h

SP: parkeren Veemarkt blijft gratis

24 oktober 2014

SP: parkeren Veemarkt blijft gratis

De raad sprak donderdagavond over het nieuwe parkeerbeleid. Het college wil een aantal ingrijpende aanpassingen doen. De SP staat hier zeer kritisch tegenover.

Zo stelde de SP voor het parkeren op het Veemarktterrein, in tegenstelling tot het college, gratis te houden. SP raadslid Erik van Eekelen:  "Zoals men weet was dit een van de punten in ons verkiezingsprogramma en daar hebben wij goede redenen voor. Zoals wij dagelijks kunnen zien wordt er door veel mensen gebruikt gemaakt van dit terrein. Werknemers in het centrum, mensen die van het OV gebruik maken, klanten van de middenstand en detailhandel die lowbudget parkeren en zo de “loop” in de Rolderstraat en de Citadel stimuleren. De SP wil al deze gebruikers niet benadelen door ze op kosten te jagen en vindt dit een stap te ver in het voorstel. Bovendien willen wij juist het bezoek aan onze stad stimuleren. Bijzonder is het wel:  Assen investeert miljoenen in de bereikbaarheid van de stad en doorstroming van het verkeer door een dure FlorijnAs maar stoppen in het centrum wordt betalen."

De SP fractie ziet in dat er wel wat verbeterd kan worden aan het huidige beleid en dat het parkeerbedrijf minimaal kostenneutraal dient te zijn. Helaas heeft de raad geen harde cijfers mogen ontvangen over de exploitatie van het parkeerbedrijf en kan in die zin  voor ons gevoel de raad niet meedenken over een passende oplossing voor iedereen, maar alleen wel of niet akkoord gaan met voorliggend voorstel.

Wat de SP betreft staan er een aantal goede voorstellen in dit plan die zeker meewerken om  de doelstellingen te halen. Zo kunnen we instemmen met het maximale dagtarief van € 6,- en zien het nut, en de werking in, van het kort parkeren op straat. Dit stimuleert het parkeren in de garages voor lang parkeren.

De SP zet ook grote vraagtekens bij betaald straatparkeren tot 21.00 uur en op zondag. Van Eekelen: “Buiten dat dit volgens onze berekeningen geen grote bijdrage levert aan het prognosetekort,  stimuleert dit  op geen enkele wijze een bezoek aan het centrum en dus onze middenstand en detailhandel. Op genoemde tijden lijkt de stad af en toe al zo dood als een pier en wat wij juist graag willen is een levendig stadscentrum waar wat gebeurt. Bijkomend is dat bezoekers voor de bewoners van het centrum en bijvoorbeeld kerkgangers ook alleen nog maar betaald kunnen parkeren."

Reacties

Inmiddels is het betaald parkeren en is het plein nagenoeg uitgestorven...Een voorbode voor alle nieuwe winkelpanden?Die nog gevuld moeten worden.Ongelofelijke asociaal beleid dit.

Dit is feitelijk onjuist. Stel voor dat u dit artikel wijzigd al dan niet verwijderd..Dit komt met deze titel absoluut niet goed over.

De kop van het artikel geeft het standpunt van de SP weer op het moment dat e.e.a. in de raad aan de orde was. Het besluit (tot betaald parkeren) was toen namelijk nog niet genomen.

Vr gr, webmaster SP Assen

ongelofelijk dom beleid. Neem andere steden als voorbeeld zoals meppel. Naast het station heeft meppel een gratis parkeer plaats. Zo wordt de stad ook toegankelijk voor werknemers en zal op duur ook economisch voordelen hebben. Ik vindt het zo stom dat er zoveel parkeergarages zijn gebouwd. Assen investeert in wegen maar is niet toegankelijk voor arbeiders. Ondergrondse Jumbo en Lidle naast elkaar en een stomme parkeer plaats erboven op, dat moet toch niet gekker worden. Ik heb 15 jaar gewoond in Assen ik vindt het heel jammer dat paar ***** (woord verwijderd door webmaster) hiernee akkoord zijn gegaan.

U bent hier