h
9 februari 2016

Harry van Bommel en Michiel Servaes naar Assen voor debat referendum Oekraïne

Foto: SP

Op 6 April vindt er een raadgevend referendum plaats over een associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Wij, Nederlanders, mogen dan van ons democratisch recht gebruik maken en aangeven wat wij hiervan vinden. De precieze vraag van het referendum is: 'bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?'

Lees verder
29 januari 2016

Assen heeft wat te bieden: daar hebben wij geen FOC voor nodig

Foto: Assercourant / assercourant.nl

Afgelopen donderdag besprak de gemeenteraad het raadsvoorstel van het college van B&W om een Factory Outlet Centre bij de TT baan mogelijk te maken. De SP is heel duidelijk: Geen FOC maar aandacht naar onze binnenstad.

Lees verder
18 december 2015

SP zegt nee tegen Outlet in Assen

Foto: SP

Afgelopen donderdag debatteerde de gemeenteraad van Assen voor de eerste keer over het beoogde Factory Outlet Centrum (FOC) bij Assen-Zuid.
De afgelopen periode is er heel veel over gesproken. Er is een onderzoek gedaan, er zijn diverse hoorzittingen gehouden door de gemeenteraad, er is een informatieavond georganiseerd door oa. het MKB Binnenstad. Nu was de gemeenteraad aan zet en kon aangeven wat zij van belang vinden.

Lees verder
14 december 2015

IJsbaan Assen: toch nog geen miljoenen volgens college

Foto: ANP

Afgelopen maand stelde de SP schriftelijke vragen over het IJsbaancomplex in Assen. Burgemeester Out vertelde in de media dat de gemeente Assen enkele miljoenen wilde investeren. Dit zonder onderbouwde plannen, zonder de raad hierin te kennen, en zonder dat er geld beschikbaar is. Wat de SP betreft een slechte zaak.

Lees verder
7 december 2015

SP: Gemeente Assen handelt in strijd met regels rond WMO

Foto: Martin van Rijn / 2015 YouTube

De gemeente Assen houdt zich volgens de Asser SP fractie niet aan de regels rond de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Na eigen onderzoek en een brief van staatssecretaris van Rijn hierover trekt de SP opnieuw aan de bel.

Lees verder
17 november 2015

SP stelt vragen over miljoenen voor ijsbaan Assen

Foto: dvhn.nl

De SP-fractie heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over de uitspraak van burgemeester Out in de media dat Assen bereid is om enkele miljoenen op tafel te leggen voor de realisering van een ijsbaan in Assen. Dit lijkt namelijk zeer tegenstrijdig met de vastgestelde begroting en uitspraken eerder deze maand door het college.

Lees verder
7 november 2015

Algemene beschouwingen in Assen

Foto: SP

Afgelopen week waren de algemene beschouwingen in de gemeenteraad van Assen. Het moment waarop de plannen van het college voor 2016 en verder worden besproken. De SP fractie vroeg hierin aandacht voor onder andere de volgende zaken:

Lees verder
30 oktober 2015

Monique Veldhuizen-Knapper geïnstalleerd als plaatsvervangend raadslid

Foto: SP

Donderdag heeft Burgemeester Out Monique Veldhuizen-Knapper geïnstalleerd als plaatsvervangend raadslid voor de SP in Assen. Zij kan vanaf nu in informerende en opiniërende vergaderingen namens de SP het woord voeren.

Lees verder
19 oktober 2015

Eerste kamer eist extra geld voor veiligheid en justitie

Foto: SP

De Eerste Kamer waarschuwt het kabinet voor een frontale botsing in december als de begroting voor veiligheid en justitie niet wordt aangepast. Een motie van CDA en SP kreeg tijdens de algemene beschouwingen in de Senaat over de begroting voor 2016 een ruime meerderheid. Alleen VVD en PvdA stemden tegen. De strijd voor het openhouden van de rechtbank in Assen krijgt hiermee steun van de Eerste Kamer.

Lees verder
3 september 2015

Opening Vredesweek zaterdag 19 september in Vanderveen Assen

Van zaterdag 19 september tot en met zondag 27 september vindt de Vredesweek Assen 2015 plaats. Gedurende de Vredesweek is er vrijwel elke dag een activiteit die de bezoekers en deelnemers bewustmaakt van wat vrede is. Ook door te zien en te ervaren wat het betekent om in omstandigheden te verkeren van oorlog en geweld of die het gevolg daarvan zijn.

Lees verder

Pagina's