h

SP stelt vragen over binnenklimaat op scholen

6 juni 2014

SP stelt vragen over binnenklimaat op scholen

Op de basisschool ademen kinderen vijf keer zo veel  schimmels en bacteriën in als thuis. De lucht in de klas kan leiden tot het ontstaan van (niet-allergische) astma. Dat blijkt onder andere uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Om het binnenklimaat op scholen te verbeteren heeft de Rijksoverheid in 2010 gelden beschikbaar gesteld. In Assen zijn er met deze stimuleringsregeling op een aantal scholen maatregelen uitgevoerd. Uit de jaarrekening 2013 blijkt dat de gemeente Assen 297.000,- euro voor verbetering van het binnenklimaat op scholen heeft teruggestort aan de Rijksoverheid. De SP-fractie heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W.

SP raadslid Alie Dekker: "Een slecht binnenklimaat in de klas is iets wat heel snel moet worden aangepakt. Waarom het in Assen dan niet lukt om alle subsidie daarvoor te gebruiken is mij een raadsel. Eén van de maatregelen die je met de rijksmiddelen had mogen nemen is het plaatsen van CO2-meters. Met een relatief kleine investering kun je in elke klas een CO2-meter ophangen. Dan weet je in ieder geval dat kinderen niet blootgesteld worden aan te hoge CO2-concentraties."

De scholen kunnen zelf nog veel doen om het binnenklimaat in de klas te verbeteren. Betere schoonmaak, op tijd ventileren, onderhoudscontracten voor mechanische ventilatie, filters op tijd vervangen, kasten die dicht kunnen, snoeren netjes wegwerken, enzovoorts.

De SP wil graag weten hoeveel klachten er zijn over het binnenklimaat. Voor ervaringen en opmerkingen kunnen ouders en leerkrachten bellen of mailen met raadslid Alie Dekker op 06-50417791 of addrenthe@hotmail.com

Reacties

Zoals raadslid Alie Dekker terecht stelt kun je door het plaatsen van CO2-meters de luchtkwaliteit monitoren en zodoende kun je bewuster ventileren. Je wordt door stoplicht-leds en eventueel een geluidsignaal gewaarschuwd wanneer er een (extra) raam open moet en je wordt gewaarschuwd als de mechanische ventilatie niet goed functioneert! De SenseAir CO2 indicator kost slechts € 150 per stuk en € 120 bij grotere aantallen.

Reactie toevoegen

U bent hier