraat en omgeving in gesprek gegaan over hun buurt. Hieruit kwam naar voren dat veel inwoners overlast ervaren vanuit zorglocaties in hun buurt. Zorgen zijn er over het gebruik en dealen van softdrugs en geluidsoverlast. Daarnaast is er onvrede over de plek waar de gemeente in de nieuwbouwplannen een speeltuin wil realiseren. Hierover stelt de fractie vragen aan het college van B&W.

De SP-fractie vindt al jaren dat inwoners in deze buurt beter gehoord en betrokken moeten worden bij hun directe omgeving. De fractie stelt daarom nu voor om een periodiek afstemmingsoverleg te organiseren in de buurt. Hierin zitten bewoners, gemeente, Actium, projectontwikkelaar en beslissingsbevoegde medewerkers van de zorgorganisaties. Daarnaast wil de fractie een betere en door inwoners gedragen oplossing voor de speeltuin in de buurt.

SP fractievoorzitter Jannie Drenthe: “In de buurt is behoefte aan inspraak en afstemming. Mensen willen weten waar ze met hun zorg of klacht terecht kunnen en willen oplossingen zien. Zo’n bewonersoverleg met alle betrokken organisaties waarin de inbreng van bewoners goed gewogen wordt kan een begin van een oplossing zijn. Daarnaast moet er echt samen met betrokken inwoners invulling gegeven worden aan een mooie en veilige speeltuin in deze buurt op een, voor ouders prima, plek.“

U bent hier