h

Van woorden naar daden: schulden opkopen voor jongeren in Assen werkelijkheid

3 juli 2021

Van woorden naar daden: schulden opkopen voor jongeren in Assen werkelijkheid

In 2018 schreef de SP Assen in het verkiezingsprogramma: De gemeente neemt problematische schulden van jongeren over als ze daar niet meer uitkomen, in ruil voor deelname aan een werk- of studietraject en afbetaling naar vermogen. Deze maand is dit voor de eerste Asser jongere gestart. Hier zijn we blij mee.

Met de SP in het college worden stevige stappen gezet voor inwoners die om wat voor reden dan ook niet of moeilijk mee kunnen doen. Met de inclusie agenda wordt Assen toegankelijker en inclusief de norm, er zijn al verschillende inwoners die thuis zaten aan de slag met een basisbaan: zinvol en op maat gemaakt werk in de wijken met een salaris. Nu start voor de eerste jongeren met schulden deze oplossing die zorgt voor rust en perspectief.

SP fractievoorzitter Jannie Drenthe: “We laten zien dat wat we opschrijven in ons programma ook echt kan en van grote betekenis is voor veel mensen. We laten het niet bij woorden, maar werken samen met onze inwoners aan een socialere stad. Daarom zijn we in het college gestapt, om verschil te maken en te laten zien dat met de SP een socialer Assen mogelijk is.

 
Zie ook: link naar de website van de Gemeente Assen, of lees het persbericht hieronder.

 Assen start als proef met het Jongeren Perspectief Fonds

02 juli 2021
PERSBERICHTEN

Gemeente Assen is als proef gestart met het Jongeren Perspectief Fonds (JPF). Hiermee wil de gemeente jongeren met problematische schulden weer toekomstperspectief geven door het opkopen van hun schulden. Het gaat hierbij om jongeren die niet binnen het reguliere schuldhulpverleningstraject passen en die problemen ervaren op meerdere leefgebieden die zij niet op eigen kracht kunnen oplossen. De pilot heeft tot doel om te kijken of dit instrument voor jongeren in Assen een geschikt aanvullend instrument is om schulden en armoede op te lossen en uiteindelijk te voorkomen. De pilot heeft een looptijd van 2 jaar, waarin 5-10 jongeren kunnen deelnemen.

Wethouder Jan Broekema: “Deze pilot is een onderdeel van ons plan “Brede aanpak armoede en schuldhulpverlening”, dat de raad eind 2020 heeft vastgesteld. Met het JPF willen we jongeren, die door schulden in een uitzichtloze situatie zitten, zicht geven op een schuldenvrije toekomst. Met deze proef gaan we nuttige ervaring opdoen voor onze eigen maar ook voor andere gemeenten. En tegelijkertijd kunnen we al een eerste groep jongeren op de goede weg helpen.”

Jongeren Perspectief Fonds

Het landelijke JPF is een initiatief van Schuldenlab. Assen is één van de acht gemeenten die zijn aangesloten. De jongeren worden via samenwerkingspartners Vaart Welzijn, WPDA en GKB aangemeld om mee te doen. Daarbij is het uitgangspunt dat de jongeren gemotiveerd zijn om aan het toekomstperspectief te werken. Het traject kent twee sporen. Het schuldentraject, waarin de schuld wordt overgenomen en opgelost, waardoor er rust en duidelijkheid ontstaat. En het traject om aan belemmeringen en obstakels op diverse leefgebieden te werken en ervoor te zorgen dat de jongere tools krijgt aangereikt. Het uiteindelijk doel is dat hij/zij na een periode van twee jaar voldoende toegerust is om zelfstandig op de ingeslagen weg verder te gaan.

Tegenprestatie jongere

Er wordt ook een tegenprestatie van de jongere verwacht, Welke tegenprestatie dat is, hangt af van de situatie en het perspectief van de betreffende jongere. De tegenprestatie kan bijvoorbeeld bestaan uit het afmaken van een opleiding, het vinden van werk of een maatschappelijke stage. Als het inkomen van de jongere het toelaat wordt er ook maandelijks afgelost. Er is een fonds beschikbaar waaruit de kosten van het JPF worden voldaan. De eventuele aflossingen van de jongere vloeien ook weer terug naar dit fonds.

U bent hier