h

SP ‘nu de gemeenschappelijke regeling Alescon beëindigen kan echt niet’

17 januari 2018

SP ‘nu de gemeenschappelijke regeling Alescon beëindigen kan echt niet’

De raadsfractie heeft schriftelijke vragen gesteld over Alescon. Raadslid Alie Dekker wil dat het besluit om de gemeenschappelijke regeling Alescon te beëindigen wordt uitgesteld. De fractie vindt dat de gemeente Assen verantwoordelijk was voor de getroffen groep arbeidsgehandicapten en wil eerst excuses en nader onderzoek.

Dekker wil onder andere weten of Alescon ten onrechte bonussen en subsidies heeft ontvangen. Alescon was 100% aandeelhouder van meerdere BV’s. De bonus begeleid werk ad 3000,- euro per fte was bedoeld voor elke gerealiseerde begeleid werken plaats bij een reguliere werkgever.

Donderdag spreek te raad van Assen in een opiniërend debat over de beëindiging van de gemeenschappelijke regeling Alescon. De colleges van de zes deelnemende gemeenten hebben dit besluit al genomen maar moeten formeel nog toestemming vragen aan de afzonderlijke raden. De raden kunnen alleen weigeren als dit collegebesluit in strijd is met het recht en het algemeen belang.

De SP in Assen hoopt dat ook de andere gemeenteraden op de rem trappen en hun raadsvoorstel tot nader orde terug sturen naar hun colleges.

U bent hier