h

Armoedebeleid

15 juli 2018

SP wil nuttig en betaald werk voor mensen met een bijstandsuitkering

Foto: Vonk.nl

Op initiatief van de SP gaat de gemeente Assen onderzoek doen naar de mogelijkheid van basisbanen. Basisbanen zijn banen met een gewoon salaris en een gewone arbeidsovereenkomst. Alleen worden ze voor een groot deel gesubsidieerd, zodat meer mensen met een bijstandsuitkering aan een baan geholpen kunnen worden. Het kan extra werk zijn in de zorg, school- of buurtconciërges, beheerders of ander werk dat nu blijft liggen. De banen zijn extra en mogen geen banen verdringen.

Lees verder

Assercourant: "SP Assen hekelt ‘woekerrente’ bij Gemeentelijke Kredietbank"

De ‘woekerrente’ van 14 procent, die de Gemeentelijke Kredietbank soms berekent bij leningen van haar cliënten, kan enkel naar beneden worden gebracht als de gemeente Assen garant staat voor de kosten die dan overblijven.

Lees verder
18 december 2017

SP stelt vragen over woekerrente gemeentelijke kredietbank

Foto: SP

Het tv programma Kassa heeft op zaterdag 16 december 2017 een item gewijd aan woekerrentes bij gemeentelijke kredietbanken. Ook in Assen gebeurt dit en de SP heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W.

Lees verder
14 maart 2014

Armoedebeleid: SP-voorstellen overgenomen

Het college kwam, na lang aandringen en twee door de SP aangevraagde debatten hierover, vandaag met een brief over het armoedebeleid in Assen. De SP wilde een aanvalsplan tegen armoede in Assen, waarin er betere oplossingen komen om armoede tegen te gaan. Zo wilden wij een uitbreiding van de bijzondere bijstand en stelde de SP voor om de meedoenpremies voor ouderen weer in te voeren. Deze waren in het begin van deze raadsperiode door het college wegbezuinigd.
Lees verder
17 januari 2014

Evaluatie armoedebeleid

Op verzoek van de SP is de evaluatie van het Asser armoedebeleid op de agenda van de raad gezet. De SP ziet de laatste maanden een schrikbarende negatieve ontwikkeling als het gaat om mensen die grote problemen ondervinden, in diepe armoede terecht komen. We maken ons grote zorgen over wat dit doet met deze mensen, en in het bijzonder met de kinderen die het aangaat.
Lees verder
8 februari 2013

Positief nieuws voedselbank Assen

De SP heeft eind vorig jaar al aandacht gevraagd (zie bericht) voor de huisvestingssituatie van de Asser voedselbank. De vrijwilligers van de voedselbank schreven een brief aan de gemeenteraad, reden voor de SP om daar vragen over te stellen aan het college van B&W. Zo wilde de SP weten hoe het college aankijkt tegen de brief van de voedselbank, of zij voornemens was samen met de voedselbank te zoeken naar oplossingen en de raad daarover te informeren. Dat heeft succes gehad.

Lees verder
6 december 2012

SP ongerust over situatie voedselbank Assen

Afgelopen week ontving de raad een brief van de voedselbank Assen. De voedselbank geeft hierin aan dat ze nu gehuisvest zijn in de Venestraat, het oude Gomarusgebouw. Alles, de intakes, uitgiftes en opslag, moet daar in één ruimte plaatsvinden, namelijk in de oude fietsenkelder. De voedselbank geeft aan dat dit geen goede situatie is. Er is bijvoorbeeld geen stromend water, en koelingen moeten buiten, op de hurken, en met behulp van een jerrycan, worden schoongemaakt. Er is geen ruimte om even apart met iemand te praten, iets wat voor een zorgvuldige intake wel noodzakelijk is. We horen dat de vraag naar de voedselbank schrikbarend snel toeneemt: gemiddeld vijf nieuwe aanmeldingen per week.

Lees verder
11 mei 2012

Uitvoering Huishoudtoets WWB opgeschort

Donderdagavond is een motie om de uitvoering van de huishoudtoets met onmiddellijke ingang op te schorten unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Lees verder
8 maart 2012

SP presenteert uitkomsten meldpunt GKB Assen

Geen of te weinig leefgeld om van te kunnen eten, onjuist bejegend, te lange wachtlijsten, schulden die alleen maar toenemen. De SP ontving in 2011 steeds meer verontrustende berichten dat er veel misging bij de Gemeentelijke Kredietbank, vestiging Assen. Deze signalen zijn voor SP Assen aanleiding geweest om eind 2011 een meldpunt te starten. De SP biedt de uitkomsten hiervan donderdag 8 maart tijdens de raadsvergadering aan aan wethouder Kuin.

Lees verder
13 januari 2012

Bezuinigingen WWB en armoedebeleid

De raad besloot donderdag over de aanpassingen die nodig zijn om te voldoen aan de bezuinigingen van Kabinet Rutte op het gebied van werk en inkomen. Maatregelen die de SP ronduit slecht vindt. Maatregelen met grote negatieve gevolgen voor onze inwoners, die bovendien idioot snel moeten worden ingevoerd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier