h
22 mei 2015

Eerste monitor sociaal domein

De gemeenteraad besprak donderdag de eerste monitor sociaal domein. Hierin beschrijft het college wat de stand van zaken is met betrekking tot de veranderingen in de zorg.

Lees verder
13 mei 2015

SP Assen: College B&W moet thuiszorg steunen

De SP Assen vindt dat het College van B&W de thuiszorgmedewerkers van TSN Thuiszorg moet steunen. De grootste thuiszorgorganisatie van het Noorden, TSN thuiszorg, heeft 650 ontslagen en een loonverlaging aangekondigd. Gisteren is bij 76 Asser thuiszorgmedewerkers ontslag aangezegd.

Lees verder
30 april 2015

Monique Knapper geïnstalleerd als tijdelijk raadslid

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 30 april is Monique Knapper geïnstalleerd als tijdelijk SP raadslid. Ze vervangt Dennis Boon die wegens gezondheidsproblemen een tijdje niet actief kan zijn.

Dennis Boon zal na de zomer hopelijk weer voldoende zijn hersteld om het raadslidmaatschap op te kunnen pakken. Tot die tijd neemt Monique Knapper de taken waar. Monique is geen onbekende in de SP Assen. Ze is al vele jaren actief, onder andere als bestuurslid en penningmeester van de afdeling.

Lees verder
16 april 2015

Buurthuis voor wijk de Lariks voorgoed verloren

In een gesprek op maandag 13 april jongstleden deed het actiecomité "Behoud de Steiger" nog een laatste poging om wethouder Wiersema ervan te overtuigen dat Buurthuis de Steiger open moet blijven. Raadslid Alie Dekker was bij het gesprek aanwezig: "Het was de laatste poging om een centrale, laagdrempelige ontmoetingsplek voor de wijk de Lariks te behouden. Zeker met het oog op de toekomst, waar bewoners steeds meer zelf moeten organiseren op het gebied van zorg en welzijn, vinden wij het heel onverstandig om een buurthuis te sluiten",  aldus Dekker.

Op 1 juli gaan de deuren van de Steiger voorgoed dicht. Peter van de Bunt, woordvoerder van het actiecomité, is zwaar teleurgesteld: "De Steiger had gerust met wat schilderwerk en kleine reparaties nog jaren open kunnen blijven. We hadden al twee timmermannen uit de wijk bereid gevonden om kosteloos reparaties te verrichten. Er is niet voor 8 ton achterstallig onderhoud maar het is een berekening voor het grotendeels slopen en weer opbouwen van het gebouw".

Lees verder
9 april 2015

Buurthuis De Steiger op rand van afgrond

In het vragen halfuur van de raad van afgelopen donderdag heeft raadslid Alie Dekker mondelinge vragen gesteld over de op handen zijnde sluiting van de Steiger. De wethouder bleef bij het standpunt dat de Steiger per 1 juli dicht moet.

Van de andere partijen kwam ook geen bijval voor de oproep van de SP om buurthuis de Steiger te behouden voor de wijk de Lariks. 

Lees hieronder haar bijdrage:

"We vragen als overheid op het gebied van zorg en welzijn een totale omwenteling in denken en doen van onze inwoners. Ze moeten zelf activiteiten ontplooien. Elkaar ontmoeten, ze moeten betrokken zijn bij hun wijk. Dat is een proces wat je niet 1,2,3 kunt afdwingen. Dat moet groeien en vergt tijd en geduld en dat kun je als terugtrekkende overheid op een positieve manier ondersteunen. Ook het in stand houden van de fysieke infrastructuur, een buurthuis, is daarbij heel erg belangrijk.

Lees verder
6 maart 2015

SP staat niet te juichen over verzelfstandiging openbaar basisonderwijs

In de opiniërende vergadering van de raad van 5 maart werd gesproken over de verzelfstandiging van Plateau openbaar basisonderwijs. De SP stond als enige niet te juichen bij het voornemen om het openbaar basisonderwijs te verzelfstandigen. Raadslid Alie Dekker: "Ik was eerlijk gezegd erg verrast dat iedereen zo enthousiast was en gelijk kiest voor de meest vergaande bestuursvorm. Met de keuze voor een stichting met Raad van Toezicht kan de gemeente alleen nog ingrijpen als er sprake is van ernstige taakverwaarlozing of handelen in strijd met de wet."

Lees verder
6 maart 2015

SP wil echte oplossing voor medewerkers en cliënten Hofstede

Tijdens de raadsvergadering op 5 maart diende de PvdA een motie in over de stopzetting van de subsidie van de Hofstede en daarmee het ontslag van medewerkers en verdwijnen van re-integratieplekken.

SP fractievoorzitter Broekema: "wij leggen ons niet neer bij dit besluit. Medewerkers zijn niet zomaar werkzaam bij de Hofstede, het is ongelofelijk waardevol wat deze stichting doet en heeft gedaan voor Assen. Er dreigen nu mensen tussen wal en schip te vallen en dit staat haaks op alles wat constant door het college is beloofd. Wij zien om ons heen steeds meer de voor veel mensen verschrikkelijke gevolgen van de enorme bezuinigingen van dit kabinet op het sociaal domein. Ook zien we de effecten van een college dat hier zelf geen euro extra in wilde investeren, maar wel vele miljoenen wil vrijmaken voor hun prestigeprojecten. Dit is ontzettend wrang voor vooral de medewerkers en mensen in een traject bij de Hofstede."

Lees verder
5 maart 2015

SP dient met VVD motie in om betaald parkeren 's avonds terug te draaien

De SP dient vanavond met de VVD een motie in om het betaald parkeren in de binnenstad in de avonden en op zondag terug te draaien. De afgelopen maanden kreeg de SP veel klachten van inwoners en ondernemers over het betaald avondparkeren. Het zorgt voor een verlaten stadscentrum en voor ondernemers die afhankelijk zijn van bezoekers in de avonden voor grote problemen.

SP raadslid Erik van Eekelen: "we moeten niet afwachten tot de evaluatie over een jaar maar nu de geconsteerde problemen oplossen. Het Mkb wordt de dupe van dit beleid, inwoners hebben grote moeite, dit zijn zaken die we nu moeten aanpakken."

Lees verder
26 februari 2015

Van de zotte dat St. Hofstede en mensen zo aan de kant worden gezet

De SP in Assen is verbolgen over het nieuws dat stichting de Hofstede gedwongen is zich op te heffen door het stopzetten van gemeentelijke subsidie. De vele mensen die daar in een traject richting werk zitten moesten het nieuws zelfs uit de media halen. Assen krijgt straks een mega groot en peperduur milieu educatief centrum, maar voor de mensen lijkt geen plek. Onbegrijpelijk volgens de partij. De partij heeft inmiddels vragen gesteld aan het college.

Lees verder
13 februari 2015

Verkiezingsposters geplakt

Foto: SP

De verkiezingen komen er aan. Woensdag 18 maart is het weer zover en kunnen inwoners hun stem uitbrengen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten. De SP heeft in Assen de verkiezingsborden weer beplakt. 

Reken af! is de heldere boodschap die op de posters staat. Reken af met met het kabinetsbeleid van PvdA en VVD, reken af met de neppositie zoals van D66 die dit beleid mede mogelijk maakt, en zorg voor een sterk sociaal geluid in het Drents parlement. 

Een stem op de SP op 18 maart telt 3x: Een stem op de SP in de Staten van Drenthe, een stem voor een sterke SP in de Eerste Kamer en een stem tegen dit kabinet!

Lees verder

Pagina's