h

Nieuws uit 2020

18 december 2020

Ondersteuning in Assen gedupeerde ouders toeslagenaffaire

Foto: sp.nl

De SP fractie heeft vragen gesteld aan het college over gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire in Assen. De fractie wil hen zo optimaal mogelijk ondersteunen en wilde dat de 750 euro aan compensatie ook daadwerkelijk bij deze ouders terecht zou komen. Het college heeft deze week de vragen beantwoord en de SP is hier tevreden over.

SP fractievoorzitter Jannie Drenthe: “Goed om te horen dat het college direct actie heeft ondernomen, een meldpunt voor ouders heeft ingericht en alles op alles zet om juist deze getroffen ouders goed te ondersteunen.”

Lees verder
30 september 2020

SP wil betere buurtbetrokkenheid Klenckestraat

De afgelopen maanden is de SP fractie opnieuw met inwoners van de Klenckestraat en omgeving in gesprek gegaan over hun buurt. Hieruit kwam naar voren dat veel inwoners overlast ervaren vanuit zorglocaties in hun buurt. Zorgen zijn er over het gebruik en dealen van softdrugs en geluidsoverlast. Daarnaast is er onvrede over de plek waar de gemeente in de nieuwbouwplannen een speeltuin wil realiseren. Hierover stelt de fractie vragen aan het college van B&W.

De SP-fractie vindt al jaren dat inwoners in deze buurt beter gehoord en betrokken moeten worden bij hun directe omgeving. De fractie stelt daarom nu voor om een periodiek afstemmingsoverleg te organiseren in de buurt. Hierin zitten bewoners, gemeente, Actium, projectontwikkelaar en beslissingsbevoegde medewerkers van de zorgorganisaties. Daarnaast wil de fractie een betere en door inwoners gedragen oplossing voor de speeltuin in de buurt.

Lees verder
14 september 2020

SP positief over corona aanpak college

Geen huurverhogingen, extra steun voedselbank, kwijtschelding van huur van buurtcentra en sport, snelle uitvoering tijdelijke ondersteuning zzp-ers. Een paar goede maatregelen die het college, waar de SP deel van uitmaakt, heeft genomen om de coronacrisis het hoofd te bieden.

De gemeenteraad besprak donderdag de corona aanpak van het college. SP fractievoorzitter Jannie Drenthe: "We zien dat het college goed in contact is met de Asser samenleving. Wethouders hebben buurtcentra bezocht, ondernemers en sportclubs gesproken en zelfs gebeld met mantelzorgers om te vragen of ze meer ondersteuning nodig hebben. Er wordt een goed en redelijk volledig beeld geschetst, met een goede analyse op wat nodig is.
Maatregelen worden genomen om basisvoorzieningen overeind te houden. Dit is wat wij verwachten en willen zien. Oplossingen voor ontstane knelpunten."

Lees verder
19 juni 2020

SP wil plek en financiële ondersteuning voor jongereninitiatief

In Assen is er te weinig voor jongeren te doen. Een groep jongeren heeft ideeën om dit te verbeteren. De SP ondersteunt deze oproep en stelde vanavond vragen aan de wethouder hierover in de Asser gemeenteraad.

De afgelopen weken is het jongereninitiatief New Wave volop in de aandacht geweest. Afgelopen jaar heeft ROOD, de jongerenorganisatie van de SP, onderzoek gedaan onder jongeren over wat er onder jongeren in Assen leeft. Daaruit kwam een eenduidig beeld naar voren. Veel jongeren gaven aan dat er niks voor hen in Assen te doen is: zij willen een eigen plek in Assen. Ook de enquête die New Wave heeft gedaan is in korte tijd meer dan 1000 keer ingevuld en laat hetzelfde beeld zien. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. De socialisten voerden daarom al eerder actie voor een hangplek voor de Asser jeugd.

Lees verder
11 juni 2020

SP wil oplossing voor scootmobielgebruikers zonder vervoer

De SP-fractie heeft vandaag vragen aan het college gesteld over het feit dat inwoners met een scootmobiel niet meer gebruik kunnen maken van een taxi in het kader van de WMO.  

Omdat mensen uit de scootmobiel geholpen worden bij het instappen en omgekeerd bij het uitstappen zijn er veel contactmomenten. Volgens landelijke brancherichtlijnen mag dit niet. Mensen in een rolstoel kunnen wel mee omdat zij met rolstoel en al de taxi ingereden kunnen worden.

Lees verder
22 mei 2020

SP Assen in actie tegen huurverhogingen

De SP in Assen komt in actie tegen de huurverhogingen die de komende maand bij veel huurders van een sociale of particuliere huurwoning op de mat vallen. Vandaag werd een oproep van de lokale SP naar 25 verhuurders in Assen verstuurd waarin verzocht wordt dit jaar de huren niet te verhogen.

SP fractievoorzitter Jannie Drenthe: wij vinden 0% is genoeg. Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur. En velen krijgen het nu nog moeilijker, omdat op dit moment veel huishoudens in Nederland door de coronacrisis te maken hebben met een terugval in inkomsten. Maar ondertussen gaan de huren per 1 juli voor velen nog verder omhoog. De SP start daarom de actie: '0% is genoeg'.

Naast deze oproep volgen de komende weken nog meer acties waarin de SP samen met de huurders opkomt voor betaalbare wonen in Assen.

Voor meer informatie graag contact opnemen met SP fractievoorzitter Jannie Drenthe 06-43714155

Lees verder

Pagina's

U bent hier