h

Nieuws van de afdeling

19 juni 2020

SP wil plek en financiële ondersteuning voor jongereninitiatief

In Assen is er te weinig voor jongeren te doen. Een groep jongeren heeft ideeën om dit te verbeteren. De SP ondersteunt deze oproep en stelde vanavond vragen aan de wethouder hierover in de Asser gemeenteraad.

De afgelopen weken is het jongereninitiatief New Wave volop in de aandacht geweest. Afgelopen jaar heeft ROOD, de jongerenorganisatie van de SP, onderzoek gedaan onder jongeren over wat er onder jongeren in Assen leeft. Daaruit kwam een eenduidig beeld naar voren. Veel jongeren gaven aan dat er niks voor hen in Assen te doen is: zij willen een eigen plek in Assen. Ook de enquête die New Wave heeft gedaan is in korte tijd meer dan 1000 keer ingevuld en laat hetzelfde beeld zien. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. De socialisten voerden daarom al eerder actie voor een hangplek voor de Asser jeugd.

Lees verder
11 juni 2020

SP wil oplossing voor scootmobielgebruikers zonder vervoer

De SP-fractie heeft vandaag vragen aan het college gesteld over het feit dat inwoners met een scootmobiel niet meer gebruik kunnen maken van een taxi in het kader van de WMO.  

Omdat mensen uit de scootmobiel geholpen worden bij het instappen en omgekeerd bij het uitstappen zijn er veel contactmomenten. Volgens landelijke brancherichtlijnen mag dit niet. Mensen in een rolstoel kunnen wel mee omdat zij met rolstoel en al de taxi ingereden kunnen worden.

Lees verder
22 mei 2020

SP Assen in actie tegen huurverhogingen

De SP in Assen komt in actie tegen de huurverhogingen die de komende maand bij veel huurders van een sociale of particuliere huurwoning op de mat vallen. Vandaag werd een oproep van de lokale SP naar 25 verhuurders in Assen verstuurd waarin verzocht wordt dit jaar de huren niet te verhogen.

SP fractievoorzitter Jannie Drenthe: wij vinden 0% is genoeg. Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur. En velen krijgen het nu nog moeilijker, omdat op dit moment veel huishoudens in Nederland door de coronacrisis te maken hebben met een terugval in inkomsten. Maar ondertussen gaan de huren per 1 juli voor velen nog verder omhoog. De SP start daarom de actie: '0% is genoeg'.

Naast deze oproep volgen de komende weken nog meer acties waarin de SP samen met de huurders opkomt voor betaalbare wonen in Assen.

Voor meer informatie graag contact opnemen met SP fractievoorzitter Jannie Drenthe 06-43714155

Lees verder
27 april 2020

BERICHT VAN ONZE VOORZITTER

Beste SP leden.

We zitten allemaal in een zorgelijke tijd. Familie en vrienden komen nu niet bij elkaar op bezoek. Als je een dierbare in een verpleeghuis of instelling hebt kun je daar niet naar toe. De horeca is gesloten,
vele winkels en bedrijven ook. En dan nog alle voorzorgsmaatregelen die we in acht moeten nemen om te voorkomen dat we ziek worden. Zo eindigt onverwachts een voorspoedig begin van de activiteiten die de SP Assen aan het ondernemen was in het nieuwe jaar.

 
Waar waren wij de afgelopen tijd als SP-Assen mee bezig?

Na de onderhandelingen over de toetreding van de SP Assen tot het het college zijn we actief en zichtbaar gebleven voor de bewoners van Assen.
SP wethouder Jan Broekema, Jannie Drenthe ( fractievoorzitster van de gemeenteraad), Bas Ananias (gemeenteraadslid), Hans Preuss en diverse andere (bestuurs-)leden stonden in de wijken bij de winkels waardoor de inwoners van Assen vragen konden stellen aan een raadslid. Een goede actie waar veel inwoners ook gebruik van maakten.

Daarnaast liep er een onderzoek naar de armoede in Assen en de vraag hoe de inwoners met een minimumbudget kunnen rondkomen en waar ze tegenaan lopen. Hiervoor bezochten we inwoners thuis, die zich hadden opgegeven via de voedselbank en/of buurtsupport.

Ook werden er werkbezoeken afgelegd zoals bij de voedselbank, budgetsupport, de gemeentelijke kredietbank en Werkplein Drentse AA waarmee de SP inzicht kon krijgen waar de inwoners van Assen terecht konden met hun eventuele aanvragen of problematiek. Vele activiteiten zijn nu gestopt en uitgesteld omdat het virus zoveel impact heeft dat we daar niet mee verder kunnen werken.

Wat gaan we nu ondernemen in deze tijd?

We willen nu graag u, als lid van de SP, vragen of we ergens mee kunnen helpen. Bijvoorbeeld als u onder een risicogroep valt of wanneer u slecht ter been bent en boodschappen nodig heeft. Ook als u ergens anders hulp voor nodig heeft en wij u misschien kunnen helpen. Mocht u denken: ik kan nu wel jullie hulp gebruiken dan kunt u ons direct bellen op het nummer: 06 43714155

Wanneer u de hulp en zorg nu niet of minder krijgt dan voor de Coronacrisis, bel ons dan. In de Tweede Kamer heeft onze SP-fractie het voor elkaar gekregen dat de Minister gaat toezien dat dit gebeurt. Onze Lilian Marijnissen en Maarten Hijink hebben de volgende motie aangenomen gekregen:

“Verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat zorgaanbieders noodzakelijke zorg blijven aanbieden met inachtneming van de gezondheid van zorgverleners”.

Voor nu zeggen wij: “zorg goed voor uzelf en uw naasten”.

Lees verder
27 april 2020

Drie maanden SP in gemeentebestuur Assen

Begin januari stemde de ledenvergadering van de SP Assen, in aanwezigheid van landelijk voorzitter Jannie Visscher en organisatiesecretaris Arnout Hoekstra, unaniem in met deelname van de SP aan het college in Assen.
Jan Broekema werd op 16 januari als 1e SP wethouder in Drenthe geïnstalleerd.

De grootste opgave was om het bestuursakkoord te vertalen in een herstelplan. Een plan om de financiën van Assen weer op orde te krijgen, en om de ambities van dit college te laten zien. Dit is gelukt, er is zeer zorgvuldig en breed gekeken naar waar de gemeente kan bezuinigen en waarop niet, zoals regelingen voor de meest kwetsbare groepen.

Lees verder
24 april 2020

Herstelplan Assen aangenomen

De afgelopen tijd is door het college, waar de SP sinds januari deel van uitmaakt, gewerkt aan een herstelplan om de financiën weer op orde te krijgen.  Dit plan is vanavond door de raad van Assen aangenomen.

Volgens de SP fractie ligt er een sociaal en solidair pakket maatregelen die een solide basis geven voor de toekomst. We stellen orde op zaken, ondanks alle onzekerheden die er nu spelen.

SP fractievoorzitter Jannie Drenthe: "Onze inzet is dat we juist in moeilijke tijden de menselijke maat niet uit het oog moeten verliezen. We zien dit goed terug komen. Het is juist nu van belang om alles op alles te zetten om de gewone man niet de dupe te laten worden van de corona-crisis. Ook nu moeten we werken aan een gelijkwaardiger samenleving. En de solidariteit die we nu overal om ons heen zien, moeten we zien vast te houden."

Lees verder

Pagina's

U bent hier