h
17 november 2015

SP stelt vragen over miljoenen voor ijsbaan Assen

Foto: dvhn.nl

De SP-fractie heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over de uitspraak van burgemeester Out in de media dat Assen bereid is om enkele miljoenen op tafel te leggen voor de realisering van een ijsbaan in Assen. Dit lijkt namelijk zeer tegenstrijdig met de vastgestelde begroting en uitspraken eerder deze maand door het college.

Lees verder
7 november 2015

Algemene beschouwingen in Assen

Foto: SP

Afgelopen week waren de algemene beschouwingen in de gemeenteraad van Assen. Het moment waarop de plannen van het college voor 2016 en verder worden besproken. De SP fractie vroeg hierin aandacht voor onder andere de volgende zaken:

Lees verder
30 oktober 2015

Monique Veldhuizen-Knapper geïnstalleerd als plaatsvervangend raadslid

Foto: SP

Donderdag heeft Burgemeester Out Monique Veldhuizen-Knapper geïnstalleerd als plaatsvervangend raadslid voor de SP in Assen. Zij kan vanaf nu in informerende en opiniërende vergaderingen namens de SP het woord voeren.

Lees verder
19 oktober 2015

Eerste kamer eist extra geld voor veiligheid en justitie

Foto: SP

De Eerste Kamer waarschuwt het kabinet voor een frontale botsing in december als de begroting voor veiligheid en justitie niet wordt aangepast. Een motie van CDA en SP kreeg tijdens de algemene beschouwingen in de Senaat over de begroting voor 2016 een ruime meerderheid. Alleen VVD en PvdA stemden tegen. De strijd voor het openhouden van de rechtbank in Assen krijgt hiermee steun van de Eerste Kamer.

Lees verder
3 september 2015

Opening Vredesweek zaterdag 19 september in Vanderveen Assen

Van zaterdag 19 september tot en met zondag 27 september vindt de Vredesweek Assen 2015 plaats. Gedurende de Vredesweek is er vrijwel elke dag een activiteit die de bezoekers en deelnemers bewustmaakt van wat vrede is. Ook door te zien en te ervaren wat het betekent om in omstandigheden te verkeren van oorlog en geweld of die het gevolg daarvan zijn.

Lees verder
31 augustus 2015

Geef u NU op voor de grote Red de Zorg demonstratie op 12 september!

Dit kabinet bezuinigt miljarden op de zorg. De gevolgen daarvan zijn voor vele kwetsbare mensen nu al pijnlijk voelbaar. Honderdduizenden mensen die zorg nodig hebben omdat ze ouder worden, in de knel zitten als jongere, gehandicapt zijn of psychiatrische hulp nodig hebben, krijgen niet langer de zorg die ze nodig hebben. De zorg wordt uitgekleed en dit kan niet!

Lees verder
30 juni 2015

KOM NAAR DE RED DE ZORG BIJEENKOMST

Foto: SP

Dit kabinet bezuinigt miljarden op de zorg. De gevolgen daarvan zijn voor vele kwetsbare mensen nu al pijnlijk voelbaar. Honderdduizenden mensen die zorg nodig hebben omdat ze ouder worden, gehandicapt zijn of psychiatrische hulp nodig hebben, krijgen niet langer de zorg die ze nodig hebben.

Terwijl verzorgingshuizen worden gesloten, wordt tegelijkertijd de thuiszorg afgebroken. De zorg in instellingen moet met steeds minder personeel worden gedaan. De kwaliteit van de zorg is in rap tempo achteruit gegaan.

Lees verder
25 juni 2015

SP Assen steunt de buschauffeurs van de stadsvervoerder LijnBelBussen

Foto: SP

FNV heeft onze steun nodig. In Assen, Meppel en Hoogeveen wordt fors bezuinigd op het stadsvervoer. Volgens gedeputeerde Henk Brink van Provincie Drenthe kan dat, omdat veel bussen ‘haast leeg rondrijden’. En daar betalen we niet voor, liet Brink onlangs optekenen. De bedoeling is dat het stadsvervoer via LijnBelBussen op maat wordt gesneden en dat die bussen bestuurd gaan worden door vrijwilligers. Deze mogen in de toekomst met behoud van uitkering gaan rijden op de bus.

Lees verder
9 juni 2015

TTIP informatieavond met Dennis de Jong (SP)

Foto: SP

Dennis de Jong, Europarlementariër voor de SP, spreekt op vrijdag 12 juni over het vrijhandelsverdrag met Amerika (TTIP) in de Schulp in Assen.

Deze week beslist het Europees Parlement of de geheime onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag met Amerika door mogen gaan. De SP organiseert een informatieavond over dit verdrag. Hoe groot wordt de macht van de grote bedrijven? Wat zijn de gevolgen? Komen onze regels over voedselveiligheid, arbeidsrechten en onze democratische invloed onder druk te staan? De avond is niet alleen voor SP leden maar voor iedereen die meer wil weten over TTIP.

Lees verder
5 juni 2015

VOLKSPETITIE RED DE ZORG

Deze regering bezuinigt miljarden op de zorg.

Teken de petitie: http://www.fnvvoorzorg.nl/forms/volkspetitie-red-de-zorg

Terwijl verzorgingshuizen sluiten en ouderen langer thuis moeten blijven wonen, bezuinigt de regering op de zorg thuis. Terwijl ouderen in een verpleeghuis te weinig zorg en aandacht krijgen omdat de werkdruk voor medewerkers torenhoog is, bezuinigt de regering op de verpleeghuizen.

Lees verder

Pagina's