h

Huishoudelijke zorg: college neemt voorstel SP over: iedereen geïnformeerd en een mogelijkheid voor keukentafelgesprek

12 februari 2015

Huishoudelijke zorg: college neemt voorstel SP over: iedereen geïnformeerd en een mogelijkheid voor keukentafelgesprek

Afgelopen donderdag kwam de huishoudelijke zorg weer op de agenda van de raad. De SP had een motie ingediend, omdat het veel signalen kreeg dat het hier mis ging. Mensen kregen onvoldoende informatie, kregen geen keukentafelgesprek wat zorgde dat er niet gekeken werd naar hun individuele omstandigheden. Volgens de SP moest dit anders.

Waar twee weken geleden de wethouder nog aangaf hier geen extra stappen in te willen zetten werd nu duidelijk dat hij had geluisterd naar de kritiek en suggesties uit de raad en vanuit de cliënten.

De wethouder zegde toe dat alle inwoners die huishoudelijke zorg hebben opnieuw benaderd worden. door de eigen thuiszorg, die de mensen goed kennen, worden mensen gevraagd of alle informatie helder is en of men behoefte heeft aan een individueel gesprek. Als dat zo is komt dit keukentafelgesprek, en gaat individueel gekeken worden naar de persoonlijke omstandigheden. Blijkt dat mensen het niet zelf kunnen redden, dan zal er naar goede oplossingen gezocht worden.

De motie is dankzij deze toezegging ingetrokken. De SP blijft de verdere uitwerking scherp in de gaten houden, en inwoners kunnen nog steeds terecht bij het Meldpunt Zorg op alle gebieden die hier mee te maken hebben.

Reactie toevoegen

U bent hier