h
25 juni 2015

SP Assen steunt de buschauffeurs van de stadsvervoerder LijnBelBussen

Foto: SP

FNV heeft onze steun nodig. In Assen, Meppel en Hoogeveen wordt fors bezuinigd op het stadsvervoer. Volgens gedeputeerde Henk Brink van Provincie Drenthe kan dat, omdat veel bussen ‘haast leeg rondrijden’. En daar betalen we niet voor, liet Brink onlangs optekenen. De bedoeling is dat het stadsvervoer via LijnBelBussen op maat wordt gesneden en dat die bussen bestuurd gaan worden door vrijwilligers. Deze mogen in de toekomst met behoud van uitkering gaan rijden op de bus.

Lees verder
9 juni 2015

TTIP informatieavond met Dennis de Jong (SP)

Foto: SP

Dennis de Jong, Europarlementariër voor de SP, spreekt op vrijdag 12 juni over het vrijhandelsverdrag met Amerika (TTIP) in de Schulp in Assen.

Deze week beslist het Europees Parlement of de geheime onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag met Amerika door mogen gaan. De SP organiseert een informatieavond over dit verdrag. Hoe groot wordt de macht van de grote bedrijven? Wat zijn de gevolgen? Komen onze regels over voedselveiligheid, arbeidsrechten en onze democratische invloed onder druk te staan? De avond is niet alleen voor SP leden maar voor iedereen die meer wil weten over TTIP.

Lees verder
5 juni 2015

VOLKSPETITIE RED DE ZORG

Deze regering bezuinigt miljarden op de zorg.

Teken de petitie: http://www.fnvvoorzorg.nl/forms/volkspetitie-red-de-zorg

Terwijl verzorgingshuizen sluiten en ouderen langer thuis moeten blijven wonen, bezuinigt de regering op de zorg thuis. Terwijl ouderen in een verpleeghuis te weinig zorg en aandacht krijgen omdat de werkdruk voor medewerkers torenhoog is, bezuinigt de regering op de verpleeghuizen.

Lees verder
2 juni 2015

Zondag 14 juni spreekt Harry van Bommel in Hoogeveen over de opkomst van IS

Op zondag 14 juni organiseert de SP een politiek café in de bibliotheek aan de Willemskade. Harry van Bommel, sinds 1998 2e kamerlid voor de SP, zal daar spreken over de opkomst van Islamitische Staat.

Lees verder

Europees parlementslid Dennis de Jong bezoekt Assen op 12 juni

Op 12-06-2015 komt ons SP Europees Parlementslid Dennis de Jong naar onze afdeling om met ons te spreken over de grote zorgen die deze EU ons als socialisten baren. En over wat we er tegenover stellen!

Momenteel is een van de zorgelijke ontwikkelingen onder andere het handelsverdrag dat de EU met de VS in voorbereiding heeft. Maar ook de grip die Brussel wil krijgen over de sociale voorzieningen en de arbeidsrechten die in Nederland zwaar bevochten zijn door de vakbonden.

Lees verder
23 mei 2015

SP: College, wees geen kwispelend hondje maar kom in actie

Afgelopen donderdag besprak de gemeenteraad de voorjaarsnota en jaarrekening. Een tussenstand van het beleid van de gemeente en verantwoording over 2014. Volgens de SP is het college te afwachtend en is actie geboden.

Lees verder
22 mei 2015

Eerste monitor sociaal domein

De gemeenteraad besprak donderdag de eerste monitor sociaal domein. Hierin beschrijft het college wat de stand van zaken is met betrekking tot de veranderingen in de zorg.

Lees verder
13 mei 2015

SP Assen: College B&W moet thuiszorg steunen

De SP Assen vindt dat het College van B&W de thuiszorgmedewerkers van TSN Thuiszorg moet steunen. De grootste thuiszorgorganisatie van het Noorden, TSN thuiszorg, heeft 650 ontslagen en een loonverlaging aangekondigd. Gisteren is bij 76 Asser thuiszorgmedewerkers ontslag aangezegd.

Lees verder
30 april 2015

Monique Knapper geïnstalleerd als tijdelijk raadslid

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 30 april is Monique Knapper geïnstalleerd als tijdelijk SP raadslid. Ze vervangt Dennis Boon die wegens gezondheidsproblemen een tijdje niet actief kan zijn.

Dennis Boon zal na de zomer hopelijk weer voldoende zijn hersteld om het raadslidmaatschap op te kunnen pakken. Tot die tijd neemt Monique Knapper de taken waar. Monique is geen onbekende in de SP Assen. Ze is al vele jaren actief, onder andere als bestuurslid en penningmeester van de afdeling.

Lees verder
16 april 2015

Buurthuis voor wijk de Lariks voorgoed verloren

In een gesprek op maandag 13 april jongstleden deed het actiecomité "Behoud de Steiger" nog een laatste poging om wethouder Wiersema ervan te overtuigen dat Buurthuis de Steiger open moet blijven. Raadslid Alie Dekker was bij het gesprek aanwezig: "Het was de laatste poging om een centrale, laagdrempelige ontmoetingsplek voor de wijk de Lariks te behouden. Zeker met het oog op de toekomst, waar bewoners steeds meer zelf moeten organiseren op het gebied van zorg en welzijn, vinden wij het heel onverstandig om een buurthuis te sluiten",  aldus Dekker.

Op 1 juli gaan de deuren van de Steiger voorgoed dicht. Peter van de Bunt, woordvoerder van het actiecomité, is zwaar teleurgesteld: "De Steiger had gerust met wat schilderwerk en kleine reparaties nog jaren open kunnen blijven. We hadden al twee timmermannen uit de wijk bereid gevonden om kosteloos reparaties te verrichten. Er is niet voor 8 ton achterstallig onderhoud maar het is een berekening voor het grotendeels slopen en weer opbouwen van het gebouw".

Lees verder

Pagina's