h
20 oktober 2014

Red de zorg en kom op 8 november naar Den Haag!

De politiek bezuinigt dubbel op de zorg. Tienduizenden mensen verliezen hun baan en nog veel meer ouderen, gehandicapten en zieken hun vertrouwde zorg. Zorg raakt iedereen. Daarom is de FNV een campagne gestart: Red de zorg. Op 8 november is er een actiedag in Den Haag.

Lees verder
15 oktober 2014

Zorgsloopkogel aangeboden aan Van Rijn

Donderdag 2 oktober bood de SP in Groningen samen met FNV Akvakabo en meer dan honderd zorgmedewerkers staatssecretaris van Rijn in Leek een grote zorgsloopkogel aan. De SP protesteerde met de actie tegen de hoge bezuinigingen die het kabinet van PvdA en VVD doorvoert in de zorg. Ook leden van SP Assen waren aanwezig. 

Zie ook het nieuwsbericht op de site van SP Groningen.

Lees verder
21 september 2014

SP stelt vragen n.a.v. artikel in Asser Courant "Van de uitkering terecht komen in moderne slavernij"

De SP fractie stelt vragen aan het college in Assen over het bericht in de Asser Courant van vrijdag 19 september dat er sprake zou zijn van misstanden bij het bedrijf Baken Bouw uit Paterswolde.

Een werknemer uit Assen kreeg via de sociale dienst in Assen een jaarcontract bij dit bedrijf. Kort na indiensttreding werd het loon niet uitbetaald.

Lees verder
3 juli 2014

SP wil debat over ontslagen AwerC

De SP vraagt een debat in de raad aan over de ontslagronde bij AwerC. Mensen die door deze organisatie via een sociale regeling gedetacheerd zijn bij voornamelijk basisscholen en peuterspeelzalen in Assen en daar vaak al jaren werken verliezen hun baan. Dit vanwege bezuinigingen en vooruitlopend op de participatiewet, zo wordt aangegeven. De SP heeft grote vraagtekens bij deze ontslagen en de grote negatieve gevolgen voor de medewerkers en organisaties waar zij werken.

Lees verder
1 juli 2014

SP zoekt kandidaten voor de Provinciale Staten van Drenthe

Op 18 maart 2015 zijn de provinciale statenverkiezingen. Kiesgerechtigde inwoners van Drenthe kiezen dan hun eigen Provinciale Staten. Het lijkt nog een eind weg maar voor je het weet is het zo ver. SP Drenthe is daarom op zoek naar geschikte kandidaten die voor de SP op de kieslijst willen  staan.

Klik HIER en lees meer op de site van SP Drenthe.

Lees verder
6 juni 2014

SP stelt vragen over binnenklimaat op scholen

Op de basisschool ademen kinderen vijf keer zo veel  schimmels en bacteriën in als thuis. De lucht in de klas kan leiden tot het ontstaan van (niet-allergische) astma. Dat blijkt onder andere uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Om het binnenklimaat op scholen te verbeteren heeft de Rijksoverheid in 2010 gelden beschikbaar gesteld. In Assen zijn er met deze stimuleringsregeling op een aantal scholen maatregelen uitgevoerd. Uit de jaarrekening 2013 blijkt dat de gemeente Assen 297.000,- euro voor verbetering van het binnenklimaat op scholen heeft teruggestort aan de Rijksoverheid. De SP-fractie heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W.

Lees verder

RTV Drenthe: Actiecomité opgericht om wijkcentrum De Steiger te behouden

Op RTV Drenthe: SP-fractievoorzitter Jan Broekema, wijkbewoners van de wijk De Lariks en gebruikers hebben een actiecomité opgericht ter behoud van wijkcentrum De Steiger.

Lees verder
23 mei 2014

Buurtgebouw de Steiger dicht? Ik dacht het niet!

Afgelopen maand werd door het college van B&W in Assen besloten dat buurtgebouw de Steiger dicht moet wegens bezuinigingen. Voor veel inwoners, gebruikers en de SP is dit onbegrijpelijk en onacceptabel. Door de Steiger te sluiten wordt het hart uit de wijk gehaald. We willen alles op alles zetten om dit te voorkomen.

Woensdag 28 mei 2014 wordt daarom in de Steiger een openbare avond voor inwoners, gebruikers en belangstellenden georganiseerd. Doel is om gezamenlijk te bespreken wat er gedaan kan worden om sluiting te voorkomen en eventueel een actiecomité samen te stellen dat hiermee aan de slag gaat.

Lees verder
20 mei 2014

SP Assen opnieuw in actie voor de zorg

Afgelopen zaterdag was de SP Assen opnieuw op straat te vinden. Om de afbraak van de zorg door Kabinet Rutte tegen te gaan is er in heel Nederland een grote zorg actie op poten gezet. In verzorging- en verpleeghuizen, wijkcentra, doktersposten en op straat worden ansichtkaarten uitgedeeld die mensen kunnen invullen en ondertekenen om de afbraak van de zorg tegen te gaan.

Lees verder
16 mei 2014

SP in actie tegen sluiting verzorgingshuizen

De SP in Assen komt in actie tegen sluiting van verzorgingshuizen. De partij vindt het onbehoorlijk dat de bejaardenhuizen dichtgaan terwijl Nederland vergrijst.

Het kabinet wil ouderen langer thuis laten wonen. Maar ook de thuiszorg verschraalt. Gekwalificeerde medewerkers worden ontslagen en vervangen door ongeschoolden, werklozen en vakantiekrachten. Huisartsen en zorginstellingen slaan ook al alarm. Driekwart van hen signaleert al problemen bij ouderen, die zelfstandig thuis wonen.

Lees verder

Pagina's