h

Nieuws uit 2014

5 december 2014

SP opent meldpunt zorg Assen

Op zaterdag 6 december 2014 opent de SP Assen een meldpunt voor inwoners van Assen.

Het Meldpunt Zorg Assen wil een platform bieden aan al diegenen die te maken hebben of krijgen met de gevolgen van de decentralisaties van de zorg.  

Vanaf 1 januari 2015 vinden de zogeheten decentralisaties van de zorg plaats. Gemeenten worden dan verantwoordelijk voor de zorg. Dit gaat gepaard met forse bezuinigingen. In Assen is dit bijvoorbeeld al zichtbaar aan het worden doordat het college de huishoudelijke zorg wegbezuinigd.

SP-fractievoorzitter Jan Broekema licht toe: "Het is tijd de problemen bij de overgang naar het nieuwe systeem in kaart te brengen. Het is belangrijk om te onderzoeken waar het mis gaat of juist goed loopt. Met dit meldpunt zorgen we dat we op de hoogte zijn van hoe de decentralisaties uitpakken en kunnen we het college en de raad erop aanspreken als het beleid niet werkt of slecht uitgevoerd wordt."

Lees verder
11 november 2014

Stel een vraag aan een raadslid

De SP stond zaterdag 8 november op het Koopmansplein om vragen te beantwoorden. Meerdere mensen kwamen langs om vragen te stellen over de veranderingen in de zorg. Waarom heb ik nog geen brief van de gemeente gekregen? Mijn familie woont over ver en ik kan echt mijn hulp niet zelf betalen, hoe moet dat nou? Wanneer krijg ik een keukentafelgesprek? Ook vragen over te snel rijden en modelvliegtuigjes in Ubbena kwamen voorbij.

Lees verder
6 november 2014

SP opent meldpunt "HUUR TE DUUR"

In twee jaar tijd zijn de huurprijzen met ruim 9 procent gemiddeld gestegen. ‘Dit is een rechtstreeks gevolg van het kabinetsbeleid,’ stelt SP-Kamerlid Sadet Karabulut. ‘Ik hoor steeds vaker dat mensen hun huur niet meer kunnen betalen. Deze signalen worden door het kabinet weggewimpeld. Ik wil samen met huurders van wie de huur te duur is, knokken voor betaalbaar wonen. Daarom openen we vandaag het meldpunt 'Huur te Duur'. Via dit meldpunt kunnen huurders hun ervaringen delen. Met de antwoorden kunnen we de minister de dramatische gevolgen van zijn beleid laten zien. Daarom roep ik alle huurders op om met hun verhalen te komen.’

Lees verder
24 oktober 2014

Verordeningen WMO en Jeugdwet krijgen geen steun van SP

De SP fractie heeft afgelopen donderdag niet ingestemd met de verordeningen voor de WMO en Jeugdzorg. De Kadernota’s zaten vol goede punten en mooie woorden, in de verordeningen moet de uitwerking worden geregeld. Voor de SP waren beide verordeningen echter zwaar onvoldoende.

De raad delegeert alles, het college krijgt een vrijbrief om deze zeer ingrijpende veranderingen naar eigen goeddunken uit te voeren. Het eerste voorbeeld lag al op tafel. Het college besloot direct om de huishoudelijke hulp in Assen voor 1000 gezinnen af te schaffen. De SP diende dan ook een motie in om dit te voorkomen. Daarnaast diende de SP samen met andere partijen moties en amendementen in, of steunden wij deze.  

Lees verder
24 oktober 2014

SP: parkeren Veemarkt blijft gratis

De raad sprak donderdagavond over het nieuwe parkeerbeleid. Het college wil een aantal ingrijpende aanpassingen doen. De SP staat hier zeer kritisch tegenover.

Zo stelde de SP voor het parkeren op het Veemarktterrein, in tegenstelling tot het college, gratis te houden. SP raadslid Erik van Eekelen:  "Zoals men weet was dit een van de punten in ons verkiezingsprogramma en daar hebben wij goede redenen voor. Zoals wij dagelijks kunnen zien wordt er door veel mensen gebruikt gemaakt van dit terrein. Werknemers in het centrum, mensen die van het OV gebruik maken, klanten van de middenstand en detailhandel die lowbudget parkeren en zo de “loop” in de Rolderstraat en de Citadel stimuleren. De SP wil al deze gebruikers niet benadelen door ze op kosten te jagen en vindt dit een stap te ver in het voorstel. Bovendien willen wij juist het bezoek aan onze stad stimuleren. Bijzonder is het wel:  Assen investeert miljoenen in de bereikbaarheid van de stad en doorstroming van het verkeer door een dure FlorijnAs maar stoppen in het centrum wordt betalen."

Lees verder
22 oktober 2014

SP wil huishoudelijke zorg in Assen behouden

De SP fractie komt in de raad van a.s. donderdag met een motie om huishoudelijke zorg in Assen te behouden. Het college van B&W stelt namelijk voor om de huishoudelijke hulp per 1 mei 2015 af te schaffen als maatwerkvoorziening. Mensen moeten vanaf dan zelf opdraaien voor de kosten, en alleen voor een beperkte groep inwoners op het minimum blijft er wat bijzondere bijstand mogelijk.

Lees verder

Pagina's

U bent hier