h

Nieuws van de afdeling

27 april 2020

BERICHT VAN ONZE VOORZITTER

Beste SP leden.

We zitten allemaal in een zorgelijke tijd. Familie en vrienden komen nu niet bij elkaar op bezoek. Als je een dierbare in een verpleeghuis of instelling hebt kun je daar niet naar toe. De horeca is gesloten,
vele winkels en bedrijven ook. En dan nog alle voorzorgsmaatregelen die we in acht moeten nemen om te voorkomen dat we ziek worden. Zo eindigt onverwachts een voorspoedig begin van de activiteiten die de SP Assen aan het ondernemen was in het nieuwe jaar.

 
Waar waren wij de afgelopen tijd als SP-Assen mee bezig?

Na de onderhandelingen over de toetreding van de SP Assen tot het het college zijn we actief en zichtbaar gebleven voor de bewoners van Assen.
SP wethouder Jan Broekema, Jannie Drenthe ( fractievoorzitster van de gemeenteraad), Bas Ananias (gemeenteraadslid), Hans Preuss en diverse andere (bestuurs-)leden stonden in de wijken bij de winkels waardoor de inwoners van Assen vragen konden stellen aan een raadslid. Een goede actie waar veel inwoners ook gebruik van maakten.

Daarnaast liep er een onderzoek naar de armoede in Assen en de vraag hoe de inwoners met een minimumbudget kunnen rondkomen en waar ze tegenaan lopen. Hiervoor bezochten we inwoners thuis, die zich hadden opgegeven via de voedselbank en/of buurtsupport.

Ook werden er werkbezoeken afgelegd zoals bij de voedselbank, budgetsupport, de gemeentelijke kredietbank en Werkplein Drentse AA waarmee de SP inzicht kon krijgen waar de inwoners van Assen terecht konden met hun eventuele aanvragen of problematiek. Vele activiteiten zijn nu gestopt en uitgesteld omdat het virus zoveel impact heeft dat we daar niet mee verder kunnen werken.

Wat gaan we nu ondernemen in deze tijd?

We willen nu graag u, als lid van de SP, vragen of we ergens mee kunnen helpen. Bijvoorbeeld als u onder een risicogroep valt of wanneer u slecht ter been bent en boodschappen nodig heeft. Ook als u ergens anders hulp voor nodig heeft en wij u misschien kunnen helpen. Mocht u denken: ik kan nu wel jullie hulp gebruiken dan kunt u ons direct bellen op het nummer: 06 43714155

Wanneer u de hulp en zorg nu niet of minder krijgt dan voor de Coronacrisis, bel ons dan. In de Tweede Kamer heeft onze SP-fractie het voor elkaar gekregen dat de Minister gaat toezien dat dit gebeurt. Onze Lilian Marijnissen en Maarten Hijink hebben de volgende motie aangenomen gekregen:

“Verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat zorgaanbieders noodzakelijke zorg blijven aanbieden met inachtneming van de gezondheid van zorgverleners”.

Voor nu zeggen wij: “zorg goed voor uzelf en uw naasten”.

Lees verder
27 april 2020

Drie maanden SP in gemeentebestuur Assen

Begin januari stemde de ledenvergadering van de SP Assen, in aanwezigheid van landelijk voorzitter Jannie Visscher en organisatiesecretaris Arnout Hoekstra, unaniem in met deelname van de SP aan het college in Assen.
Jan Broekema werd op 16 januari als 1e SP wethouder in Drenthe geïnstalleerd.

De grootste opgave was om het bestuursakkoord te vertalen in een herstelplan. Een plan om de financiën van Assen weer op orde te krijgen, en om de ambities van dit college te laten zien. Dit is gelukt, er is zeer zorgvuldig en breed gekeken naar waar de gemeente kan bezuinigen en waarop niet, zoals regelingen voor de meest kwetsbare groepen.

Lees verder
24 april 2020

Herstelplan Assen aangenomen

De afgelopen tijd is door het college, waar de SP sinds januari deel van uitmaakt, gewerkt aan een herstelplan om de financiën weer op orde te krijgen.  Dit plan is vanavond door de raad van Assen aangenomen.

Volgens de SP fractie ligt er een sociaal en solidair pakket maatregelen die een solide basis geven voor de toekomst. We stellen orde op zaken, ondanks alle onzekerheden die er nu spelen.

SP fractievoorzitter Jannie Drenthe: "Onze inzet is dat we juist in moeilijke tijden de menselijke maat niet uit het oog moeten verliezen. We zien dit goed terug komen. Het is juist nu van belang om alles op alles te zetten om de gewone man niet de dupe te laten worden van de corona-crisis. Ook nu moeten we werken aan een gelijkwaardiger samenleving. En de solidariteit die we nu overal om ons heen zien, moeten we zien vast te houden."

Lees verder
11 februari 2020

Kamervragen over het afsluiten van de stroom op camping Anloo

Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP) heeft vragen gesteld aan minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) over het afsluiten van de stroom op Camping Anloo.

Beckerman wil onder meer weten of de minister er weet van heeft dat de stroom is afgesloten op het vakantiepark. ,,Waardoor oudere en kwetsbare mensen niet naar het toilet kunnen, geen verwarming kunnen gebruiken, in het donker zitten en hun medische apparatuur niet kunnen opladen”, schrijft het Kamerlid.

Lees verder
10 januari 2020

SP in gemeentebestuur Assen

Vanaf 16 januari 2020 heeft de SP een wethouder in het college van Assen. Dat is uniek: voor het eerst bestuurt de SP in Drenthe mee. De ledenvergadering van de afdeling is afgelopen woensdag akkoord gegaan met deelname en de voordracht van Jan Broekema als wethouder. 

Het is niet het meest leuke of logische moment om mee te doen, halverwege een bestuurstermijn, met een tekort van miljoenen in de begroting en onder financieel toezicht van de provincie. Maar de SP voelt zich medeverantwoordelijk voor een goed stadsbestuur en wil niet voor problemen weglopen.

Lees verder
7 oktober 2019

SP pleit opnieuw voor moratorium voor windmolenparken in Drenthe en Groningen

Foto: DvhN

Wat de SP al aan zag komen is gebeurd. Aktievoerders in Oost-Drenthe lijken ten einde raad en hebben het recht in eigen hand genomen.

Doordat de diverse overheden het gebrek aan draagkracht onder de bevolking zijn blijven negeren, worden er bedrijven bedreigd om af te zien van deelname aan de bouw van windmolens. En er zijn acties gevoerd tegen die bewoners die van de opbrengst van wind energie gaan profiteren. Hoewel de SP begrip heeft voor het verzet tegen de windmolens kunnen gewelddadige acties volgens ons natuurlijk niet worden goed gekeurd.
Maar de manier waarop de landelijke en regionale overheden de tegenstanders hebben geschoffeerd, kan de SP niet negeren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier