h

Toespraak van Jannie Drenthe, fractieleider SP Assen, tijdens het duidingsdebat in de gemeenteraad

31 maart 2018

Toespraak van Jannie Drenthe, fractieleider SP Assen, tijdens het duidingsdebat in de gemeenteraad

Voorzitter, raad, aanwezigen,

Fijn om hier voor de eerste keer voor u te staan als vertegenwoordiger van inwoners van de gemeente Assen.
Ik wil hier dan ook beginnen met het bedanken van alle kiezers die vorige week hun stem hebben laten horen. En ik feliciteer de winnaars en nieuwkomers: GroenLinks, CU, VVD en 50plus.

De SP heeft helaas een zetel verloren, maar wij, de nieuwe fractie met Martine en Aaldrik en ik zelf, hebben er zin in. En wij zullen ons de komende vier jaren gemotiveerd en solidair inzetten voor onze stad. De SP heeft deze solidariteit, motivatie en inzet de afgelopen vier jaar ook laten zien in deze raad. Wij bouwen door op een stevig fundament.

De uitslag laat zien dat in de zetelverdeling van de nieuwe raad de partijen dicht bij elkaar liggen, de CU als grootste partij 5 zetels, dan 4 partijen met vier zetels en vier partijen met drie zetels.
Voor een getalsmatige meerderheid zijn minstens 4 partijen nodig. Maar deze uitslag en vooral onze stad Assen vraagt om meer dan een rekensom.
Er liggen een aantal parallellen in de verkiezingsprogramma’s en een aantal thema’s die veel aandacht vragen: bijvoorbeeld de ontwikkeling van de binnenstad, met een aangepast parkeerbeleid.
Duurzaamheid, voldoende en kwalitatief goede zorg bereikbaar voor iedereen, (soms al derde generatie) armoede (kinderen mogen niet in armoede opgroeien), werk, schuldenproblematiek en het voorkomen van schulden, eenzaamheid, meedoen/participatie en voldoende woningen voor lage en middeninkomens.
Dit zijn ook voor de SP belangrijke thema’s waar we ons ook de komende vier jaar voor in willen blijven zetten. Waar we ook bij andere fracties raakvlakken zien, waar volgens ons kansen liggen.
Onze verkiezingsboodschap was: Voor Elkaar, Voor Assen. We kunnen het niet alleen. We moeten het samen doen. In deze raad, maar vooral: samen met onze inwoners.
Voor de SP is dan ook niet alleen belangrijk dát we met deze onderwerpen aan de gang gaan. Wij vinden het ook belangrijk HOE we met deze en andere thema’s aan de gang gaan. Niet alleen het WAT maar ook het HOE.

De SP heeft dan ook de brief van de CU positief ontvangen.
Wij willen graag een bijdrage leveren aan bestuurlijke vernieuwing.
Bij een opkomst van ruim 55% bij deze verkiezingen zal het een uitdaging voor de raad en het college worden om meer inwoners te betrekken in het meedenken en meepraten over wat er speelt in wijken.
En welke verwachtingen mensen hebben van hun gemeente.
En wat ze zelf willen en kunnen. Burgerinitiatieven. Goede informatie, goede communicatie en vooral goed luisteren is van groot belang.

En hoe bereiken we de inwoners die hun vertrouwen hebben verloren?
Hoe zorg je dat ze weer mee willen doen? Mee willen praten?
De oude raad heeft al een begin gemaakt door een nieuwe werkwijze voor te stellen. De nieuwe raad gaat hiermee experimenteren.
De SP is een groot voorstander van het uitproberen van verschillende vormen van lokale democratie, daar wil ook de fractie zich de komende vier jaren vol voor inzetten. Wij stellen gelijkwaardigheid, transparantie en samenwerking hierin centraal.

Voor de SP is het belangrijk dat we niet over mensen praten maar met mensen. Daar sluiten we niemand uit, iedereen is nodig en iedereen mag gehoord worden. Wij zoeken de menselijke maat in omgang met elkaar, met anderen en dus ook met onze inwoners.
Naast de inhoudelijke opgaven die ik al eerder noemde zal dit een belangrijke pijler van het nieuwe Gemeentebestuur moeten worden. Een gemeentebestuur waarin de SP ook bereid is om in mee te besturen.
Een gemeentebestuur dat volgens ons stabiel, evenwichtig, empathisch, en met een breed draagvlak aan de slag zou moeten gaan.

Voorzitter, met vertrouwen gaan we de komende periode graag verder met elkaar hierover in gesprek, en aan de slag.

Ik dank u wel.

U bent hier