h

Assen heeft nieuwe woonvisie: 600 nieuwe sociale huurwoningen erbij

16 april 2021

Assen heeft nieuwe woonvisie: 600 nieuwe sociale huurwoningen erbij

De gemeenteraad stelde donderdag de nieuwe woonvisie vast en de SP stemde voor. Veel belangrijke SP punten kregen een plek in de visie en worden de komende jaren werkelijkheid.

Er is sprake van een wooncrisis met hoge wachtlijsten voor sociale huurwoningen. De SP is daarom tevreden met deze nieuwe visie want er worden belangrijke stappen gezet om hier verbetering in te krijgen.

De komende jaren wordt er in rap tempo bijgebouwd, 600 sociale huurwoningen en 30% van alle nieuwe plannen wordt sociale huur. Er wordt stevig ingezet op de bestaande stad en de wijken, hier vindt een verbeterslag plaats. Er komt een zelfbewoningsplicht die huiseigenaren dwingt om de aangekochte woning zelf te bewonen. Er komt meer aandacht voor zorgwonen in de wijken, met een goede balans voor de buurt en met mogelijkheden voor kleinschalige zorgwonen voor ouderen in de wijk.

U bent hier