h

Nieuws uit 2011

29 oktober 2011

FlorijnAs en grote projecten

De raad van Assen stond donderdag 27 oktober opnieuw stil bij enkele grote projecten in Assen. Het ging om de visie FlorijnAs en het bedrijventerrein Assen-Zuid. De SP heeft tegen de plannen gestemd. Fractievoorzitter Jan Broekema: "Het evenwicht in Assen is zoek. Wij zien dat er steeds meer bezuinigd wordt, kapot gemaakt wordt van de bestaande sociaal-culturele structuur van onze stad. Aan de andere kant worden er vele miljoenen gereserveerd voor het FlorijnAs-gebeuren. Een miljoenensubsidie van meer dan 10 miljoen euro Asser belastinggeld voor het bedrijventerrein Assen-Zuid is hier een voorbeeld van."

Lees verder
29 oktober 2011

Meer aandacht voor kleine zelfstandige ondernemers

De gemeenteraad van Assen besprak donderdag 27 oktober de detailhandelvisie. De SP fractie heeft aandacht gevraagd voor de penibele situatie van kleine zelfstandige ondernemers in Assen en de enorme leegstand in het centrum. Uit de detailhandelmonitor blijkt dat er in Assen bovengemiddeld veel leegstand is in het winkelcentrum, en dat veel kleine ondernemers er de afgelopen jaren het bijltje bij neer hebben moeten gooien. SP fractievoorzitter Jan Broekema: “Juist deze mensen zijn een motor van onze economie, zijn de smaakmakers van de stad. En die krijgen we steeds minder. De SP mist in de plannen van het college dan ook de aandacht voor deze ondernemers." Het college zegde toe om een actiever beleid te gaan voeren op het gebied van leegstand en wat betreft de kansen en mogelijkheden om kleine ondernemers in Assen welkom te heten of te behouden. Begin 2012 komt het college met concrete plannen hiervoor.

Lees verder
19 oktober 2011

Ketting van Solidariteit groter en groter

Afgelopen maandag stonden verscheidene SP-ers op het Koopmansplein om zoveel mogelijk handtekeningen op werkhandschoenen, al dan niet voorzien van een extra boodschap aan het kabinet Rutte, te verzamelen. Klik HIER voor een fotoverslag van deze dag. Met deze handschoenen wordt een "Ketting van Solidariteit" gemaakt naar Den Haag tegen de bezuinigingen op de sociale voorzieningen die eraan komen. Het is een landelijke actie en de SP in Drenthe doet volop mee aan de actie; op drenthe.sp.nl leest u hierover een verslag. ZATERDAG 29 OKTOBER (VERPLAATST) wordt de actie in Assen nogmaals herhaald.

Lees verder
16 oktober 2011

SP lanceert Meldpunt GKB Assen

Geen of te weinig leefgeld om van te kunnen eten, onjuist bejegend, te lange wachtlijsten, schulden die alleen maar toenemen. De SP ontvangt steeds meer verontrustende berichten dat er veel misgaat bij de Gemeentelijke Kredietbank, vestiging Assen. Deze signalen zijn voor SP Assen aanleiding geweest om vanaf maandag 17 oktober, de dag van de armoede, een meldpunt in te gaan stellen. Via dit meldpunt kunnen diverse betrokkenen bij de GKB Assen hun ervaringen doorgeven. Het gaat hier niet alleen om de ervaringen van cliënten, maar ook om die van medewerkers en andere betrokkenen, zowel positief als negatief. SP Assen vindt het belangrijk dat via dit meldpunt op een zorgvuldige wijze een reëel beeld verkregen kan worden van de feitelijke situatie. Dat beeld zal voor de SP een belangrijke basis vormen om eventuele vervolgacties aan te gaan koppelen.

Lees verder
12 oktober 2011

Diftar Assen Nee

De actiegroep Diftar Assen Nee wil een referendum organiseren om de invoering van Diftar in Assen tegen te gaan. De SP is ontevreden over de plannen van het college om Diftar in te voeren en steunt dan ook de actiegroep. Voor meer informatie over deze actie zoals deze in de media is te vinden: klik HIER. Om ondersteuningsverklaringen voor een referendum in te zamelen in uw netwerk, buurt of wijk: HIER kunt u de handtekeningenlijst vinden. Let goed op de toelichting, om voldoende geldige handtekeningen te hebben is zorgvuldigheid belangrijk. Lijsten moeten vóór 23 oktober zijn ingeleverd bij de actiegroep. Het adres staat op de lijst.

Lees verder
30 september 2011

SP stelt vragen over bezuinigingen budgetbeheer GKB

GKB Drenthe gaat bezuinigen op budgetbeheer. De SP ziet grote problemen ontstaan en wil deze bezuinigingen aanpassen. SP fractievoorzitter Jan Broekema heeft hierover vragen aan het college van B&W in Assen gesteld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier