h

Voor senioren: gezelligheid en appartementen in het centrum

29 april 2024

Voor senioren: gezelligheid en appartementen in het centrum

Bewoners van het centrum van Assen hebben bij de SP aangegeven, dat zij een stukje gezelligheid in hun wijk missen. Voorheen konden zij terecht bij de “Kloosterhof” voor een kop koffie, een praatje en activiteiten voor senioren. Hiervan werd veel gebruik gemaakt: wekelijks waren er 33 activiteiten en kwamen er 150 mensen. Sinds 2015 is dit helaas niet meer mogelijk door verkoop van dit gebouw door de gemeente Assen.

Sinds die tijd wordt een dergelijke ontmoetingsplek in de wijk erg gemist. De SP wil graag, dat voor deze doelgroep iets wordt gedaan en denkt hierbij aan een nieuwe bestemming voor “Huize Tetrode”. De provincie Drenthe heeft dit monumentale pand aan de Brink sinds 2022 te koop staan. Hier zouden naast een ontmoetingsplek ook appartementen voor senioren kunnen worden gerealiseerd. Bijkomend groot voordeel is, dat de (huur-)woningen die zij verlaten, beschikbaar komen voor gezinnen.

Wat de SP betreft leent Huize Tetrode zich uitstekend voor ook zo’n onderzoek en zo’n experiment als van Actium, in Assen. Ouderen verleiden hun grote woning in de sociale huur in te ruilen voor een sociale huur appartement midden in de stad, met tuin. Zij maken dan in de wijken plaats voor gezinnen, die zitten te springen om woonruimte.

De SP-fractie stelt de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Onderschrijft het College de hierboven geschetste mogelijkheden van Huize Tetrode?
  2. Is het college het eens met de SP dat sociale huur appartementen voor senioren de doorstroming van senioren naar kleinere woningen met achterlaten van grote woningen voor gezinnen zal bevorderen?
  3. Is het college bereidt de mogelijkheden van sociale huur appartementen voor senioren in Huize Tetterode te onderzoeken?
  4. Het college stelt dat het centrum ook een wijk is, net als Marsdijk en Kloosterveen. Het centrum heeft nog geen ontmoetingsplek. Is het college bereid in dit onderzoek ook de mogelijkheid van een, voor iedereen toegankelijke, ontmoetingsruimte voor senioren op de beneden etage te onderzoeken?

U bent hier