h

Evaluatie armoedebeleid

17 januari 2014

Evaluatie armoedebeleid

Op verzoek van de SP is de evaluatie van het Asser armoedebeleid op de agenda van de raad gezet. De SP ziet de laatste maanden een schrikbarende negatieve ontwikkeling als het gaat om mensen die grote problemen ondervinden, in diepe armoede terecht komen. We maken ons grote zorgen over wat dit doet met deze mensen, en in het bijzonder met de kinderen die het aangaat.
 
De SP mist in deze evaluatie dit besef bij het college. Men is heel tevreden hoe het loopt, er zijn wel wat aandachtspuntjes, maar nergens lezen we dat het college ook deze zorgen deelt en hoe het college dit denkt te verbeteren.
 
Er is bij mensen die gebruikmaken van de meedoenpremies een grotere tevredenheid over de regeling, maar we zien dat er geld over blijft, dat er minder kinderen gebruik maken van de meedoenpremies, en dat ouderen uit beeld verdwijnen. 
 
De SP wil dat het college hier meer werk van maakt, de regelingen verbetert en extra inzet om de mensen die recht hebben op de regelingen te bereiken.
 

Reactie toevoegen

U bent hier