h
6 maart 2015

SP wil echte oplossing voor medewerkers en cliënten Hofstede

Tijdens de raadsvergadering op 5 maart diende de PvdA een motie in over de stopzetting van de subsidie van de Hofstede en daarmee het ontslag van medewerkers en verdwijnen van re-integratieplekken.

SP fractievoorzitter Broekema: "wij leggen ons niet neer bij dit besluit. Medewerkers zijn niet zomaar werkzaam bij de Hofstede, het is ongelofelijk waardevol wat deze stichting doet en heeft gedaan voor Assen. Er dreigen nu mensen tussen wal en schip te vallen en dit staat haaks op alles wat constant door het college is beloofd. Wij zien om ons heen steeds meer de voor veel mensen verschrikkelijke gevolgen van de enorme bezuinigingen van dit kabinet op het sociaal domein. Ook zien we de effecten van een college dat hier zelf geen euro extra in wilde investeren, maar wel vele miljoenen wil vrijmaken voor hun prestigeprojecten. Dit is ontzettend wrang voor vooral de medewerkers en mensen in een traject bij de Hofstede."

Lees verder
5 maart 2015

SP dient met VVD motie in om betaald parkeren 's avonds terug te draaien

De SP dient vanavond met de VVD een motie in om het betaald parkeren in de binnenstad in de avonden en op zondag terug te draaien. De afgelopen maanden kreeg de SP veel klachten van inwoners en ondernemers over het betaald avondparkeren. Het zorgt voor een verlaten stadscentrum en voor ondernemers die afhankelijk zijn van bezoekers in de avonden voor grote problemen.

SP raadslid Erik van Eekelen: "we moeten niet afwachten tot de evaluatie over een jaar maar nu de geconsteerde problemen oplossen. Het Mkb wordt de dupe van dit beleid, inwoners hebben grote moeite, dit zijn zaken die we nu moeten aanpakken."

Lees verder
26 februari 2015

Van de zotte dat St. Hofstede en mensen zo aan de kant worden gezet

De SP in Assen is verbolgen over het nieuws dat stichting de Hofstede gedwongen is zich op te heffen door het stopzetten van gemeentelijke subsidie. De vele mensen die daar in een traject richting werk zitten moesten het nieuws zelfs uit de media halen. Assen krijgt straks een mega groot en peperduur milieu educatief centrum, maar voor de mensen lijkt geen plek. Onbegrijpelijk volgens de partij. De partij heeft inmiddels vragen gesteld aan het college.

Lees verder
13 februari 2015

Verkiezingsposters geplakt

Foto: SP

De verkiezingen komen er aan. Woensdag 18 maart is het weer zover en kunnen inwoners hun stem uitbrengen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten. De SP heeft in Assen de verkiezingsborden weer beplakt. 

Reken af! is de heldere boodschap die op de posters staat. Reken af met met het kabinetsbeleid van PvdA en VVD, reken af met de neppositie zoals van D66 die dit beleid mede mogelijk maakt, en zorg voor een sterk sociaal geluid in het Drents parlement. 

Een stem op de SP op 18 maart telt 3x: Een stem op de SP in de Staten van Drenthe, een stem voor een sterke SP in de Eerste Kamer en een stem tegen dit kabinet!

Lees verder
12 februari 2015

Huishoudelijke zorg: college neemt voorstel SP over: iedereen geïnformeerd en een mogelijkheid voor keukentafelgesprek

Afgelopen donderdag kwam de huishoudelijke zorg weer op de agenda van de raad. De SP had een motie ingediend, omdat het veel signalen kreeg dat het hier mis ging. Mensen kregen onvoldoende informatie, kregen geen keukentafelgesprek wat zorgde dat er niet gekeken werd naar hun individuele omstandigheden. Volgens de SP moest dit anders.

Waar twee weken geleden de wethouder nog aangaf hier geen extra stappen in te willen zetten werd nu duidelijk dat hij had geluisterd naar de kritiek en suggesties uit de raad en vanuit de cliënten.

Lees verder
30 januari 2015

Draaikolk?

Foto: De Nieuwe Kolk, Assen

De raad werd gisteren gevraagd om 46.000 euro van het ene naar het andere potje te verschuiven in verband met de financiële problemen bij  stichting Theater en Bioscoop de Nieuwe Kolk. Jaarlijks besteedt de gemeente Assen 4,2 miljoen aan de Nieuwe Kolk. Een buitenstaander zou denken dat Assen heel erg cultuur minded is. Helaas gaat maar een fractie van die miljoenen naar de exploitatie van het Theater. Ongeveer 94% van dat bedrag gaat naar de kosten voor een, volgens de SP, veel te duur gebouw.

Raadslid Alie Dekker: "We wilden vanaf het begin heel graag culturele broedplaatsen, veel creativiteit en een bruisend hart. Maar dan niet in een veel te duur gebouw van 81 miljoen. We waren in 2008 de roepende in de woestijn die vond dat het best een tandje minder luxe mocht. Elke keer als er gesproken wordt over de financiële problemen bij de nieuwe Kolk is dat erg wrang voor onze fractie. We hopen maar dat er snel een oplossing komt."

Lees verder
29 januari 2015

SP dient motie in voor zorgvuldige afweging bij veranderingen thuiszorg

Het college schaft in Assen de huishoudelijke hulp af en voert hierover met een grote groep Assenaren geen keukentafelgesprek. In zo'n gesprek moet gekeken worden naar de persoonlijke omstandigheden, en moet er een individuele afweging worden gemaakt of iemand het zonder hulp redt of dat er toch zorg nodig blijft.

De SP is van mening dat dit niet mag, en diende een motie in om dit te regelen. SP fractievoorzitter Broekema: "Het college kiest voor een formele, juridische afweging, maar vergeet dat het om mensen gaat die zorg nodig hebben. Veel mensen hebben zich bij ons gemeld en maken zich grote zorgen, weten niet hoe ze het straks moeten gaan redden."

Lees verder
25 januari 2015

Open dag buurtgebouw de Steiger

Foto: SP

Afgelopen zaterdag hield buurtgebouw de Steiger een open dag tegen de voorgenomen sluiting van het buurtgebouw. Met diverse toespraken, een film waarin de gebruikers aan het woord komen en een actielied werd aan belangstellenden getoond wat de waarde van het buurtgebouw is.

Lees verder
5 december 2014

SP opent meldpunt zorg Assen

Op zaterdag 6 december 2014 opent de SP Assen een meldpunt voor inwoners van Assen.

Het Meldpunt Zorg Assen wil een platform bieden aan al diegenen die te maken hebben of krijgen met de gevolgen van de decentralisaties van de zorg.  

Vanaf 1 januari 2015 vinden de zogeheten decentralisaties van de zorg plaats. Gemeenten worden dan verantwoordelijk voor de zorg. Dit gaat gepaard met forse bezuinigingen. In Assen is dit bijvoorbeeld al zichtbaar aan het worden doordat het college de huishoudelijke zorg wegbezuinigd.

SP-fractievoorzitter Jan Broekema licht toe: "Het is tijd de problemen bij de overgang naar het nieuwe systeem in kaart te brengen. Het is belangrijk om te onderzoeken waar het mis gaat of juist goed loopt. Met dit meldpunt zorgen we dat we op de hoogte zijn van hoe de decentralisaties uitpakken en kunnen we het college en de raad erop aanspreken als het beleid niet werkt of slecht uitgevoerd wordt."

Lees verder
11 november 2014

Stel een vraag aan een raadslid

De SP stond zaterdag 8 november op het Koopmansplein om vragen te beantwoorden. Meerdere mensen kwamen langs om vragen te stellen over de veranderingen in de zorg. Waarom heb ik nog geen brief van de gemeente gekregen? Mijn familie woont over ver en ik kan echt mijn hulp niet zelf betalen, hoe moet dat nou? Wanneer krijg ik een keukentafelgesprek? Ook vragen over te snel rijden en modelvliegtuigjes in Ubbena kwamen voorbij.

Lees verder

Pagina's