h

SP presenteert verkiezingsprogramma

27 januari 2014

SP presenteert verkiezingsprogramma

Vandaag presenteert de SP Assen haar verkiezingsprogramma voor de raadsverkiezingen van 19 maart 2014.

Na jaren van verkeerde keuzes in de Asser politiek vindt de SP dat het tijd wordt voor een 100% sociaal Assen. Een Assen waar gekozen wordt voor voldoende betaalbare woningen. Een Assen waar gekozen wordt voor toegankelijke zorg en betere sociale voorzieningen. Een Assen waar geld voor de zorg en minima ook echt daaraan wordt uitgegeven en niet verdwijnt in andere projecten. Maar bovenal een Assen waar eerst en vooral gekozen wordt voor de mensen.

Er komen belangrijke nieuwe zorgtaken op het bordje van de gemeente te liggen, en de gemeente krijgt hier ook nog eens minder geld voor van het VVD/PvdA Kabinet uit Den Haag. "Een sterke SP in de Asser raad is juist dan belangrijk, aldus SP lijsttrekker Jan Broekema. We moeten tegengas bieden aan dit slechte kabinetsbeleid en in Assen gaan voor een zo sociaal en solidair mogelijke stad. Dat kan niet zonder de SP.

 

Belangrijke punten uit het Assen SP programma:  
  1. Verbeter de zorg en welzijn. Garandeer goede thuiszorg in plaats van alleen oog voor geld. Zorg voor betere voorzieningen voor de WMO en wijken waarin de inwoners zelf een grote rol hebben en houden.
  2. Breid het armoedebeleid uit: Zorg voor laagdrempelige aanvraag, ruimhartige regelingen en goede samenwerking tussen alle organisaties.
  3. Geen nieuwe gemeentelijke bezuinigingen op zorg en armoedebeleid. Geld voor zorg & armoedebeleid dat Assen vanuit Den Haag krijgt, wordt ook echt daarvoor gebruikt en verdwijnt niet in prestigeprojecten.
  4. Er worden geen sociale huurwoningen gesloopt of verkocht. Assen moet zelf hard aan de weg timmeren om meer goedkope sociale huurwoningen te creëren. Een betaalbare woning voor iedereen!
  5. Stimuleer dat er nieuwe banen komen, oa. door de marktwerking in de zorg terug te dringen en de zorg op peil te houden. Werk moet lonen. Daarom geen werk met behoud van uitkering. Assen moet zich stevig inzetten voor behoud van kleine ondernemers.

Het verkiezingsprogramma is hier te vinden.

Reacties

Klopt het dat de SP de OZB belasting voor huiseigenaren in Assen nog verder wil verhogen ???

De SP wil in Assen een eerlijkere verdeling, rondom de OZB kun je dan denken aan minder ozb voor gebruikers van niet woningen en een verhoging voor eigenaren van niet-woningen, dit stimuleert vlgns ons bv. de komst van kleine ondernemers, en ook een differentiatie voor woningbezitters zodat de lasten eerlijker verdeeld worden.

Reactie toevoegen

U bent hier