h
6 juni 2014

SP stelt vragen over binnenklimaat op scholen

Op de basisschool ademen kinderen vijf keer zo veel  schimmels en bacteriën in als thuis. De lucht in de klas kan leiden tot het ontstaan van (niet-allergische) astma. Dat blijkt onder andere uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Om het binnenklimaat op scholen te verbeteren heeft de Rijksoverheid in 2010 gelden beschikbaar gesteld. In Assen zijn er met deze stimuleringsregeling op een aantal scholen maatregelen uitgevoerd. Uit de jaarrekening 2013 blijkt dat de gemeente Assen 297.000,- euro voor verbetering van het binnenklimaat op scholen heeft teruggestort aan de Rijksoverheid. De SP-fractie heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W.

Lees verder

RTV Drenthe: Actiecomité opgericht om wijkcentrum De Steiger te behouden

Op RTV Drenthe: SP-fractievoorzitter Jan Broekema, wijkbewoners van de wijk De Lariks en gebruikers hebben een actiecomité opgericht ter behoud van wijkcentrum De Steiger.

Lees verder
23 mei 2014

Buurtgebouw de Steiger dicht? Ik dacht het niet!

Afgelopen maand werd door het college van B&W in Assen besloten dat buurtgebouw de Steiger dicht moet wegens bezuinigingen. Voor veel inwoners, gebruikers en de SP is dit onbegrijpelijk en onacceptabel. Door de Steiger te sluiten wordt het hart uit de wijk gehaald. We willen alles op alles zetten om dit te voorkomen.

Woensdag 28 mei 2014 wordt daarom in de Steiger een openbare avond voor inwoners, gebruikers en belangstellenden georganiseerd. Doel is om gezamenlijk te bespreken wat er gedaan kan worden om sluiting te voorkomen en eventueel een actiecomité samen te stellen dat hiermee aan de slag gaat.

Lees verder
20 mei 2014

SP Assen opnieuw in actie voor de zorg

Afgelopen zaterdag was de SP Assen opnieuw op straat te vinden. Om de afbraak van de zorg door Kabinet Rutte tegen te gaan is er in heel Nederland een grote zorg actie op poten gezet. In verzorging- en verpleeghuizen, wijkcentra, doktersposten en op straat worden ansichtkaarten uitgedeeld die mensen kunnen invullen en ondertekenen om de afbraak van de zorg tegen te gaan.

Lees verder
16 mei 2014

SP in actie tegen sluiting verzorgingshuizen

De SP in Assen komt in actie tegen sluiting van verzorgingshuizen. De partij vindt het onbehoorlijk dat de bejaardenhuizen dichtgaan terwijl Nederland vergrijst.

Het kabinet wil ouderen langer thuis laten wonen. Maar ook de thuiszorg verschraalt. Gekwalificeerde medewerkers worden ontslagen en vervangen door ongeschoolden, werklozen en vakantiekrachten. Huisartsen en zorginstellingen slaan ook al alarm. Driekwart van hen signaleert al problemen bij ouderen, die zelfstandig thuis wonen.

Lees verder
15 mei 2014

SP fractie wil opheldering College over sluiting wijkgebouw de Steiger

De SP in Assen is verontwaardigd over het besluit van het college om buurtgebouw de Steiger te sluiten. Naast dat het voor veel buurtbewoners en organisaties een belangrijk wijkcentrum is en door sluiting het hart uit de buurt wordt gehaald zijn er andere zaken niet goed gegaan.

Lees verder
13 mei 2014

Woensdag 21 mei Dag van Europa met o.a. Verkiezingsmarkt

Op woensdag 21 mei, de dag vóór de Europese verkiezingen, organiseert de Statenwerkgroep DrEUn (Drents Europa Netwerk) de Dag van Europa. Het achterliggende thema van de dag is duurzaamheid.

Van 13.00 uur tot 16.00 uur wordt er een Europese Verkiezingsmarkt georganiseerd op het Koopmansplein in Assen. Kandidaten voor het Europees Parlement verstrekken informatie over hun Europese standpunten.

Lees verder
12 mei 2014

SP in verzet tegen sluiting buurtgebouw de Steiger

De SP in Assen is boos over de voorgenomen sluiting van buurtgebouw de Steiger in de Lariks. Een belangrijk en goedlopend buurtgebouw wordt door het college om zeep geholpen, en voor de vele gebruikers en buurtbewoners die gebruik maken van dit wijkcentrum wordt het hart uit de buurt gehaald. Onbegrijpelijk volgens de SP in Assen.

Lees verder
9 mei 2014

Wat kun je doen met 7 miljoen?

In de raadsvergadering van 8 mei diende de SP een motie in om ervoor te zorgen dat de raad bepaalt welke plannen er gemaakt worden voor de besteding van 7 miljoen zogenaamde REP gelden. De motie werd alleen ondersteund door GroenLinks, OPAssen en de SP.

Lees verder
23 april 2014

Onderhandelingen in Assen afgebroken

De kerncoalitie van PvdA, D66 en ChristenUnie enerzijds en de SP anderzijds hebben de onderhandelingen afgebroken. Partijen konden geen overeenstemming bereiken over hoe de decentralisaties de komende jaren moeten landen in Assen. Ook over uitbreiding van het armoedebeleid kwamen de partijen niet tot elkaar.

Fractievoorzitter van de SP Jan Broekema is erg teleurgesteld dat het niet gelukt is om overeenstemming te bereiken over belangrijke punten voor de SP. Broekema: "Op een flink aantal punten zijn we in het eerste gesprek meegegaan met de kerncoalitie. We hadden gehoopt dat in het tweede gesprek ruimte zou zijn voor armoedebeleid en een tijdelijk vangnet voor de nieuwe taken die de gemeente per 01-01-2015 moet gaan uitvoeren. We maken ons grote zorgen over de decentralisaties en de maatschappelijke en financiële risico’s die de eerste jaren kunnen optreden bij zo’n enorme operatie. Helaas is het niet gelukt om hierover harde afspraken te maken met de andere partijen".

Lees verder

Pagina's