h

Nieuws uit 2003

16 december 2003

SP wil onderzoek naar subsidie binnenvaart i.p.v. domweg meer asfalt

Assen neemt deel aan het project Regiovisie, een overleg tussen Groningen en Drenthe dat gaat over woningbouw, verkeer en vervoer en het groen. In de commissie Fysieke Infrastructuur is hier woensdag 10 december over gepraat en met name de Asser inbreng kwam ter sprake. De SP stelde voor om in de nota op te nemen: een studie over het gebruik van kanalen voor vracht- en goederenvervoer.

Lees verder
16 december 2003

Asser College heeft geen vertrouwen in Assenaren

De Asser begraafplaatsen raken vol en tussen wijken en gemeente is geen goede communicatie.
In de commissievergadering van vorige week liet het college weten een nieuw beleidsplan te willen opstellen voor de toekomst van de Asser begraafplaatsen. Voor de laatste rustplaats gaat ruimtegebrek een rol spelen. Omdat het gaat om graven van Assenaren en het ook een stuk historie is van deze gemeente, is dit een gevoelig punt en moet hier zorgvuldig mee om worden gegaan.

Lees verder
15 december 2003

SP vraagt CDA-Assen invloed uit te oefenen op 2e Kamer vanwege uitgeprocedeerde asielzoekers

De SP-Assen heeft in een brief aan de CDA-wethouder en -fractie gevraagd invloed uit te oefenen op hun fractie in Den Haag. Het gaat om een grote groep asielzoekers die binnenkort op straat dreigen te worden gezet. Ook in Assen kunnen we te maken krijgen met mensen, die zonder enig inkomen en zonder dak boven het hoofd in de stad zullen ronddolen. Het CDA, als regerende partij, kan hier iets aan veranderen: geef alle asielzoekers die al vijf jaar of langer 'in procedure' zijn, generaal pardon.

Lees verder
15 december 2003

Verliezende eend als winnaar uit de bus

Binnenkort is het weer Kerstmis. Tijd om ook een feestelijke maaltijd te gebruiken. Veel mensen willen dan 'iets anders dan anders'op tafel en kiezen dan eend...

Lees verder
10 november 2003

De asser burgers moeten de broekriem aantrekken, maar de gemeente wil wel ruim een miljoen extra!

Verhoging van de OZB voor huiseigenaren; verlaging van subsidies; minder geld voor het ICO; geen vervanging meer voor versleten speeltoestellen. Dit zijn enkele voorbeelden van bezuinigingen die het gemeentebestuur zal uitvoeren. Dit als reactie op het afknijpen van de geldstroom van de overheid. De gemeente Groningen weigert de overheidskorting door te berekenen aan de burgers en heeft aangekondigd 12 miljoen euro op het eigen ambtenarenapparaat te zullen bezuinigen. Assen daarentegen kondigde extra kosten aan voor o.a. organisatieaanpassing, verbetering interne communicatie, nieuwe loketten, enz.

Lees verder
9 november 2003

Begroting najaar 2004: gemeente spreekt zich uit tegen beleid van kabinet

Op maandag 3 november en donderdag 6 november zijn de traditionele najaarsbesprekingen over de Asser begroting weer begonnen. De SP begrijpt dat met een verslechterende economie de broekriem aangehaald moet worden. Ook het regeringsbeleid maakt het de gemeenten niet gemakkelijk: de bijdragen aan de gemeenten worden stukken minder. Toch was er voor Marijke van den Broek in de Asser begrotingsstukken één lichtpuntje: B&W verklaarde dat zij het niet eens zijn met de beleidslijn van het kabinet!

Lees verder

Pagina's

U bent hier