h

Nieuws uit 2014

12 mei 2014

SP in verzet tegen sluiting buurtgebouw de Steiger

De SP in Assen is boos over de voorgenomen sluiting van buurtgebouw de Steiger in de Lariks. Een belangrijk en goedlopend buurtgebouw wordt door het college om zeep geholpen, en voor de vele gebruikers en buurtbewoners die gebruik maken van dit wijkcentrum wordt het hart uit de buurt gehaald. Onbegrijpelijk volgens de SP in Assen.

Lees verder
9 mei 2014

Wat kun je doen met 7 miljoen?

In de raadsvergadering van 8 mei diende de SP een motie in om ervoor te zorgen dat de raad bepaalt welke plannen er gemaakt worden voor de besteding van 7 miljoen zogenaamde REP gelden. De motie werd alleen ondersteund door GroenLinks, OPAssen en de SP.

Lees verder
23 april 2014

Onderhandelingen in Assen afgebroken

De kerncoalitie van PvdA, D66 en ChristenUnie enerzijds en de SP anderzijds hebben de onderhandelingen afgebroken. Partijen konden geen overeenstemming bereiken over hoe de decentralisaties de komende jaren moeten landen in Assen. Ook over uitbreiding van het armoedebeleid kwamen de partijen niet tot elkaar.

Fractievoorzitter van de SP Jan Broekema is erg teleurgesteld dat het niet gelukt is om overeenstemming te bereiken over belangrijke punten voor de SP. Broekema: "Op een flink aantal punten zijn we in het eerste gesprek meegegaan met de kerncoalitie. We hadden gehoopt dat in het tweede gesprek ruimte zou zijn voor armoedebeleid en een tijdelijk vangnet voor de nieuwe taken die de gemeente per 01-01-2015 moet gaan uitvoeren. We maken ons grote zorgen over de decentralisaties en de maatschappelijke en financiële risico’s die de eerste jaren kunnen optreden bij zo’n enorme operatie. Helaas is het niet gelukt om hierover harde afspraken te maken met de andere partijen".

Lees verder
8 april 2014

Advies van informateurs

De informateurs voor de collegevorming in Assen, Willem Smink (PvdA) en Pieter Smit (D66) adviseren hun opdrachtgevers (PvdA, D66 en CU) formatiegesprekken te starten met de SP-fractie. Daarvoor is in een tweetal gesprekken voldoende basis gebleken.

Tijdens de informatieronde heeft een meerderheid van de gemeenteraadsfracties aangegeven deze keuze ook als eerste te onderzoeken, dit mede gelet op de verkiezingsuitslag.

De informateurs zijn bereid om aanstaande donderdag, tijdens de openbare raadsvergadering, hun advies nader toe te lichten.

Lees verder
29 maart 2014

Bijdrage SP fractie duidingsoverleg

Afgelopen donderdag besprak de kersvers geïnstalleerde gemeenteraad de verkiezingsuitslag in een zogeheten duidingsoverleg. Namens de SP fractie bracht fractievoorzitter Jan Broekema het volgende in:

"Het is goed dat we in Assen een start maken deze periode door een eerste openbaar debat. Het geeft ons de ruimte om hier ons beeld met elkaar te delen. Allereerst wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de Assenaren die vorige week hebben gestemd te bedanken, en ook de winnaars en nieuwkomer, D66, CU en OpAssen, te feliciteren.

Lees verder
27 maart 2014

Nieuwe SP-fractie geïnstalleerd

 

Vanavond werd de nieuwe gemeenteraad onder grote belangstelling van familie, vrienden en kennissen officieel geïnstalleerd door burgemeester Abbenhues. Daarmee was de installatie van onze nieuwe SP-viermansfractie dus een feit.

Lees verder

Pagina's

U bent hier