h

Nieuws uit 2014

14 februari 2014

Hebben wij een date?

 
Valentijnsdag was voor de SP aanleiding om op het station in Assen mensen te verleiden tot het maken van een date met de SP. Om de inwoners alvast warm te maken voor onze campagne vroeg de partij: "Hebben wij een date op 19 maart?".
Lees verder
27 januari 2014

SP presenteert verkiezingsprogramma

Vandaag presenteert de SP Assen haar verkiezingsprogramma voor de raadsverkiezingen van 19 maart 2014.

Na jaren van verkeerde keuzes in de Asser politiek vindt de SP dat het tijd wordt voor een 100% sociaal Assen. Een Assen waar gekozen wordt voor voldoende betaalbare woningen. Een Assen waar gekozen wordt voor toegankelijke zorg en betere sociale voorzieningen. Een Assen waar geld voor de zorg en minima ook echt daaraan wordt uitgegeven en niet verdwijnt in andere projecten. Maar bovenal een Assen waar eerst en vooral gekozen wordt voor de mensen.

Lees verder
24 januari 2014

SP wil opheldering over thuiszorg door bijstandsgerechtigden

De SP fractie is verontwaardigd over het plan van het College om bij wijze van experiment in Assen uitkeringsgerechtigden in te zetten als thuiszorgmedewerkers en heeft een reeks aan vragen gesteld.

Onder het mom van werkervaring opdoen worden, zoals nu lijkt uit de informatie vanuit het college, mensen ingezet als thuiszorgmedewerker en moeten ze in gezinnen die zorg nodig hebben gaan schoonmaken en strijken met behoud van uitkering.

Lees verder
17 januari 2014

SP stemt tegen motie zondagsopenstelling

De SP fractie heeft tijdens de raadsvergadering van 16 januari tegen de motie van GroenLinks/Plop gestemd die besluit om toe te staan dat winkels in heel Assen op zondag open gaan. Voor de SP zijn de volgende punten belangrijk:
 
Het is voor de maatschappij goed om een collectieve rustdag te hebben. Om niet constant bezig te zijn met consumeren, met werk, maar juist ook tijd te hebben voor sociale zaken, gezin, sport etc. 
 
Wij laten niet alles aan de markt over, dan geldt het recht van de sterkste/grootste/rijkste. Juist de overheid kan en moet opkomen voor alle belangen. Door een vrije zondagsopenstellingen worden bv onvoldoende rekening gehouden met de kleine ondernemers. Voor hen is het vaak onmogelijk om open te gaan. Maar als ze niet meedoen dan verliezen ze omzet, en kost het hun kop. En voor een aantrekkelijke stad zonder leegstand en met behoud van werkgelegenheid hebben we hen juist hard nodig.
Lees verder
17 januari 2014

Evaluatie armoedebeleid

Op verzoek van de SP is de evaluatie van het Asser armoedebeleid op de agenda van de raad gezet. De SP ziet de laatste maanden een schrikbarende negatieve ontwikkeling als het gaat om mensen die grote problemen ondervinden, in diepe armoede terecht komen. We maken ons grote zorgen over wat dit doet met deze mensen, en in het bijzonder met de kinderen die het aangaat.
Lees verder
2 januari 2014

Groningers in opstand

Groningen wordt leeggezogen.......Fabrieken sluiten........mensen worden belazerd door de overheid.....Nederland verrijkt zich met het Groninger gas. Kijk voor meer info op de Facebook-community "Groningers in opstand".

Lees verder

Pagina's

U bent hier