h


 

9 november 2003

Begroting najaar 2004: gemeente spreekt zich uit tegen beleid van kabinet

Op maandag 3 november en donderdag 6 november zijn de traditionele najaarsbesprekingen over de Asser begroting weer begonnen. De SP begrijpt dat met een verslechterende economie de broekriem aangehaald moet worden. Ook het regeringsbeleid maakt het de gemeenten niet gemakkelijk: de bijdragen aan de gemeenten worden stukken minder. Toch was er voor Marijke van den Broek in de Asser begrotingsstukken één lichtpuntje: B&W verklaarde dat zij het niet eens zijn met de beleidslijn van het kabinet!

Lees verder
26 oktober 2003

Solidariteit met minima bij PvdA ver te zoeken

Wat staat u te wachten in de bijstand? En wat wil de SP daar (samen met u) aan doen?

Lees verder
25 oktober 2003

De doorgezaagde stadsbus van Milieudefensie

Samen met Milieudefensie stond de SP woensdag 22 oktober op het station. Het doel was handtekeningen te verzamelen voor een beter openbaar vervoer. Milieudefensie probeert 100.000 handtekeningen te verzamelen. Van de reizigers op het Asser station kregen zij er zo'n tweeduizend.

Lees verder
25 oktober 2003

Politiek cafe in Hoogeveen een succes

De werkgroep SP Hoogeveen hield voor de tweede keer dit jaar een politiek café. Ook deze keer was de avond (op woensdag 22 okt.) een succes te noemen. De opkomst van het aantal betrokken leden stemt tot optimisme! Er was een info stand met boeken en allerlei materialen, zoals de nieuwe folder "Red de solidaritei". De avond bestond uit twee delen. In het formele gedeelte werd verteld waar we als bestuur mee bezig zijn geweest het afgelopen jaar en wat onze plannen voor de nabije toekomst zijn. Ook werd er verslag gedaan van de cursussen, die door de SP aangeboden worden. Wij willen ons gaan bezighouden met het probleem van de sociale woningbouw en met jongerenhuisvesting in 't bijzonder. Daarnaast houden we de vinger aan de pols bij de gemeenteraad en oriënteren wij ons op de lokale politiek. De werkgroep heeft bovendien het initiatief genomen om in Hoogeveen een Letskring te realiseren.

Lees verder
25 oktober 2003

Raad vindt dat de minima maar vast moeten wennen aan Wet Water en Brood

Dit jaar kreeg de raad nog een laatste kans om de minima maximaal tegemoet te komen. De nieuwe Wet Werk en Bijstand betekent: minder respect voor mensen zonder betaald werk, minder bestrijding van de armoede en minder mogelijkheden om werklozen naar een betaalde baan te begeleiden. De wet treedt in 2004 in werking, maar de gemeente Assen vindt in meerderheid dat deze wet nu al toegepast moet worden.

Lees verder
15 oktober 2003

Eerste actie SP werkgroep Midden-Drenthe groot succes

Afgelopen zaterdag heeft de pas opgerichte SP werkgroep Midden-Drenthe haar eerste actie gehouden. Vier leden van de werkgroep en Marijke van den Broek hebben de hele ochtend staan folderen voor 2 supermarkten in Beilen. De bedoeling van deze actie was om wat meer bekendheid te geven aan de SP in Midden-Drenthe en om te kijken naar wat er leeft onder de bevolking. Wat zijn dingen waar mensen in hun dagelijkse leven tegen aanlopen en waar de SP wat mee zou kunnen en moeten doen.

Lees verder
14 oktober 2003

SP-voorstellen voor minima door commissie afgeraffeld

Donderdagavond 9 oktober besprak de commissie Sociale Infrastructuur de voorstellen over tegemoetkomingen minima, zoals de eindejaarsuitkering. Tot grote vreugde van de SP, waren de meeste partijen het met elkaar eens om de eindejaarsuitkering op te hogen van 45 naar 60 euro. Over andere voorstellen van de SP betreffende de minima, kreeg Marijke vd Broek in deze avondvergadering om 5 voor 11 nog het woord. Haar protest vanwege dit late tijdstip was niet ongegrond; er was amper belangstelling voor haar argumenten en de voorstellen werden verworpen. Men kon eindelijk naar huis.

Lees verder
7 oktober 2003

Red de scouts dit kabinet door!

Het ziet er niet rooskleurig uit voor de scouts. Als het aan het kabinet ligt, mogen ze hun knoopkunsten binnekort ook toepassen op de financiele middelen. Ga daarom mee op 8 oktober naar Den Haag.

Lees verder
5 oktober 2003

Vermeerschool blijft!

Goed nieuws over de Vermeerschool! Het prachtige pand mag blijven staan!
Eerder werd er al gesproken over "plan Kampinga", wat zou betekenen dat het pand radicaal verbouwd zal worden. Maar ook daar zaten de krakers en wij niet op te wachten. Nu is er een nieuw verbouwingsplan. Zo wordt een groot de van de school wordt gerenoveerd, er komt een soort glazen aanbouw bij en er komt een kleine bar. De bar is niet alleen bedoeld voor de mensen van het GGZ reïntegratie traject, maar juist ook voor buurtbewoners. Hier mee wordt de reïntegratie alleen maar versoepeld.

Lees verder
5 oktober 2003

Vermeerschool blijft!

Goed nieuws over de Vermeerschool! Het prachtige pand mag blijven staan!
Eerder werd er al gesproken over "plan Kampinga", wat zou betekenen dat het pand radicaal verbouwd zal worden. Maar ook daar zaten de krakers en wij niet op te wachten. Nu is er een nieuw verbouwingsplan. Zo wordt een groot de van de school wordt gerenoveerd, er komt een soort glazen aanbouw bij en er komt een kleine bar. De bar is niet alleen bedoeld voor de mensen van het GGZ reïntegratie traject, maar juist ook voor buurtbewoners. Hier mee wordt de reïntegratie alleen maar versoepeld.

Lees verder

Pagina's