h

Buurthuis De Steiger op rand van afgrond

9 april 2015

Buurthuis De Steiger op rand van afgrond

In het vragen halfuur van de raad van afgelopen donderdag heeft raadslid Alie Dekker mondelinge vragen gesteld over de op handen zijnde sluiting van de Steiger. De wethouder bleef bij het standpunt dat de Steiger per 1 juli dicht moet.

Van de andere partijen kwam ook geen bijval voor de oproep van de SP om buurthuis de Steiger te behouden voor de wijk de Lariks. 

Lees hieronder haar bijdrage:

"We vragen als overheid op het gebied van zorg en welzijn een totale omwenteling in denken en doen van onze inwoners. Ze moeten zelf activiteiten ontplooien. Elkaar ontmoeten, ze moeten betrokken zijn bij hun wijk. Dat is een proces wat je niet 1,2,3 kunt afdwingen. Dat moet groeien en vergt tijd en geduld en dat kun je als terugtrekkende overheid op een positieve manier ondersteunen. Ook het in stand houden van de fysieke infrastructuur, een buurthuis, is daarbij heel erg belangrijk.

Gisteravond was ik in buurthuis de Steiger in de wijk de Lariks. Er ligt een collegebesluit dat per 1 juli de Steiger moet sluiten. Het gevolg is dat de huidige gebruikers van het wijkgebouw vertrekken naar andere wijken. De inkomsten slinken en de paar vrijwilligers, die al tientallen jaren actief zijn, proberen de toko nog draaiende te houden. Een actiecomité heeft de afgelopen maanden veel werk verzet in een poging dit besluit terug te draaien maar dat is geen eenvoudige opgave als je te maken hebt met een sterfhuisconstructie. 

De kinderboerderij, die eerst verbonden was aan het buurthuis, is losgekoppeld. Ambtenaren, professionals dus, zijn heel erg hard aan het werk om wel de kinderboerderij in stand te houden. We gaan dus wel het huis van de cavia’s redden, en ik vind een kinderboerderij ook een mooie voorziening in een wijk laat dat duidelijk zijn, maar we ondersteunen niet het (buurt)huis van de Lariksbewoners.

Per 1 juli verdwijnt er in de Lariks een gezellige plek waar je samen kunt komen en na de activiteit ook nog wat kunt eten en drinken. Een plek waar jong en oud met verschillende interesses elkaar regelmatig kunnen ontmoeten. Waar het verenigingsleven kan opbloeien. Waar regelmatig iets leuks voor jonge mensen kan worden georganiseerd. Kortom er verdwijnt een ontmoetingsplek waar het gezellig is. Het buurthuis heeft een essentiële functie en meerwaarde voor deze wijk. Zeker met het oog op de toekomst en de veranderende samenleving is de sluiting van de Steiger een verkeerd besluit.

Voorzitter, mijn vragen aan het college zijn:

  • Bent u het met de SP eens dat een buurthuis meer is dan een biljartruimte of een bingozaaltje. Een buurthuis bevordert de kwaliteit van leven. Mensen zijn gelukkiger en tevredener – en dat het ons daar om moet gaan?
  • Bent u het met de SP eens dat een buurthuis een laagdrempelige ontmoetingsplek is waar bewoners hun eigen activiteiten kunnen organiseren maar dat daar wel meer tijd voor nodig is?
  • Bent u het met de SP eens dat het collegebesluit om de Steiger te sluiten van tafel moet? Ik zag vorige week dat het college ook nog een besluit wil nemen over sluiting van de Dissel in Marsdijk. Het mag duidelijk zijn dat we ook voor de Dissel dit pleidooi houden.
  • Is het college bereid om de komende tijd verschillende opties, mogelijkheden en alternatieven te bekijken met als doel om de Steiger toch te behouden?"

Reactie toevoegen

U bent hier