h

Schijnconstructie bij Alescon

22 december 2017

Schijnconstructie bij Alescon

'Ik schaam me kapot als inwoner van Assen maar zeker als raadslid voor de schijnconstructie bij Alescon’. Dat zei Alie Dekker tijdens het vragenuur van de gemeenteraad. De SP stelde mondelinge vragen naar aanleiding van het bericht dat Alescon 2 miljoen terug moet betalen aan werknemers van de sociale werkplaats. Via een uitzendconstructie kregen deze SW-geïndiceerde niet de arbeidsvoorwaarden waar ze recht op hadden.

Lees hier de bijdrage van de SP:

Sinds 2011 laat Alescon mensen werken via het uitzendbureau AwerC-Flex. Alescon is zelf 100% aandeelhouder van AwerC. De cao Sociale Werkvoorziening (SW) voor deze SW-werknemers is zo buiten spel gezet. Daardoor liepen honderden medewerkers o.a. loon, seniorenverlof en werkzekerheidsgarantie mis. De FNV heeft gisteren gelijk gekregen van de rechter. Er is sprake van een schijnconstructie. Alescon moet 2 miljoen terugbetalen aan de gedupeerde werknemers en de werknemers in dienst nemen. Hulde voor de FNV en de werknemers die om hulp van de FNV hebben gevraagd. 

Ik weet niet hoe het met jullie geweten zit maar ik schaam me kapot voor wat we sinds 2011 hier in Assen hebben gedaan met de werknemers van Alescon. Ik schaam me als inwoner van Assen maar natuurlijk vooral als raadslid. Hoe hebben wij een schijnconstructie goed kunnen keuren waardoor Alescon de Cao voor mensen met een SW-indicatie kon omzeilen?

Ik heb de volgende vragen aan het college:

  1. Wist u als werkgever op het moment van het aangaan van deze schijnconstructie dat de werknemers hun eindejaarsuitkering, hun seniorenverlof en de bijdrage voor de vakbondscontributie werd afgepakt en de doorbetaling bij ziekte werd verlaagd met 9%?
  2. Zo ja, hoe kunt u nog met uzelf leven? Graag uitgebreide uitleg hoe u dat voor uzelf heeft goedgepraat?
  3. Zo nee, hoe kan het dat u als werkgever hier niets van wist?
  4. Staan wij garant, als Alescon het laat afweten, voor de terugbetaling aan de Asser werknemers van alle ten onrechte niet ontvangen gelden?
  5. Hoeveel geld moet daarvoor worden gereserveerd en komt u op korte termijn met een voorstel hiervoor?
  6. Hoeveel subsidie heeft Alescon, als begeleidingsorganisatie, ontvangen voor de begeleiding van werknemers in dienst van Awerc-Flex?
  7. Heeft u dat geld teruggevorderd?
  8. Zo nee, waarom niet?

U bent hier