h

Recreatie ja graag! Winkels buiten de stad niet doen!

9 maart 2018

Recreatie ja graag! Winkels buiten de stad niet doen!

De SP wil graag recreatieve ontwikkelingen bij het TT-circuit maar detailhandel zien ze niet zitten. De raad sprak over de intentieovereenkomst die is aangeboden aan de Provincie. Met deze overeenkomst hoopt het college dat de provincie de Outlet plannen deze keer wel goed zal keuren.

Lees hier de bijdrage van Alie Dekker:

Toeristische trekpleisters als de TT of het Drents museum zijn goed voor onze stad. Ik ben als Assenaar trots op de TT en het museum. Ik ben ermee opgegroeid. Als jong meisje kon ik bijvoorbeeld niet wachten tot ik ook naar de TT nacht mocht. Nu kijken ook mijn dochters er elk jaar naar uit. Ik heb jarenlang eind juni een huis vol Deense gasten gehad die niet wisten wat ze meemaakten. De ondernemers en Assenaren profiteren er ieder jaar weer van als duizenden bezoekers een week lang in onze stad feest vieren. Vanaf deze plek van de SP-fractie alle complimenten aan het college en de ondernemers die dit elk jaar weer mogelijk maken.

Tot zo ver de win-win situatie. In de plannen voor de TRZ zit helaas ook detailhandel die een negatief effect hebben op onze binnenstad. Gedeputeerde Stelpstra zei kort geleden over de plannen “De recreatieve ontwikkelingen bij het TT circuit passen in de omgevingsvisie maar de plannen voor een outlet passen er niet in”. Zo kijkt onze fractie ook naar de plannen voor de TRZ. Recreatie, ja graag, detailhandel in de periferie, nee niet doen. Er staat niet voor niets in onze detailhandelsvisie en in de provinciale omgevingsverordening dat we geen detailhandel willen buiten de stad. In onze startnotitie omgevingsvisie staat bovendien dat er geen behoefte is aan meer winkels en dat er zelfs zonder outlet tot wel 300 m2 winkelvloeroppervlak per jaar zou moeten verdwijnen.

Ondank alles worden toch de plannen voor extra winkels buiten de stad doorgezet. De outlet wordt zelfs vastgeknoopt aan het IJscomplex en TT World. Vraag aan de wethouder waarom de helft van de partijen die hebben meegewerkt aan de visie vervolgens de intentieovereenkomst niet meer willen tekenen. Welk onderdeel van de intentieovereenkomst was voor die recreatieondernemers een brug te ver waardoor ze geen handtekening hebben gezet? U kunt niet volstaan met de opmerking dat het om verschillende redenen is. Per saldo presenteren we aan de provincie een visie waarvoor het draagvlak bij de recreatieondernemers grotendeels op het laatste moment is weggevallen.

U bent hier