h

Nieuws uit 2011

14 januari 2011

SP wil actie tegen verloedering Marktzicht


Het college gaat aan de slag om de vele braakliggende terreinen en verpauperde panden in Assen aan te pakken. De SP is het hier mee eens en stemde in met het beschikbaar stellen van 100.000 euro hiervoor. Wel wilde de SP dat het college er nu echt prioriteit aan geeft om de verdere verloedering van Marktzicht op het veemarktterrein tegen te gaan.

Lees verder
14 januari 2011

SP wil dat het college actie maakt van communicatie rond daklozenopvang de Reest

Afgelopen week heeft het college 406 handtekeningen ontvangen van inwoners rond de Reest. Mensen die met een handtekening aangeven te protesteren tegen de plannen van het college om een daklozenopvang met 24 plekken te realiseren aan de Reest. Dat er in de buurt veel bezwaren zijn tegen deze opvang is duidelijk. De SP heeft hier ook al eerder een debat over aangevraagd, en wij blijven van mening dat het college inwoners onvoldoende heeft betrokken bij het besluit waardoor er nu veel protest ontstaat.

Lees verder
14 januari 2011

SP stemt tegen voorbereidingskredieten en werkplan 2011 FlorijnAs


De SP fractie heeft afgelopen donderdag tegen de voorbereidingskredieten en werkplan 2011 van de FlorijnAs gestemd. Er ligt een aantal mooie kansen voor Assen zoals de ontwikkeling van het stationsgebied en de havenkade, maar hier kleven wel enorme risico's aan. Risico's die nu nog onvoldoende zijn gedekt en inzichtelijk zijn gemaakt. Ook is er een aantal onderdelen van de FlorijnAs waar de SP bezwaren tegen heeft of ronduit tegen is. Dit geldt oa. voor het bedrijventerrein Assen-Zuid en het bevaarbaar maken van het kanaal. De SP wil aan dit prestigeproject geen enkele cent belastinggeld spenderen.

Lees verder
12 januari 2011

SP stelt vragen over BudgetSupport

Stichting BudgetSupport wordt met sluiting bedreigd doordat de voorzitter, oprichtster en motor achter deze organisatie door bezuinigingen vanaf 1 januari geen contract meer krijgt van de gemeente. De SP krijgt veel reacties van inwoners en organisaties waarin mensen aangeven zich zorgen te maken over deze ontwikkelingen en aangeven dat Stichting Budgetsupport van grote waarde is voor Assen. Deze mensen hebben dit ook aan het college kenbaar gemaakt, alleen ontvangt men van hen geen reactie terug. SP raadslid Aly Joustra heeft onder andere hierover vragen gesteld aan het college van B&W.

Voor de vragen klik hier

Lees verder
6 januari 2011

"Drie vrouwen ruimen puinhoop van college op"

2010 Europees Jaar Armoedebestrijding

Van de hand van Aly Joustra een opiniestuk over de bijdrage die de gemeente Assen (al dan niet) heeft geleverd aan de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in 2010 in onze gemeente. Lees verder voor het gehele stuk, dat inmiddels ook geplaatst is in het Dagblad van het Noorden en waar de berichtkop aan is ontleend.

Lees verder

Pagina's

U bent hier