h

Herstelagenda na corona: SP wil minimaregeling voor volwassenen

13 juni 2021

Herstelagenda na corona: SP wil minimaregeling voor volwassenen

Het college heeft een herstelagenda opgesteld om de Asser samenleving en economie na corona een extra oppepper te geven. Op voorstel van de SP worden er naast economie en werk ook sociaal maatschappelijke thema’s toegevoegd en wordt vanuit de praktijk gekeken naar wat nodig is.
De eerste concrete voorstellen kunnen op steun van de SP rekenen. Vanaf nu meer lokaal inkopen, extra ondersteuning voor kleine ondernemers, extra inzet op werk, werkgelegenheid en opleiden.

De SP deed daarnaast voorstellen om met inwoners, wijkcentra en vrijwilligersorganisaties in gesprek te gaan om te kijken wat hier nog meer nodig is.

Verder deed de SP een concreet voorstel voor een minimaregeling voor volwassenen. Een grote groep Assenaren ervaart al lang een groeiende kloof tussen meedoen en sociale uitsluiting. Een minimaregeling waarmee zij ook kunnen meedoen aan sport, de bieb, bioscoop of theater kan hen een extra stimulans geven en in staat stellen om ook van alle heropeningen gebruik te maken, en stimuleert direct deze sectoren. De SP zal hierover een motie indienen.

U bent hier