h
5 december 2014

SP opent meldpunt zorg Assen

Op zaterdag 6 december 2014 opent de SP Assen een meldpunt voor inwoners van Assen.

Het Meldpunt Zorg Assen wil een platform bieden aan al diegenen die te maken hebben of krijgen met de gevolgen van de decentralisaties van de zorg.  

Vanaf 1 januari 2015 vinden de zogeheten decentralisaties van de zorg plaats. Gemeenten worden dan verantwoordelijk voor de zorg. Dit gaat gepaard met forse bezuinigingen. In Assen is dit bijvoorbeeld al zichtbaar aan het worden doordat het college de huishoudelijke zorg wegbezuinigd.

SP-fractievoorzitter Jan Broekema licht toe: "Het is tijd de problemen bij de overgang naar het nieuwe systeem in kaart te brengen. Het is belangrijk om te onderzoeken waar het mis gaat of juist goed loopt. Met dit meldpunt zorgen we dat we op de hoogte zijn van hoe de decentralisaties uitpakken en kunnen we het college en de raad erop aanspreken als het beleid niet werkt of slecht uitgevoerd wordt."

Lees verder
11 november 2014

Stel een vraag aan een raadslid

De SP stond zaterdag 8 november op het Koopmansplein om vragen te beantwoorden. Meerdere mensen kwamen langs om vragen te stellen over de veranderingen in de zorg. Waarom heb ik nog geen brief van de gemeente gekregen? Mijn familie woont over ver en ik kan echt mijn hulp niet zelf betalen, hoe moet dat nou? Wanneer krijg ik een keukentafelgesprek? Ook vragen over te snel rijden en modelvliegtuigjes in Ubbena kwamen voorbij.

Lees verder
6 november 2014

SP opent meldpunt "HUUR TE DUUR"

In twee jaar tijd zijn de huurprijzen met ruim 9 procent gemiddeld gestegen. ‘Dit is een rechtstreeks gevolg van het kabinetsbeleid,’ stelt SP-Kamerlid Sadet Karabulut. ‘Ik hoor steeds vaker dat mensen hun huur niet meer kunnen betalen. Deze signalen worden door het kabinet weggewimpeld. Ik wil samen met huurders van wie de huur te duur is, knokken voor betaalbaar wonen. Daarom openen we vandaag het meldpunt 'Huur te Duur'. Via dit meldpunt kunnen huurders hun ervaringen delen. Met de antwoorden kunnen we de minister de dramatische gevolgen van zijn beleid laten zien. Daarom roep ik alle huurders op om met hun verhalen te komen.’

Lees verder
24 oktober 2014

Verordeningen WMO en Jeugdwet krijgen geen steun van SP

De SP fractie heeft afgelopen donderdag niet ingestemd met de verordeningen voor de WMO en Jeugdzorg. De Kadernota’s zaten vol goede punten en mooie woorden, in de verordeningen moet de uitwerking worden geregeld. Voor de SP waren beide verordeningen echter zwaar onvoldoende.

De raad delegeert alles, het college krijgt een vrijbrief om deze zeer ingrijpende veranderingen naar eigen goeddunken uit te voeren. Het eerste voorbeeld lag al op tafel. Het college besloot direct om de huishoudelijke hulp in Assen voor 1000 gezinnen af te schaffen. De SP diende dan ook een motie in om dit te voorkomen. Daarnaast diende de SP samen met andere partijen moties en amendementen in, of steunden wij deze.  

Lees verder
22 oktober 2014

SP wil huishoudelijke zorg in Assen behouden

De SP fractie komt in de raad van a.s. donderdag met een motie om huishoudelijke zorg in Assen te behouden. Het college van B&W stelt namelijk voor om de huishoudelijke hulp per 1 mei 2015 af te schaffen als maatwerkvoorziening. Mensen moeten vanaf dan zelf opdraaien voor de kosten, en alleen voor een beperkte groep inwoners op het minimum blijft er wat bijzondere bijstand mogelijk.

Lees verder
20 oktober 2014

Red de zorg en kom op 8 november naar Den Haag!

De politiek bezuinigt dubbel op de zorg. Tienduizenden mensen verliezen hun baan en nog veel meer ouderen, gehandicapten en zieken hun vertrouwde zorg. Zorg raakt iedereen. Daarom is de FNV een campagne gestart: Red de zorg. Op 8 november is er een actiedag in Den Haag.

Lees verder
15 oktober 2014

Zorgsloopkogel aangeboden aan Van Rijn

Donderdag 2 oktober bood de SP in Groningen samen met FNV Akvakabo en meer dan honderd zorgmedewerkers staatssecretaris van Rijn in Leek een grote zorgsloopkogel aan. De SP protesteerde met de actie tegen de hoge bezuinigingen die het kabinet van PvdA en VVD doorvoert in de zorg. Ook leden van SP Assen waren aanwezig. 

Zie ook het nieuwsbericht op de site van SP Groningen.

Lees verder
21 september 2014

SP stelt vragen n.a.v. artikel in Asser Courant "Van de uitkering terecht komen in moderne slavernij"

De SP fractie stelt vragen aan het college in Assen over het bericht in de Asser Courant van vrijdag 19 september dat er sprake zou zijn van misstanden bij het bedrijf Baken Bouw uit Paterswolde.

Een werknemer uit Assen kreeg via de sociale dienst in Assen een jaarcontract bij dit bedrijf. Kort na indiensttreding werd het loon niet uitbetaald.

Lees verder
3 juli 2014

SP wil debat over ontslagen AwerC

De SP vraagt een debat in de raad aan over de ontslagronde bij AwerC. Mensen die door deze organisatie via een sociale regeling gedetacheerd zijn bij voornamelijk basisscholen en peuterspeelzalen in Assen en daar vaak al jaren werken verliezen hun baan. Dit vanwege bezuinigingen en vooruitlopend op de participatiewet, zo wordt aangegeven. De SP heeft grote vraagtekens bij deze ontslagen en de grote negatieve gevolgen voor de medewerkers en organisaties waar zij werken.

Lees verder
1 juli 2014

SP zoekt kandidaten voor de Provinciale Staten van Drenthe

Op 18 maart 2015 zijn de provinciale statenverkiezingen. Kiesgerechtigde inwoners van Drenthe kiezen dan hun eigen Provinciale Staten. Het lijkt nog een eind weg maar voor je het weet is het zo ver. SP Drenthe is daarom op zoek naar geschikte kandidaten die voor de SP op de kieslijst willen  staan.

Klik HIER en lees meer op de site van SP Drenthe.

Lees verder

Pagina's