h

Nieuws uit 2011

8 juli 2011

Collegepartijen drukken zin door: alle wijkfilialen bieb dicht

Donderdag 7 juli heeft de raad een besluit genomen over de bezuinigingen op de bieb en daarmee de toekomst voor de bibliotheek in Assen. De PvdA, VVD, CU en D66 zetten hun zin door en hebben, ondanks 20.000 handtekeningen in december, ondanks eerdere beloften, ondanks grote negatieve gevolgen voor de wijken en inwoners en ondanks de alternatieven en mogelijkheden die genoemd zijn besloten om toch alle wijkfilialen in Assen te sluiten.

Lees verder
1 juli 2011

SP: stop afbraakbeleid bieb, wijkfilialen overeind

Gisteren debatteerde de raad voor het eerst over de enorme bezuinigingen op de bibliotheek in Assen. Het college wil o.a. alle wijkfilialen in Assen sluiten. De SP vindt dit onacceptabel. SP fractievoorzitter Jan Broekema: “Het college durft de bezuiniging van 450.000 euro en sluiting van alle wijkfilialen een aanpassing in het beleid te noemen. De SP noemt het liever bij de naam: keihard afbraakbeleid. Alle wijkfilialen dicht. Geen service, geen ontmoeting, geen plek, geen laagdrempeligheid, geen wijkvoorziening, geen kleinschaligheid. De bieb als kostenpost in plaats van een investering in onze maatschappij. De SP gaat hiermee niet akkoord”.

Lees verder
15 juni 2011

Afbraak bibliotheek Assen onacceptabel


Het college wil enkele honderdduizenden euro's bezuinigen op de bibliotheek in Assen en wil om dit te bereiken o.a. alle wijkfilialen sluiten. Er blijft 1 filiaal open, in de Nieuwe Kolk, en daarnaast een aanbod richting de scholen. Voor de SP is dit onacceptabel.

Lees verder
3 juni 2011

8 juni Protestbijeenkomst: Stop de plannen voor grote bezuinigingen op de Sociale Werkvoorziening

Op 8 juni stemt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het bestuursakkoord met het Rijk waarin de bezuinigingen op bijstandgerechtigden, jonggehandicapten, sociale werkplaatsen, mensen met verstandelijke, lichamelijke of psychische aandoening in AWBZ en kinderen in de jeugdzorg zijn opgenomen. In het DRU-complex in Ulft (Gelderland) wordt door gemeenten en provincies een belangrijk oordeel geveld over de miljarden bezuiniging. Het gaat om de toekomst van deze mensen: om banen, inkomens, begeleiding en zorg. Krijgen zij die wel of niet?

Lees verder
20 mei 2011

SP stemt tegen voortgangsnota

De SP fractie heeft afgelopen donderdag tegen de voortgangsnota gestemd. De enorme aandacht en investeringen in beton en steen staan in schril contrast met de keiharde bezuinigingen op sociaal terrein.

Lees verder

Pagina's

U bent hier