h

Nieuws uit 2010

24 oktober 2010

SP stemt tegen ontwikkelingsvisie bedrijvenpark Assen-Zuid

De SP heeft tegen de ontwikkelingsvisie bedrijvenpark Assen-Zuid gestemd.
De fractie heeft altijd al grote bezwaren gehad tegen een nieuw bedrijventerrein, dit terwijl er in Assen nog zeer veel leegstand is.

Lees verder
24 oktober 2010

Meedoenbeleid Assen geëvalueerd

Het college heeft onderzoek gedaan naar de effecten van het meedoenbeleid in Assen. De SP had veel op/aanmerkingen over het onderzoek en conclusies. Voorstellen hiervoor komen tijdens de begrotingsbehandelingen op 8 en 11 november.

Lees verder
24 oktober 2010

Armoede werkt niet!

De SP is begonnen met een grootschalige campagne om mensen met een arbeidsbeperking te steunen in hun acties voor werk en tegen armoede.

Lees verder
23 oktober 2010

Daklozenopvang: college heeft slecht gecommuniceerd

Afgelopen donderdag heeft de raad op verzoek van de SP gedebatteerd over de geplande opvang voor daklozen en zwerfjongeren in Assen. De SP is blij dat er eindelijk opvang voor deze groepen mensen komt, maar is zeer ontevreden over oa. de wijze waarop het college van B&W dit met de omwonende heeft gecommuniceerd en op welke wijze de locaties zijn geselecteerd.

Lees verder
4 oktober 2010

SP wil debat over communicatie rond dak- thuislozenopvang

De SP heeft een raadsdebat aangevraagd over de communicatie van het college rond twee geplande opvanglocaties voor dak- en thuislozen in Assen. De partij is van mening dat het college opnieuw verkeerd is omgegaan met de communicatie richting de inwoners van de betrokken buurten.

Lees verder
15 september 2010

SP wil einde aan fietsenstalling tegen Joods monument

Op 2 oktober 1942 werden 234 Joden uit Assen gedeporteerd, en er zijn in totaal meer dan 500 Joodse Assenaren niet levend teruggekeerd na het einde van de 2e Wereld Oorlog. Om deze verschrikkelijke gebeurtenis te herdenken staat er aan de Oude Straat een monument en vindt er jaarlijks op 2 oktober een herdenking plaats.

Lees verder

Pagina's

U bent hier