h

SP opent meldpunt zorg Assen

5 december 2014

SP opent meldpunt zorg Assen

Op zaterdag 6 december 2014 opent de SP Assen een meldpunt voor inwoners van Assen.

Het Meldpunt Zorg Assen wil een platform bieden aan al diegenen die te maken hebben of krijgen met de gevolgen van de decentralisaties van de zorg.  

Vanaf 1 januari 2015 vinden de zogeheten decentralisaties van de zorg plaats. Gemeenten worden dan verantwoordelijk voor de zorg. Dit gaat gepaard met forse bezuinigingen. In Assen is dit bijvoorbeeld al zichtbaar aan het worden doordat het college de huishoudelijke zorg wegbezuinigd.

SP-fractievoorzitter Jan Broekema licht toe: "Het is tijd de problemen bij de overgang naar het nieuwe systeem in kaart te brengen. Het is belangrijk om te onderzoeken waar het mis gaat of juist goed loopt. Met dit meldpunt zorgen we dat we op de hoogte zijn van hoe de decentralisaties uitpakken en kunnen we het college en de raad erop aanspreken als het beleid niet werkt of slecht uitgevoerd wordt."

MELDPUNT ZORG ASSEN: VOOR IEDEREEN!

Of u cliënt bent, medewerker, vrijwilliger, mantelzorger, betrokken familielid, vriend of anders, dat maakt niet uit. Uw melding kan gaan om een verlaging van het aantal uren thuiszorg, over gedwongen vertrek uit een verzorgingshuis, maar ook om ervaringen, klachten of opmerkingen over dagbesteding, gehandicaptenzorg, buurtteams en jeugdzorg. Wij zullen vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.

HOE:

  • Meld uw ervaringen, klachten of mening HIER 
  • Bel 06-46460290
  • Mail naar assen@sp.nl o.v.v. Meldpunt Zorg
  • Spreek ons aan wanneer wij aanwezig zijn op het Koopmansplein (bv zaterdag 13 december), wanneer wij de wijken ingaan of bij zorginstellingen langs komen. We zullen ook flyers verspreiden. Waar en wanneer dat is komt in onze agenda te staan.

U bent hier