h

Nieuws uit 2004

29 december 2004

Amendement Controle Peuterspeelzalen kreeg weinig steun

In de raadsvergadering van 9 december bracht de SP een amendement in waarin zij de hygiëne- en veiligheidscontrole goed geregeld wilde zien. In het amendement stelde de SP voor om in plaats van het woordje 'periodieke controle', 'minimaal jaarlijkse controle' te schrijven.

Lees verder
29 december 2004

SWA-directeur stelt huurders gerust... voorlopig

SWA-directeur, de heer Stol, zegt dat de huurder zich voorlopig geen zorgen hoeven te maken over extreme huurverhogingen. Zelfs de jaarlijkse huurverhoging in juli 2005 zal lager uitvallen dan andere jaren. Deze keer zullen de huren slechts 2% omhoog gaan.

Lees verder
30 november 2004

Tweede servicebus in Assen

Assen krijgt een tweede servicebus. In de commissievergadering van afgelopen woensdag waren alle partijen overtuigd van het succes van de eerste servicebus, die inmiddels al weer een jaar rondrijdt. Er mocht dus ook geld worden vrijgemaakt voor een tweede bus. Deze bus zal de wijken Pittelo en Baggelhuizen aandoen. De SP vindt het een goed idee, maar er moet wel een kanttekening bij worden geplaatst.

Lees verder
30 november 2004

Assen verdient een veilig peuterspeelzaalwerk

Veiligheid is belangrijk. In huis zorg je ervoor dat gevaarlijke stoffen goed worden opgeborgen en je zeker ruimtes waar kinderen verblijven, regelmatig schoonmaakt. Iedereen weet dit, ook raadsleden uit Assen kunnen dat onderschrijven. Erg vreemd dat dan, wanneer het niet gaat om hun eigen woonplek maar om peuterspeelzalen in Assen, het voor deze raadsleden ineens erg oninterresant wordt.

Lees verder
22 november 2004

10 Oktober

Herfst, storm in de landelijke politiek, een gezellige ruimte, een stapel jaarverslagen, een groep SP leden, een toneelstuk over vrouwenrechten... Kortom; de ledenvergadering van SP Assen.

Lees verder
19 november 2004

SP biedt als enige wel een sociaal alternatief

Maandag 9 en Donderdag 11 november is de begroting voor 2005 en de meerjarenbegroting tot en met 2008 in de Asser raad besproken. Het college van B&W deed voorstellen tot drastische bezuinigingen, waaronder op het wijkwerk, maatschappelijk werk, ICO, de bibliotheek en het ouderenwerk.

Lees verder

Pagina's

U bent hier