h
19 oktober 2015

Eerste kamer eist extra geld voor veiligheid en justitie

Foto: SP

De Eerste Kamer waarschuwt het kabinet voor een frontale botsing in december als de begroting voor veiligheid en justitie niet wordt aangepast. Een motie van CDA en SP kreeg tijdens de algemene beschouwingen in de Senaat over de begroting voor 2016 een ruime meerderheid. Alleen VVD en PvdA stemden tegen. De strijd voor het openhouden van de rechtbank in Assen krijgt hiermee steun van de Eerste Kamer.

Lees verder
3 september 2015

Opening Vredesweek zaterdag 19 september in Vanderveen Assen

Van zaterdag 19 september tot en met zondag 27 september vindt de Vredesweek Assen 2015 plaats. Gedurende de Vredesweek is er vrijwel elke dag een activiteit die de bezoekers en deelnemers bewustmaakt van wat vrede is. Ook door te zien en te ervaren wat het betekent om in omstandigheden te verkeren van oorlog en geweld of die het gevolg daarvan zijn.

Lees verder
31 augustus 2015

Geef u NU op voor de grote Red de Zorg demonstratie op 12 september!

Dit kabinet bezuinigt miljarden op de zorg. De gevolgen daarvan zijn voor vele kwetsbare mensen nu al pijnlijk voelbaar. Honderdduizenden mensen die zorg nodig hebben omdat ze ouder worden, in de knel zitten als jongere, gehandicapt zijn of psychiatrische hulp nodig hebben, krijgen niet langer de zorg die ze nodig hebben. De zorg wordt uitgekleed en dit kan niet!

Lees verder
30 juni 2015

KOM NAAR DE RED DE ZORG BIJEENKOMST

Foto: SP

Dit kabinet bezuinigt miljarden op de zorg. De gevolgen daarvan zijn voor vele kwetsbare mensen nu al pijnlijk voelbaar. Honderdduizenden mensen die zorg nodig hebben omdat ze ouder worden, gehandicapt zijn of psychiatrische hulp nodig hebben, krijgen niet langer de zorg die ze nodig hebben.

Terwijl verzorgingshuizen worden gesloten, wordt tegelijkertijd de thuiszorg afgebroken. De zorg in instellingen moet met steeds minder personeel worden gedaan. De kwaliteit van de zorg is in rap tempo achteruit gegaan.

Lees verder
25 juni 2015

SP Assen steunt de buschauffeurs van de stadsvervoerder LijnBelBussen

Foto: SP

FNV heeft onze steun nodig. In Assen, Meppel en Hoogeveen wordt fors bezuinigd op het stadsvervoer. Volgens gedeputeerde Henk Brink van Provincie Drenthe kan dat, omdat veel bussen ‘haast leeg rondrijden’. En daar betalen we niet voor, liet Brink onlangs optekenen. De bedoeling is dat het stadsvervoer via LijnBelBussen op maat wordt gesneden en dat die bussen bestuurd gaan worden door vrijwilligers. Deze mogen in de toekomst met behoud van uitkering gaan rijden op de bus.

Lees verder
9 juni 2015

TTIP informatieavond met Dennis de Jong (SP)

Foto: SP

Dennis de Jong, Europarlementariër voor de SP, spreekt op vrijdag 12 juni over het vrijhandelsverdrag met Amerika (TTIP) in de Schulp in Assen.

Deze week beslist het Europees Parlement of de geheime onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag met Amerika door mogen gaan. De SP organiseert een informatieavond over dit verdrag. Hoe groot wordt de macht van de grote bedrijven? Wat zijn de gevolgen? Komen onze regels over voedselveiligheid, arbeidsrechten en onze democratische invloed onder druk te staan? De avond is niet alleen voor SP leden maar voor iedereen die meer wil weten over TTIP.

Lees verder
5 juni 2015

VOLKSPETITIE RED DE ZORG

Deze regering bezuinigt miljarden op de zorg.

Teken de petitie: http://www.fnvvoorzorg.nl/forms/volkspetitie-red-de-zorg

Terwijl verzorgingshuizen sluiten en ouderen langer thuis moeten blijven wonen, bezuinigt de regering op de zorg thuis. Terwijl ouderen in een verpleeghuis te weinig zorg en aandacht krijgen omdat de werkdruk voor medewerkers torenhoog is, bezuinigt de regering op de verpleeghuizen.

Lees verder
2 juni 2015

Zondag 14 juni spreekt Harry van Bommel in Hoogeveen over de opkomst van IS

Op zondag 14 juni organiseert de SP een politiek café in de bibliotheek aan de Willemskade. Harry van Bommel, sinds 1998 2e kamerlid voor de SP, zal daar spreken over de opkomst van Islamitische Staat.

Lees verder

Europees parlementslid Dennis de Jong bezoekt Assen op 12 juni

Op 12-06-2015 komt ons SP Europees Parlementslid Dennis de Jong naar onze afdeling om met ons te spreken over de grote zorgen die deze EU ons als socialisten baren. En over wat we er tegenover stellen!

Momenteel is een van de zorgelijke ontwikkelingen onder andere het handelsverdrag dat de EU met de VS in voorbereiding heeft. Maar ook de grip die Brussel wil krijgen over de sociale voorzieningen en de arbeidsrechten die in Nederland zwaar bevochten zijn door de vakbonden.

Lees verder
23 mei 2015

SP: College, wees geen kwispelend hondje maar kom in actie

Afgelopen donderdag besprak de gemeenteraad de voorjaarsnota en jaarrekening. Een tussenstand van het beleid van de gemeente en verantwoording over 2014. Volgens de SP is het college te afwachtend en is actie geboden.

Lees verder

Pagina's